அக்டோபர் 2020 - திருவிழாக்கள்

          
1 வியாழன் குழந்தை இயேசுவின் புனித தெரேசா St. Therese of Lisieux
2 வெள்ளி காவல் தூதர்கள் Guardian Angels
3 சனி புனித ஈவால்ட்ஸ் St. Ewald & Ewald
4 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 27 ஆம் ஞாயிறு--புனித பிரான்சிஸ் அசிசி St. Francis of Assisi
5 திங்கள் புனித மரிய பவுஸ்தீனா கொவல்ஸ்கா St. Faustina Kowalska
6 செவ்வாய் புனித புரூனோ St. Bruno
7 புதன் புனித செபமாலை அன்னை Our Lady of the Rosary
8 வியாழன் புனித செர்ஜியஸ், பேச்ஹஸ் Sts. Sergius, Bacchus
9 வெள்ளி புனித ஜான் லியோனார்டி St. John Leonardi
10 சனி புனித பிரான்சிஸ் போர்கியா St. Francis Borgia
11 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 28 ஆம் ஞாயிறு--மொலோகை புனித டேமியன் St. Damien of Molokai
12 திங்கள் புனித வில்ப்ரடு St. Wilfrid
13 செவ்வாய் புனித எட்வர்ட் கிங் St. Edward the Confessor
14 புதன் புனித முதலாம் கல்லிஸ்துஸ் - திருத்தந்தை St. Callistus I
15 வியாழன் புனித அவிலா தெரேசா St. Teresa of Avila
16 வெள்ளி புனித மார்கரெட் மரிய அலக்கோக், St. Margaret Mary Alacoque
17 சனி அந்தியோக்கு புனித இஞ்ஞாசியார் St. Ignatius of Antioch
18 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 29 ஆம் ஞாயிறு--புனித லூக்கா St. Luke
19 திங்கள் புனித ஐசக் ஜோக்ஸ், சிலுவையின் புனித பவுல் St. Isaac Jogues, St. Paul of the Cross
20 செவ்வாய் புனித பெர்டில்லா போஸ்கார்டியன் St. Bertilla Boscardin
21 புதன் புனித ஹிலாரியன் St. Hilarion
22 வியாழன் புனித இரண்டாம் ஜான்பால் -திருத்தந்தை St. John Paul II
23 வெள்ளி புனித கப்பெஸ்ட்ரானோ நகர் ஜான், St. Johannes von Capestrano
24 சனி புனித அந்தோணி மரிய கிளாரெட் St. Anthony Mary Claret
25 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 30 ஆம் ஞாயிறு--புனித கிறிஸ்பின், கிறிஸ்பினியன் Crispin and Crispinian,
26 திங்கள் புனித இவாரிஸ்டஸ் St. Evaristus
27 செவ்வாய் புனித ப்ரூமென்டியஸ் St. Frumentius
28 புதன் புனித சீமோன், யூதா - திருத்தூதர் St. Simon, St. Jude
29 வியாழன் புனித நார்சிசஸ் St. Narcissus
30 வெள்ளி புனித அல்போன்ஸ் ரோட்ரீக்கஸ், St. Alphonsus Rodriguez
31 சனி புனித வொல்ப்காங்க் St. Wolfgang
sunday homily


முகப்பு பக்கம்
வத்திக்கான் வானொலி
கத்தோலிக்க இதழ்கள்
ஞாயிறு வாசகம்
விருந்தினர் பக்கம்
உம் வாக்கே விளக்கு!
சென்னை பங்குதலங்கள்
நூலகம்
திருத்தலச் சுற்றுலா
தவக்கால சிந்தனைகள்
ஒலியும் ஒளியும்
அன்னை தெரேசா
கிறிஸ்மஸ் மலர்கள்
பொங்கல்
செபமாலை
பாடல்கள்
செபமே ஜெயம்A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2020 | Email ID: anbinmadal at gmail.com
இணைந்து செயல்பாடுவோம்.. இறையரசை அறிவிக்க...