கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள் * Merry Christmas * நத்தார் வாழ்த்துக்கள்இறைவன் பிறந்த இரவு நேரம்


		இறைவன் பிறந்த இரவு நேரம்
		இனிய சங்கீதம்
		வானில் இருந்து வையகம் எங்கும்
		வந்து அலை மோதும் !

		 குளிரும் இடை வீட்டிலே - தெய்வ
		 குழந்தை முகம் காணவே
		 கூடும் ஆயர்களின் - மனதில்
		 கோடி ஆனந்தமே !

		அன்பினை இழந்த மனிதர்க்கு இறைவன்
		அன்பே நிழலானது
		மழலையின் சிரிப்பில் மலரும் புல்விரிப்பில்
		நிழலும் நிஜமானது !

		 விழிகள் நனைகின்றதே - புதிய
		 விடியல் தெரிகின்றதே
		 ஒளியின் மைந்தன் கண்டு -உலகம்
		 உவந்து மகிழ்கின்றதே !

		உள்ளங்கள் எல்லாம் ஒளிர்ந்திடவே நல்
		உறவின் விளக்கேற்றுவோம்
		இல்லங்கள் தோறும் இந்த நன்னாளில்
		இறையன்பை பரிமாறுவோம் !

		 புகழ்ந்து பண்பாடுவோம் - இறைவன்
		 புவியில் பிறந்தாரம்மா
		 மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம் - நமது
		 மனதில் நிறைந்தாரம்மா !

     
merry xmas
இரன்சம் -சென்னை -24