பிப்ரவரி 2019 - திருவிழாக்கள்

          
1 வெள்ளி புனித ஹென்ரி மோர்ஸ்
2 சனி இயேசு காணிக்கையாக அர்ப்பணிப்பு
3 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம்-நான்காம் வாரம்/புனித பிளாசியுஸ்
4 திங்கள் புனித அருளானந்தர்
5 செவ்வாய் புனித அகதா
6 புதன் புனித பவுல் மீகி தோழர்கள்
7 வியாழன் புனித ரிச்சர்டு
8 வெள்ளி புனித ஜெரோம் எமிலனி
9 சனி புனித மிகுவேல் பைபாஸ் காட்டீரோ
10 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம்-ஐந்தாம் வாரம்/புனித ஸ்கொலாஸ்திக்கா
11 திங்கள் புனித லூர்து அன்னை
12 செவ்வாய் புனித டமியன்
13 புதன் புனித கேத்தரீன் டி ரிசி
14 வியாழன் புனித சீரில், மேதோடியஸ்
15 வெள்ளி புனித பவுஸ்தினா மற்றும் ஜோவிட்டா
16 சனி புனித ஒனிசிமஸ் மற்றும் தானியேல்
17 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம்-ஆறாம் வாரம்/மரியின் ஊழியர் சபை நிறுவிய புனிதர் எழுவர்
18 திங்கள் புனித குரியாக்கோஸ் எலியாஸ் சாவரா
19 செவ்வாய் புனித கான்ரட்
20 புதன் புனித பிரான்ஸ்கோ, புனித ஜெசிந்தா
21 வியாழன் புனித பீட்டர் தமியான்
22 வெள்ளி புனித பேதுருவின் தலைமை பீடம்
23 சனி புனித பொலிக்கார்ப்பு
24 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம்-ஏழாம் வாரம்/புனித சீசரியஸ்
25 திங்கள் புனித வால்பர்கா
26 செவ்வாய் புனித மெக்டில்டா
27 புதன் புனித கபிரியேல்
28 வியாழன் புனித ரோமானு