இணைந்து செயல்படுவோம்.. இறையரசை அறிவிக்க...

tamilsundayhomily
sunday mass

ஜனவரி மாத சிந்தனைகள்

நினைத்துப் பார், நன்றி சொல்! ஆண்டின் இறுதிநாள்எனக்குத் துன்பம் விளைந்தது என் நன்மைக்காகவே.
புத்தாண்டு பிறந்து விட்டது! "நான் உலக முடிவுவரை எந்நாளும் உங்களோடு இருக்கிறேன்" என்று உறுதி மொழியைக் கொடுத்துச் சென்றிருக்கிறார் இயேசு. இறையாசீர் என்றும் உங்களோடு இருப்பதாக!
நம்மை உயர்த்தி ஆசீர்வதிப்பார்.ஆண்டவர் உங்களை ஆயிரம் மடங்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வைப்பாராக!
புத்தாண்டு இறையாசீர் நற்செய்தியின் மகிழ்ச்சியைப் பிறரோடு பகிர்ந்து கொண்டு இரட்டிப்பான மகிழ்ச்சியில் திளைப்போம். இறையாசீர் என்றும் உங்களோடு...!
பிறந்தது புத்தாண்டு! உமது அன்பும், சமாதானமும் இந்தப் புத்தாண்டு முழுவதும் எம்மோடு இருப்பதாக! ஆட்சியும், வல்லமையும், மாட்சியும் என்றன்றும் உமக்கே, ஆமென்.
நல்லெண்ணம்நல்லெண்ணம் உலகையும், பிறமனிதரையும், வாழ்க்கை எதார்த்தங்களையும் நேர்மறையாகக் கணித்து அவற்றைக் கையாள உதவவேண்டும்.
புத்தாண்டு செபம்இப்புத்தாண்டில் பிறருக்குச் சேவை செய்யும் மனப்பாங்கை எங்களுள் வளர்த்தருளும். எங்கள் அன்பைப் பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தைத் தந்தருளும்.
குழந்தை இயேசு காணிக்கையாக!இறைமைந்தனே, உமது பிறப்பு பலாது வீழ்ச்சிக்கும், எழுச்சிக்கும் வித்தாக அமையும் என்பதை அவரது வாயிலாக வெளிப்படுத்தியவர் தந்தையே!
வெற்றிக்கு முன்னுரைகடவுளின் சாயலும் பாவனையும் கொண்ட பிரதிபலிப்புகள் நாம். தீமைக்கல்ல. சமாதானத்திற்கேதுவான நினைவுகளைக் கொண்டிருப்போம். நமக்கு வளமான எதிர்காலம் இருக்கும்.
இளைஞனே! இருத்தலா? இயக்கமா? வரலாறு படைக்க வீறுக் கொண்டெழு! எண்ணத்தை படைப்பாக்க! சமுதாயத்தை செம்மையாக்க! மனிதத்தை வளமாக்க வாராய்! இளைஞனே..... மேலே செல்ல...லூர்து நகரிலிருந்து நேரலை ஒளிபரப்பு


ஜூன்-15, 2011
முதல் பார்வையாளரின்
எண்ணிக்கை