மறையுரைச் சிந்தனைத் தொகுப்பு

Tamil Sunday Homily collection..


நவம்பர் 2019

10/11/2019 பொதுக்காலம் முப்பத்தி மூன்றாம் ஞாயிறு
10/11/2019 பொதுக்காலம் முப்பத்தி இரண்டாம் ஞாயிறு
03/11/2019 பொதுக்காலம் முப்பத்தொன்றாம் ஞாயிறு
சகல புனிதர்களின் பெருவிழா - நீத்தார் நினைவு நாள்

அக்டோபர் 2019

27/10/2019 பொதுக்காலம் மூப்பதாம் ஞாயிறு
20/10/2019 பொதுக்காலம் இருபத்து ஒன்பதாம் ஞாயிறு
13/10/2019 பொதுக்காலம் இருபத்திஎட்டாம் ஞாயிறு
06/10/2019 பொதுக்காலம் இருபத்திஏழாம் ஞாயிறு

செப்டம்பர் 2019

29/09/2019 பொதுக்காலம் இருபத்திஆறாம் ஞாயிறு
22/09/2019 பொதுக்காலம் இருபத்திஐந்தாம் ஞாயிறு
15/09/2019 பொதுக்காலம் இருபத்திநான்காம் ஞாயிறு
08/09/2019 பொதுக்காலம் இருபத்திமூன்றாம் ஞாயிறு
01/09/2019 பொதுக்காலம் இருபத்திரண்டாம் ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் 2019

25/08/2019 பொதுக்காலம் இருபத்தொன்றாம் ஞாயிறு
18/08/2019 பொதுக்காலம் இருபதாம் ஞாயிறு
15/08/2019 கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு
11/08/2019 பொதுக்காலம் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு
04/08/2019 பொதுக்காலம் பதினெட்டாம் ஞாயிறு

ஜூலை 2019

28/07/2019 பொதுக்காலம் பதினேழாம் ஞாயிறு
21/07/2019 பொதுக்காலம் பதினாறாம் ஞாயிறு
14/07/2019 பொதுக்காலம் பதினைந்தாம் ஞாயிறு
07/07/2019 பொதுக்காலம் பதினான்காம் ஞாயிறு

ஜூன் 2019

30/06/2019 பொதுக்காலம் பதிமூன்றாம் ஞாயிறு
23/06/2019 இயேசுவின் திருவுடல், திருஇரத்தப் பெருவிழா
16/06/2019 மூவொரு கடவுளின் பெருவிழா
09/06/2019 தூய ஆவியார் விழா
02/06/2019 இயேசுவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

மே 2019

26/05/2019 பாஸ்கா காலம் ஆறாம் ஞாயிறு
19/05/2019 பாஸ்கா காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு
12/05/2019 பாஸ்கா காலம் நான்காம் ஞாயிறு
05/05/2019 பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு

ஏப்ரல் 2019

28/04/2019 பாஸ்கா காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு
21/04/2019 ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு ஞாயிறு
19/04/2019 ஆண்டவரின் திருப்பாடுகள் புனித வெள்ளி
18/04/2019 ஆண்டவரின் இரவு விருந்து புனித வியாழன்sunday homily


முகப்பு பக்கம்
வத்திக்கான் வானொலி
கத்தோலிக்க இதழ்கள்
ஞாயிறு வாசகம்
விருந்தினர் பக்கம்
உம் வாக்கே விளக்கு!
சென்னை பங்குதலங்கள்
நூலகம்
திருத்தலச் சுற்றுலா
தவக்கால சிந்தனைகள்
ஒலியும் ஒளியும்
அன்னை தெரேசா
கிறிஸ்மஸ் மலர்கள்
பொங்கல்
செபமாலை
பாடல்கள்
செபமே ஜெயம்


A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com