இணைந்து செயல்படுவோம்.. இறையரசை அறிவிக்க...

tamilsundayhomily
sunday mass

அக்டோபர் சிந்தனைகள்

புனித லூக்கா🆕லூக்காவும், லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியும் இன்று நம் உள்ளத்தில் நிறையட்டும்!
கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவை🆕'மாமன்றம் 2021-2023: கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவை – தோழமை-பங்கேற்பு-பணி'
உலக முதியோர் தினம்🆕இறை பணியில் உறவுகள் வலுப்பட..
அசிசி நகர் புனித பிரான்சிஸ்🆕இயேசுவின்‌ ஐந்து காயங்களைத்‌ தம்‌ உடலில்‌ அற்புதமான விதத்‌தில்‌ பெற்றார்‌.
ஒரு தேவஇரகசிய ரோஜாச் செடிசெபமாலை ஒரு தேவஇரகசிய ரோஜாச் செடி என்பதை பற்றி இங்கே அறிவோம்!
இன்னுமா செபமாலை பைத்தியம்? திருப்பலிக்கு பின் அடுத்த அதிக மாபெரும் தெய்வீகம் கொண்டது செபமாலை
பாத்திமாவில் அன்னையின் அழைப்பு தன் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி அன்னை நமக்காகவும் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்
திருச்சிலுவையின் மாட்சிசிலுவை அடையாளத்தைப் புகழ்ந்து, வெற்றி முழக்கம் செய்திடுவாய்.
சிலுவை வெற்றியின் சின்னம்இயேசு சிலுவையில்‌ மரித்து ஆசீர்வாத சின்னமாக மாற்றியிருக்கிறார்‌.
புனித பியோவாழும்போதே அற்புதங்களை நிகழ்த்திய அந்த அற்புதர்நேரலை ஒளிபரப்பு லூர்து நகரிலிருந்து...விண்ணக மண்ணக அன்னைக்கு பிறந்தநாள்.....!
அன்னையின் பிறப்பே ஓர் அதிசயம்
அன்னை மரியின் பிறப்பு விழா
புனித யோசேப்பு ஒரு புதுமைத் தந்தை
புனித லொயோலா இஞ்ஞாசியார்
இந்தியாவின் திருத்தூதர் - புனித தோமையார்
திருத்தூதர் தோமையார்
கன்னி மரியாவின் இதயமாக மாறுவோமா
இயேசுவின் திரு இருதயம் பேசுகின்றது
யோசேப்பு - இயேசுவின் வளர்ப்புத் தந்தை..
உயிர்ப்பில் ஒரு உறவு
தம்மையே வெறுமையாக்கி..
நீதியின் குரல்
புத்தாண்டு இறையாசீர்
நினைத்துப் பார், நன்றி சொல்-ஆண்டின் இறுதிநாள்
ஜூன்-15, 2011
முதல் பார்வையாளரின்
எண்ணிக்கை