இணைந்து செயல்படுவோம்.. இறையரசை அறிவிக்க...

tamilsundayhomily
sunday mass
adventhead

திருவருகைக்காலச் சிறப்பு தொகுப்புகள்
மேலும் படிக்க..

wreath ad22

திருவருகைக்கால சிந்தனைகள்
மேலும் படிக்க..

wreath

டிசம்பர் மாத சிந்தனைகள்

புனித பிபியானாமறைசாட்சியான பிபியானாவின்‌ உடலைக்‌ கொடிய விலங்குகள்‌ குதறிச்‌ சாப்பிட வேண்டும்‌. என்று பொதுவெளியில்‌ எறிந்தார்கள்‌. எந்த விலங்கும்‌ அவர்‌ உடலைத்‌ தொடவில்லை.
புனித ஸ்தேவான் இயேசுவுக்காக இரத்தம்‌ சிந்தி, மறைசாட்சியாக உயிர்‌ துறந்தவர்களில்‌ முடியப்பர்‌ முதல்‌ இடத்தை வகிக்கின்றார்‌. முடியப்பர்‌ கொலைக்கு சவுல்‌ உடன்‌பட்டிருந்தாலும்‌ பின்பு பவுலாசு மாறிய இவர்‌ வாழ்க்கையில்‌ இச்சம்பவம்‌ பெருந்‌தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
புனித லூசியா"எனது விருப்பத்திற்கு மாறாக நடக்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எனக்கு இரு மடங்கு வெற்றி உண்டு. புரிந்துகொள்" என்றார் புனித லூசியா.
அன்பியத்தில் திருவருகைக்கால கொண்டாடங்கள் குடும்பமாக அன்பியத்தில் இணைந்து எதிர்நோக்கு, அமைதி, மகிழ்ச்சி, அன்பு என்ற கருத்துகளை உணர்ந்துக் கொண்டாட திருவருகைக் கால விவிலிய வழிபாட்டு வழிகாட்டி
புனித அம்புரோஸ்இவ்வாறாக புனித அம்புரோஸ் தனது கடமையைச் செய்ய பின்வாங்கியவரல்ல. அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இவர் ஒரு நல்ல எடுத்துக் காட்டானார்.
புனித தமாசுஸ்"பிழைபடாத திருச்சபையின், பிழைபடாத போதகர்" என்று புனித எரோணிமுஸ் இவரைப் புகழ்ந்திருக்கிறார். புனிதர்களைப் போற்றுவதில் நாம் புனித தமாசுஸ் அவர்களைப் பின்பற்றுவோம்.
பெரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்திஇந்த கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழாவில் நாம் ஒரு முடிவு எடுப்போம். பிறரை கண்டுக் கொள்வோம். துன்பத்தில், துயரத்தில், வேதனையில் இருப்பவர்களை அறிந்து, அவர்களுக்கு இறைவார்த்தையின் மூலமாக ஆறுதல் அறிவிப்போம். மகிழ்ச்சியூட்டுவோம்.
குழந்தை இயேசு காணிக்கையாக!இறைமைந்தனே, உமது பிறப்பு பலாது வீழ்ச்சிக்கும், எழுச்சிக்கும் வித்தாக அமையும் என்பதை அவரது வாயிலாக வெளிப்படுத்தியவர் தந்தையே!
கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவைஆயர்கள் மாமன்றம் 2021-2023: கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவை
இறுதி யாத்திரை வழங்கும் சித்தாந்தம் இயேசுவின் பாதசுவடுகளில் நம் பாதசுவடைப் பதிப்போம். இயேசுவின் உயிர்ப்பு நமக்கு மறு வாழ்வு! தூய்மையான உறவுகளைக் கரங்களில் படர விட்டு இயேசுவோடு இணைந்து மரணத்தை வெல்வோம்.லூர்து நகரிலிருந்து நேரலை ஒளிபரப்பு


ஜூன்-15, 2011
முதல் பார்வையாளரின்
எண்ணிக்கை