“மீட்பின் பாதையிலே”
தவக்காலப் பாடல்கள்

நன்றி: திரு. ஆவேகண்ணன்
cd cover


பாடல் 1: மனம் மாறும் காலம்
தவக்காலப் பாடல்
பாடியவர்: பிரியங்கா

பாடல் 2: விண்ணே நோக்கி
திருச்சிலுவைப் பாடல்

பாடியவர்: கிருஷ்ணராஜ்

பாடல் 3: இனி யாரை நம்பி
12ஆம் நிலைக்கானப் பாடல்

பாடியவர்: சத்யபிரகாஷ்

பாடல் 4: வெற்றுக் கல்லறை தான்
உயிர்ப்பு பாடல்

பாடியவர்: வேலு

பாடல்கள்: பிரபாகர் வின்சென்ட் இசை: ஆவேகண்ணன் தயாரிப்பு: ஆன்டனி - சேவியர்
sunday homilyA Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com