இணைந்து செயல்படுவோம்.. இறையரசை அறிவிக்க...

tamilsundayhomily
sunday mass

ஜூன் மாத சிந்தனைகள்


tamil cathoilc இயேசுவின்‌ அன்பால்‌ ஈர்க்கப்பட... >இயேசுவின்‌ அன்பால்‌ ஈர்க்கப்படவும்‌ ஆட்கொள்ளப்படவும்‌ நாம்‌ மேற்கொள்ளும்‌ பக்தி முயற்சி நமக்கு தூண்டுதல்‌ தர வேண்டும்‌.
தூய்மையாக்கும் அருமருந்து இயேசுவின் இரத்தமே! கற்றோர், கல்லாதோர், நீதிமான்கள், பாவிகளும், பெரியோர், சிறியோரும் எல்லா மாந்தரும் தினம்தோறும் செபமாலை சொல்வோம். மரியாளையும் இயேசுவையும் போற்றுவோம்!
காலடி அமர்ந்து.... நன்றியுணர்வோடும், நம் பாவங்களுக்கு மனம் வருந்தியும், நமது தேவைகளை நினைத்தும் இயேசுவின் காலடியில் அமர்ந்துவிட்டாலே போதும், நம் உடல், உள்ளம் ஆன்மா இவற்றில் ஒட்டியிருக்கும் உண்ணிகள் களையப்பட்டு சுகம் பெறுவோம்.
tamil cathoilcஇயேசுவின்‌ திரு இருதய பக்திஒவ்வொரு மாதத்தின்‌ முதல்‌ வெள்ளியும்‌ இயேசுவின்‌ திரு இருதய பக்தியை கடைபிடித்து, திருப்பலியில்‌ பங்கேற்று நற்கருணை ஆராதனையில்‌ கலந்துகொள்ளும்‌ ஒவ்வொரு நபரும்‌ பெற்றுக்‌ கொள்ளக்கூடிய வரங்களாக 12 வாக்குறுதிகள்‌ உள்ளன.
tamil cathoilcசாந்த குணமுள்ளோர் பேறுபெற்றோர்‌! எல்லா மனிதருக்கும்‌ இருக்கின்ற குணங்கள்‌ எட்டு. ஆனால்‌ ஒரு சிலருக்கு மட்டும்‌ ஒன்பது குணங்கள்‌ உள்ளன. அந்த ஒன்பதாவது குணம்தான்‌ சாந்தம்‌. இவ்வாறு கூறுகின்றனர்‌ பல அறிஞர்கள்‌.
tamil cathoilcஇயேசுவின் திரு இருதயத்தின்‌ சிறப்புஅகில உலகினை ஆண்டவரிடம்‌ ஒப்படைத்து, தூய நெஞ்சத்தினராய்‌ வாழ திரு இருதயம்‌ நமக்கு நல்வழிகாட்டி. இறையாட்சி இம்மண்ணில்‌ மலர சிறப்பாக சூன்‌ மாதத்தில்‌ நம்‌ குடும்பங்களில்‌ திரு இருதய பக்தியில்‌ வளர்ப்போம்‌.
tamil cathoilcஇயேசுவின்‌ அன்பு!நம்‌ குற்றங்களை மன்னித்து தம்மை அன்பு செய்யும்‌ இதயம்‌ இயேசுவின்‌ திரு இருதயம்‌. அந்த அன்புமிகு திரு இருதயத்தை நாடிச்சென்று நம்‌ சுமைகளை இறக்கி வைக்கும்போது நம்‌ இதயத்தில்‌ அன்பு கிடைக்கிறது.
tamil cathoilcமனமாற்றம் தேவை!நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்" (மத் 11:28) என்று இருகரம் விரித்து இதயம் திறந்து தம்மிடம் வர அன்போடு நம்மை அழைக்கிறார். நமது பணியைச் சிறப்புடன் செய்யத் தூண்டுகின்றார்.
tamil cathoilcபுனித பதுவா அந்தோணியார்இவரிடம் வெளிப்பட்ட ஆழ்ந்த ஞானத்தின் பொருட்டு புனித அசிசி பிரான்சிஸ் அந்தோணியாரை குருமாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்க கேட்டுக் கொண்டார்.
புனித தாமஸ் மூர் பொதுநிலையினரான தாமஸ்மூர், நீதியை நிலைநாட்டவும் விவிலியத்தையும் திருச்சபையின் போதனைகளைக் காப்பற்றவும், தலை வெட்டப்பட்டு மறைசாட்சியானர்.ஜூன்-15, 2011
முதல் பார்வையாளரின்
எண்ணிக்கை