பிப்ரவரி-6 புதன்

இன்றைய நற்செய்தி:

மாற்கு 6:1-6

"இவருக்கு இவையெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன? என்னே இவருக்கு அருளப்பட்டுள்ள ஞானம்! என்னே இவருடைய கைகளால் ஆகும் வல்ல செயல்கள்"

அருள்மொழி :

ஓய்வுநாள் வந்தபோது அவர் தொழுகைக்கூடத்தில் கற்பிக்கத் தொடங்கினார். அதைக் கேட்ட பலர் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர். அவர்கள், "இவருக்கு இவையெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன? என்னே இவருக்கு அருளப்பட்டுள்ள ஞானம்! என்னே இவருடைய கைகளால் ஆகும் வல்ல செயல்கள்!
மாற்கு 1:2

வார்த்தை வாழ்வாக:

இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசுவின் வல்லச் செயல்களையும் ஞானத்தையும் கண்டு வியப்புற்றனர். காரணம் இவர்கள் இறைமகனை மெசியாவாக ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. மெசியா இறைமகன் என்பதை அன்றே அவர்களுக்கு உணர்த்தப்ட்டிருந்தால் அவருடைய வல்லச் செயல்களைக் கண்டு வியப்புற்று இருக்கமாட்டார்கள். பாவிகளை மீட்க வந்தவர் தான் என்பதை அவர்கள் உணராத்தால் தான் இறைமகன் சிலுவைச் சாவை ஏற்குமளவுக்குத் துன்பப்பட நேர்ந்தது. எனவே நமக்கு நல் போதனைகளை அளித்த இறைமகன் நம்மை மனம் திருந்தி வாழ அழைக்கின்றார். அவரது வல்லமை-ஞானம் நம்மிலும் ஒளிர வேண்டுவோம்.

சுயஆய்வு:

  1. நான் இறைவார்த்தையில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேனா?
  2. எனது வாழ்வில் கடைப்பிடிக்கின்றேனா?

இறை வேண்டல்:

அன்பு இயேசுவே! உமது ஞானத்தையும் அருளையும் தர வேண்டி மன்றாடுகிறேன்.


www.anbinmadal.org