திருச்சுற்றுலா

நம்மைச் சுற்றியுள்ள திருத்தலங்களைப் பற்றிய சரித்திரம், தகவல்கள், போக்குவரத்து வசதிகள், தங்குமிட வசதிகள், திருத்தலத் திருவிழாக்கள் மற்றும் பல செய்திகள் தர விழைகிறோம். தவறுகள், விடுபட்ட செய்திகள் அல்லது கூடுதல் தகவல்கள் இருந்தால் எமக்குத் தெரிவிக்கவும்.

  1. பூலோகம் போற்றும் பூண்டி மாதா திருத்தலம்.
  2. சேத்துப்பட்டு லூர்து மாதா திருத்தலம்.
  3. மைசூர் டோர்னஹள்ளி அந்தோணியார் திருத்தலம்.sunday homilyA Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com