மறைபொருள்

அருள்தந்தை இயேசு கருணநிதி
wedding

'இதில் அடங்கியுள்ள மறைபொருள் பெரிது!' (காண். எபேசியர் 5:21-33)

கணவர்-மனைவியர் வாழ்வுமுறை குறித்து எபேசு நகரத் திருச்சபைக்கு அறிவுறுத்தும் பவுலடியார், திருச்சபை - கிறிஸ்து, மனைவி - கணவர் என்ற ஒப்புமையைப் பயன்படுத்தி திருச்சபையைப் பற்றிய புதிய கருதுகோளையும் முன்வைக்கின்றார்.

நாம் கொண்டாடும் ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும், எழுந்தேற்றத்தின் பின், 'இது விசுவாசத்தின் மறைபொருள்' என்கிறோம். அதாவது, இயேசுவின் உடல் - இரத்தம் என்னும் மறைபொருளை உணர்ந்து கொள்ள விசுவாசம் அல்லது நம்பிக்கை தேவை.

அதுபோலவே, திருச்சபை - கிறிஸ்து, மனைவி - கணவர் என்ற உறவுநிலைகளை அறிந்து கொள்ளவும் நம்பிக்கை தேவை.

'மறைவாய் இருக்கும் பொருளே' மறைபொருள்.

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இருக்கிறது என்பது எனக்கு மறைபொருள்.

அதாவது, நான் அங்கே சென்றதில்லை. என் கண்களால் பார்த்ததில்லை. என் கால்கள் அங்கு நடந்ததில்லை. இருந்தாலும், நான் நம்பிக்கையால் அது இருப்பதாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏற்கனவே போய்-வந்தவர்கள் சொன்னதைப் பற்றியும், அங்கே வாழ்பவர்களின் பகிர்தலிலிருந்தும், கூகுள் மேப், விக்கிபீடியா சொல்வதிலிருந்தும் என நிறைய தரவுகளை நான் நம்புகிறேன்.

கபிரியேல் மார்சல் என்ற மெய்யியலாளர் 'மறைபொருள்' (mystery) என்பதற்கு புதிய விளக்கம் தருகிறார். வாழ்க்கையின் எதார்த்தங்களை 'மறைபொருள்' (mystery), 'பிரச்சினை' (problem) என இரண்டாகப் பிரிக்கிறார்.

இரண்டும் இரண்டும் நான்கு என்பது ஒரு பிரச்சினை. அது எத்தனையாக இருந்தாலும் நம்மை பாதிப்பதில்லை.

ஆனால், எனக்கும் என் நண்பனுக்கும் இடையே உள்ள நட்பு என்பது ஒரு மறைபொருள். அதாவது, நான் அதில் ஒரு உறுப்பாக இருக்கிறேன். பிறப்பு, வாழ்க்கை, இறப்பு, கடவுள், ஆன்மீகம் என்பவை எல்லாம் மறைபொருள். ஏனெனில் நான் அவற்றின் ஒரு உறுப்பாக இருக்கிறேன். என்னையே அவற்றிலிருந்து துண்டித்து நான் தள்ளி நிற்க முடியாது.

கிறிஸ்துவுக்கும், திருச்சபைக்கும் உள்ள உறவு, கணவன்-மனைவி என்ற உறவை ஒத்திருக்கிறது என்றால், நான் அந்த உறவுக்குள் இருக்கும்போதுதான் அதன் அர்த்தம் எனக்குப் புரிகிறது.

நான் அந்த உறவுக்குள் இல்லாத வரை அது எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ற அளவில்தான் இருக்கிறது.

ஆக, இரண்டு விடயங்கள்:

அ. நம்பிக்கை என்ற கண் கொண்டு மறைபொருளைப் பார்ப்பது

ஆ. என் வாழ்க்கையின் பொருளை அதன் உள்ளே நின்று கொண்டு பார்ப்பது

 மேலே செல்ல  அன்பின்மடல்-முகப்பு  பொது