இணைந்து செயல்படுவோம்.. இறையரசை அறிவிக்க...

tamilsundayhomily
sunday mass

ஜூலை மாத சிந்தனைகள்

திருத்தூதர் புனித தோமாதிருத்தூதர் தோமா நாம் வாழும் இந்தத் தமிழ் மண்ணில் வந்து நின்றார் என்று நினைக்கும்போதே ஆச்சர்யமாக இருக்கிறது.
இந்தியாவின் திருத்தூதர் - புனித தோமையார்கேரளா வழியாக கிறிஸ்துவின் போதனைகளை எடுத்துரைத்து கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளை தமிழக மக்கள் கண்டுணரச் செய்தவரே நம் தோமா!
புனித மரிய கொரற்றிபுனித மரிய கொரற்றியின் விழா நாளில் நாமும் அவரைப் போன்று தூய்மையிலும், மன்னிப்பதிலும் சிறந்து விளங்குவோம்,
கார்மேல் - உத்தரியமாதா திருவிழா - ஜூலை-16 கார்மேல் மாதாவுடைய பேருதவியைக் கார்மேல் சபையினர் மட்டுமல்ல, அவரது உத்தரியத்தை அணியும் அனைவரும் பலன் அடைவார்கள்.
புனித ஆன்ட்ரூ போபோலாசெபித்துக்‌ கொண்டே இறைவனின்‌ அணைப்பில்‌ தனது உயிரை அர்ப்பணம்‌ செய்தார்‌. புனித ஆன்ட்ரூ போபோலா 1857 ஆம்‌ ஆண்டில்‌ மறைசாட்சியாக மரித்தார்‌.
உழைப்பாளர்களின் பாதுகாவலர்1955 ஆம் ஆண்டு திருத்தந்தை 12ஆம் பத்திநாதர்12ஆம் பயஸ் தொழிலாளர்களின் பாதுகாவலர் புனித யோசேப்பு என்று இந்நாளைப் புனிதப் படுத்தி திருச்சபையில் கொண்டாட வழிவகுத்தார்.
சீடராகி சீடனாக்க..நாமே நம்மை சிந்தனைத் தராசுகளில் எடைபோட்டு சீர் தூக்குவோம்.
பேரழிவை உண்டாக்கும் பேராசைமுப்பது வெள்ளிக்காசுகளைப் பெற்றுக்கொண்ட யூதாஸ் நிம்மதியாக இல்லை என்பது கசப்பான உண்மை.
கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவைஆயர்கள் மாமன்றம் 2021-2023: கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவை
இறைவனையும் மனிதனையும் இணைக்கும் உறவு பாலம் தவம்-செபம்- தர்மம் மூன்றும் இறைவனையும் மனிதனையும் இணைக்கும் உறவு பாலமாகும்.லூர்து நகரிலிருந்து நேரலை ஒளிபரப்பு


ஜூன்-15, 2011
முதல் பார்வையாளரின்
எண்ணிக்கை