பாசமுள்ள பார்வையில்...

வத்திக்கான் வானொலி நிகழ்ச்சியின் முதல் நிமிட நிகழ்ச்சி
'அப்படியே ஆகட்டும்'

சனவரி 03

உலகப் புகழ்பெற்ற Beatles என்ற பாடகர் குழுவில் ஒருவரான Paul McCartney என்பவர், இந்த மாபெரும் இசை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். Live Aid என்ற இசை நிகழ்ச்சியில் அவர் பாடிய "Let It Be" என்ற பாடல், மரியன்னையுடன் தொடர்புடைய ஒரு பாடல். Live Aid இசை நிகழ்ச்சியில் இந்தப் பாடல் ஆழ்ந்ததொரு தாக்கத்தை உருவாக்கியது என்று சொன்னால், அது மிகையல்ல.
Paul McCartney அவர்கள் பாடிய "Let It Be" என்ற பாடலின் பொருள் "அப்படியே ஆகட்டும்". இப்பாடலின் வரிகள் இதோ:


Let It Be
Paul McCartney

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
And though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be,
Let it be, let it be.
Yeah there will be an answer, let it be.
Let it be, let it be,
Let it be, let it be.
Yeah there will be an answer, let it be.
And though the night is cloudy,
There is still a light that shines on me,
Shine until tomorrow, let it be.
O, will I make up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be
Let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be.

Songwriters: John Lennon / Paul Mccartney Let It Be lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLCM

It is Glee's cover version of The Beatles' classic "Let It Be" with lyrics on screen and in High Definition!

Paul McCartney Live - Let It Be