மார்ச் 2019 - திருவிழாக்கள்

          
1 வெள்ளி புனித ஹியூக்
2 சனி புனித ஆக்னஸ் - St. Agnes of Prague
3 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம்-ஏட்டாம் வாரம் / புனித கத்தரின் ட்ரெக்ஸ்செல் - St. Katharine Drexel
4 திங்கள் புனித கசிமீர் - St. Casimir
5 செவ்வாய் சிலுவையின் புனித யோசேப்பு
6 புதன் தீருநீற்று புதன் / புனித கொல்ட் - St. Colette of Corbie
7 வியாழன் புனித பெர்பெத்துவா, பெலிசித்தா -Sts. Perpetua & Felicity
8 வெள்ளி இறைவனின் புனித யோவான் - St. John of God
9 சனி டோமினிக் சாவியோ- St. Dominic Savio
10 ஞாயிறு தவக்காலம் முதலாம் ஞாயிறு / 40 மறைசாட்சிகள் - Forty Martyrs of Sebaste
11 திங்கள் புனித யூலோஜியுஸ்
12 செவ்வாய் புனித செராபினா
13 புதன் புனித யூப்பேசியா - St. Euphrasia
14 வியாழன் புனித மெடில்டா - St. Matilda
15 வெள்ளி புனித லூயிஸ் டி மரிலாக் - St. Louise de Marillac
16 சனி புனித ஹெர்பர்ட் - St. Heribert of Cologne
17 ஞாயிறு தவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு / புனித பேட்ரிக் -St. Patrick
18 திங்கள் எருசலேம் புனித சீரில்
19 செவ்வாய் புனித யோசேப்பு-மரியாவின் கணவர் - St. Joseph
20 புதன் புனித நிக்கோலஸ் டி ஃப்ளு - St. Nicholas of Flue
21 வியாழன் புனித லெயா - St. Lea
22 வெள்ளி புனித ட்டுரிபியஸ் டி மொங்க் ரோவிஜோ - St. Turibius de Mogrovejo
23 சனி ஸ்வீடன் நாட்டு புனித கத்தரீன் -St. Catherine of Sweden
24 ஞாயிறு தவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு / புனித சீசரியஸ்
25 திங்கள் மங்கள வார்த்தை விழா
26 செவ்வாய் புனித மெக்டில்டா
27 புதன் புனித ரூபர்ட்- St. Rupert of Salzburg
28 வியாழன் புனித மூன்றாம் சிக்டஸ் - Pope St. Sixtus III
29 வெள்ளி அரிமத்தியாவின் புனித யோசேப்பு St. Joseph
30 சனி புனித ஜான் க்ளிமாக்ஸ் - St. John Climacus
31 ஞாயிறு தவக்காலம் நான்காம் / புனித பெஞ்சமின் St. Benjamin.
sunday homilyA Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com