மறையுரைச் சிந்தனைத் தொகுப்பு

Tamil Sunday Homily collection..

பாஸ்கா காலத்தின் 4-ஆம் ஞாயிறு
இரண்டாம் ஆண்டு


இன்றைய வாசகங்கள்:-
திருத்தூதர் பணிகள் 4:8-12 | 1 யோவான் 3:1-2 | யோவான் 10:11-18

உங்களுக்குத் தேவையான கட்டுரையைத் தேர்வு செய்யவும்
பாலமாகிய கிறிஸ்து

ஒரு மனிதன்‌ 100 ஆடுகளுக்கு மேல்‌ வைத்திருந்தான்‌. தினமும்‌ காட்டுக்கு அழைத்துச்‌ செல்வான்‌. எந்தக்‌ குறையும்‌ அவன்‌ வைக்கவில்லை. ஒருநாள்‌ திடீரென புதருக்குள்‌ இருந்து ஒரு புலி ஒன்று வெளியே வந்தது. ஆட்டுக்‌ கிடையை நோக்கி வந்தது. கண்‌ எதிரே வெகு தூரத்தில்‌ ஒரு பாலம்‌ தெரிந்தது. அதன்‌ வழியாக ஆட்டை ஓட்டி தப்பித்துவிடலாம்‌ என ஓட்டினான்‌. தண்ணீர்‌ நிறைந்திருந்தது. ஆனால்‌ பாலம்‌ உடைந்திருந்தது. ஆடுகள்‌ கடந்தால்‌ நீரில்‌ விழ நேரிடும்‌. எனவே தான்‌ படுத்து பாலமாக்கி ஆடுகளைக்‌ கடக்க வைத்தான்‌. ஆடுகள்‌ அவன்மீது மிதித்து கடந்தன. முதுகில்‌ காயம்‌, இரத்தம்‌. இறுதியாக புலி ஓடி வந்து மயங்கிக்‌ கிடந்த ஆயனைக்‌ கடித்துச்‌ சாப்பிட்டுப்‌ பசியைத்‌ தீர்த்துக்‌ கொண்டது.

தன்‌ உயிர்‌ கொடுத்து தனது ஆடுகளின்‌ உயிரை அந்த மனிதன்‌ காப்பாற்றினான்‌. அந்த ஆயன்‌ யாரும்‌ அல்ல. நாம்‌ வாழ தனது உயிரைத்‌ தந்த இயேசுதான்‌ அந்த ஆயன்‌. ஒரு காலத்தில்‌ பாவங்கள்‌ என்னும்‌ புலிகள்‌ துரத்தி அடித்துச்‌ சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தன. அந்த நேரத்தில்‌ நல்லாயனாம்‌ இயேசு உலகத்தில்‌ உதித்து விண்ணுக்கும்‌, மண்ணுக்குமிடையே பாலமாக நின்று உலக மக்களைப்‌ பாவத்திலிருந்து காப்பாற்றி, உயிர்‌ கொடுத்தார்‌.

ஒருவனை திமிர்வாதம்‌ தாக்கியது. அன்போடு அவனை நோக்கி உன்‌ பாவங்கள்‌ மன்னிக்கப்பட்டன. எழுந்து நட என்றார்‌. மதலேன்‌ மரியாவிடம்‌ உன்‌ பாவங்கள்‌ மன்னிக்கப்பட்டன. சமாதானமாகப்‌ போ என்றார்‌.

முடிவரை
இயேசுதான்‌ நமக்குப்‌ பாலம்‌, வழி, உண்மை, உயிர்‌ (யோவா. 14:6). அவர்‌ மீது நடந்தால்தான்‌ நமக்கு வாழ்வு உண்டு. இன்று எத்தனையோ புலிகள்‌ போன்ற பாவங்கள்‌ நம்மைத்‌ துரத்துகின்றன. விழுந்தால்‌ வித்தாக விழ வேண்டும்‌.

கோதுமை மணி தரையில்‌ விழுந்து மடிந்து எழுந்தால்‌ பலன்‌ தருவதுபோல நாமும்‌ மடிந்து வாழ்வுக்கு எழ வேண்டும்‌ (யோவா. 12:24). இன்று வாய்மைக்கும்‌, தூய்மைக்கும்‌, நீதிக்கும்‌, நேர்மைக்கும்‌ எதிராக எத்தனையோ போராட்டங்கள்‌. வீட்டிலும்‌ உள்ளத்திலும்‌ இந்தப்‌ போராட்டங்கள்‌.

பாலமாகிய கிறிஸ்து அழைக்கிறார்‌. என்மீது நடங்கள்‌. என்‌ வாழ்வின்‌ மீது நடங்கள்‌. உங்கள்‌ இதயம்‌ பாவத்திலிருந்து விடுபடட்டும்‌. வாழ்வு கிடைக்கும்‌.

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

நாம் மீட்புப் பெற என்ன செய்யவேண்டும்?

சென் மாஸ்டர் சோயென் ஷாக்கு அறுபத்தோரு வயதுவரை இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தார். இவர் வாழ்ந்த காலத்திட்டத்தில் அவர் மிகவும் அரிய போதனைகளை இந்த உலகுக்குத் தந்தார். இவருடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த நிகழ்ச்சி இது!

சோயென் சிறுவனாக இருந்தபோது அவருடைய சென் மாஸ்டர் வெளியே சென்றிருந்தபோது கால்களை நீட்டி, பகலில் படுத்துத் தூங்கிவிட்டார்: சுமார் மூன்று மணி நேரம் சென்ற பிறகு அவர் திடீரென கண்விழித்தபோது அவருடைய சென்மாஸ்டர் உள்ளே நுழைவதைப் பார்த்துவிட்டார். என்னை மன்னித்துக்கொள் என்னை மன்னித்துக்கொள் என்று மெல்லக்கூறிவாறு, யாரோ ஒரு புகழ்பெற்ற விருந்தாளியைக் கடந்துசெல்லுவது, போல, சொயென் மீது கால்கள் படாதவாறு மிகவும் எக்சரிக்கையாக சென்மாஸ்டர் சோயெனைத் தாண்டி உள்ளே சென்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு சோயென் பகலில் தூங்குவதே இல்லை. ஒரு சென்மாஸ்டாரின் அன்பு ஒரு சீடனை பகல் தூக்கத்திலிருந்து விடுவித்ததை மீட்டதை இங்கே காண்கின்றேன்.

நல்ல ஆயன் நானே. நல்ல ஆயர் ஆடுகளுக்கந்தத் தம் உயிரைக் கொடுப்பார். அவைகளுக்காக எனது உயிரைக் கொடுக்கின்றேன்" (யோவான்10:11,15) என்று சொன்னபடியே இயேசு அவரது உயிரை உலக மக்களுக்குக் கொடுத்தார். இப்படி உயிரைக் கொடுத்ததின் வழியாக ஒரு மனிதன் எந்த் அளவுக்கு இந்த உலகத்தை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்பத்தை உலகுக்குக் கட்டிக்காட்டி, உலகத்தை இயேசு சுயநலத்திலிருந்து மீட்டார்.

நாம் உண்மையிலேயே கடவுளின் மக்களாக (இரண்டாம் வாசகம்) வாழ விரும்பினால், இயேசுவின் அன்பு நிறைந்த பிறப்பு, இறப்பு, உயிர்ப்பு இவற்றின் உள் பொருளை உணர்ந்து. சுயநலத்திலிருந்தும் அது பெற்றெடுக்கும் பாவங்களிலிருந்தும் நம்மையே நாம் விடுவித்துக்கொண்டு மீட்கப்பட்டவர்களாக வாழ முன்வர வேண்டும்.

நாம் மீட்பு பெறுவதற்காகவே (முதல் வாசகம்) இயேசு அவருடைய வாழ்க்கையை ஒரு முன் உதாரணமாக்கினார். இந்த உண்மையைப் உணர்ந்து, செயல்பட நமக்குத் தேவையான ஞானத்தைக் கேட்டு இறைவனிடம் மன்றாடுவோம்.

இறைவன் இயேசுவின் ஆழமான அன்பைப் பார்த்துப் பாராட்டுகின்ற பாராட்டாளர்களாக மட்டுமல்ல, இயேசுவின் வாழ்க்கையைப் படிக்கும் மாணவர்களாக மட்டுமல்ல, இயேசுவின் தியாகத்தை அறிக்கையிடும் நற்செய்தியாளர்களாக மட்டுமல்ல; இயேசுவின் சொல்லாலும், செயலாலும் தொடப்பட்டவர்களாய் விடுதலை அடைந்தவர்களாய் மீட்கப்பட்டவர்களாய் வாழ எங்களுக்கு அருள்தாரும். ஆமென்.

மேலும் அறிவோம்

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர் (குறள்: 228)
பொருள் :
வறியவர்க்கு வேண்டியவற்றைக் கொடுத்து. இவர் மகிழ்வதைக் கண்டு அருளுடையவர் அடையும் இன்பம் பெரிதாகும். அத்தகைய இன்பத்தைப் பற்றித் தெரியாதவரே தாம் சேர்த்த பொருளை ஏழை எளியோருக்கு வழங்காது. பிறர் கொண்டு போக இழக்கும் இரக்கம் அற்றவர் ஆவர்.

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

ஒரு பங்குத் தந்தை தனது பங்கிலே தங்குவதில்லை, ஞாயிறு திருப்பலியை நிறைவேற்றியபின் உடனடியாக 'மோட்டார் சைக்கிளில்' மாயமாக மறைந்து விடுவார். ஒரு ஞாயிறு அன்று திருப்பலி திறைவேற்றிய உடனே "மோட்டார் சைக்களில் வழக்கம் போல் பறந்து சென்ற அவர், ஒரு பெரிய குழியில் விழுந்து விட்டார்; வெளியே வரமுடியாமல் திணறினார். அவ்வழியே சென்ற பங்கு மக்கள், "இவர் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் நமக்குத் தேவைப்படுவார், அதுவரை அவர் இக்குழியிலேயே கிடக்கட்டும்" என்று சொல்லிவிட்டுச் சென்றனர்.

இன்று கத்தோலிக்கத் திருச்சபையிலிருந்து மக்கள் பல்வேறு சபைகளுக்குச் செல்வதற்குப் பல காரணங்கள் கூறுகின்றனர். அக்காரணங்களில் ஒன்று. "பங்குத் தந்தைக்கு மேய்ப்புப்பணி சார்ந்த அக்கறையில்லை, அவர் பங்கில் தங்குவதில்லை, பங்கு மக்களை அவர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று சந்திப்பதில்லை."

இப்பின்னணியில் இன்றைய நற்செய்தியில் நாம் வாசிக்கும் 'நல்லாயன் உவமை” முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. பழைய உடன்படிக்கையில், கடவுளுக்கும் இஸ்ரயேல் மக்களுக்கும் இடையே நிலவிய உறவு ஓர் ஆயனுக்கும் அவருடைய ஆடுகளுக்கும் இடையே நிலவிய உறவுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது (எசா 40:11; எரே 23:3-4; எசே 34:11-16: திபா 23).

நல்லாயனுடைய தனிப்பண்புகள்: “அவர் இரவும் பகலும் தன் ஆடுகளுடன் இருக்கிறார். அவற்றின்மீது அக்கறை கொண்டு, அவற்றின் தேவைகளை நிறைவுசெய்து, அவற்றிற்காகத் தம் உயிரையும் கொடுத்து, அவற்றைக் கொடிய விலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாக்கிறார்.”

ஆனால், போலி ஆயர்கள் தங்கள் ஆடுகளை மேய்க்காமல் தங்களையே மேய்த்துக் கொண்ட அவலநிலையில் (எசா 24:7-8). 'என் இதயத்திற்கேற்ற மேய்ப்பர்களை உங்களுக்குக் கொடுப்பேன்' என்று கடவுள் வாக்களித்தார் (எரே 3:15), கடவுளால் வாக்களிக்கப்பட்ட ஒப்புயர்வற்ற ஆயர் இயேசு கிறிஸ்துவே. அவர்தம் ஆடுகள் ஒவ்வொன்றையும் தனிப்பட்ட முறையில் அறிந்து, அன்புசெய்து. அவற்றிற்காகத் தன் இன்னுயிரையும் கையளிக்கிறார். மேலும் அவரது மந்தையைச் சாராத மற்ற ஆடுகளையும் கூட்டிச் சேர்த்து ஒரே மேய்ப்பன் கீழ் ஒரே மந்தையை உருவாக்குகிறார் (யோவா 10:14-16).

நல்லாயன் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றி, திருப்பணியாளர்கள், குறிப்பாக பங்குத்தந்தையர்கள், தங்களுடைய பங்கில் தங்கியிருந்து, பங்குமக்கள் ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட முறையில் அறிந்து, அன்பு செய்து, வீடுகளில் அவர்களைச் சந்தித்து, இயன்ற மட்டும் அவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவுசெய்து, அவர்கள் மந்தையை விட்டு விலகாமல் பாதுகாப்பதில் கண்ணும் கருத்துமாய் இருக்க வேண்டும். கட்டாயத்தினாலோ இழிவான ஊதியத்திற்காகவோ பணிபுரியாமல் ஆர்வத்துடன் பணியாற்ற வேண்டும். மக்களை அடக்கி ஆளாமல் மக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருத்தல் அவசியம் (1 பேது 5:2-3).

காணாமற்போன தனது ஒரே ஆட்டைத் தேடிச் சென்றவர், பல இடங்களில் ஆட்டைக் காணாத நிலையில், ஒரு பூங்காவிற்குச் சென்றார். இரு காதலர்கள் இப்பூங்காவில் மெய் மறந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர். காதலன் காதலியிடம், "மானே! உன் முகத்தில் உலகமே தெரிகிறது” என்றான், உடனே ஆட்டைத் தேடிச் சென்றவர் அக்காதலனிடம், "தம்பி, அந்தப் பெண் முகத்தில் உலகமே தெரிஞ்சா, என் ஆடு எங்கே நிற்கிறது? என்று தயவு செய்து சொல்லப்பா' என்றார். இது பழைய கதை என்றாலும், ஓர் ஆயனுக்குத் தன் ஆட்டின் மீது இருக்கவேண்டிய அக்கறையை எடுத்துக்காட்டுகிறது. திருப்பணியாளர்கள் ஆலயத்திற்கு வருகின்றவர்களுக்கு மட்டும் பணிபுரியாமல், ஆலயத்திற்கு வராதவர்களையும் தேடிச் செல்லவேண்டாமா?

திருமேய்ப்பர்கள் தங்கள் ஆடுகளை அக்கறையுடன் கண்காணிக்க வேண்டும், அவ்வாறே ஆடுகளும் தங்களுடைய மேய்ப்பர்களுடைய குரலுக்குச் செவிமடுத்து, மந்தையில் திருட்டுத்தனமாக நுழைந்து ஆடுகளைப் பறித்துக் கொண்டுபோகும் ஓநாய்களான போலிப்போதகர்களிடம் சிக்கிக் கொள்ளாமல் விழிப்பாயிருக்க வேண்டும்,

"ஆண்டவர் என் ஆயர்; எனக்கேதும் குறையில்லை " என்னும் 23-ம் திருப்பாவைக் குருக்கள், கன்னியர், பொதுநிலையினர் உண்மையிலேயே இன்று பாட முடியுமா? நமது நல்ல ஆயன் இயேசு கிறிஸ்துவா? அல்லது டி.வி. யா?

23-வது திருப்பாவை இக்காலத்தில் பின்வருமாறு தான் பாடமுடியும்: "டி.வி, என் ஆயன்; ஆகவே எனக்கொரு குறையுமிராது. அது என்னை பஞ்சுமெத்தையில் படுக்கச் செய்கிறது விசுவாச வாழ்விலிருந்து விலகச்செய்கிறது. என் ஆன்மாவைக் கொலை செய்கிறது, சிற்றின்பத்திற்கும் வன்முறைக்கும் அது என்னை அழைத்துச் செல்கிறது. தனிமையைக் கண்டு நான் பயப்படவே மாட்டேன். ஏனெனில் என் டி.வி, என்றும் என்னுடன் இருக்கின்றது. உலக மனப்பான்மையாலும் நுகர்வுப் பொருள் கலாசாரத்தாலும் டிவி, என்னைத் திருநிலைப்படுத்துகிறது. என் பேராசைப் பொங்கிவழிகிறது. சோம்பலும் அறியாமையும் என்னைப் பின்தொடரும். வாழ்நாள் முழுவதும் டி.வியைப் பார்த்த வண்ணம் என் இல்லத்தில் குடியிருப்பேன்."

இது வெறும் கற்பனையல்ல, முழுக்க முழுக்க உண்மை . துறவறத்தாரும் இல்லறத்தாரும் டி.வி.-யின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கின்றனர். டி.வி. நம்மை அடிமைப்படுத்தி, நமது மூளையைச் சலவை செய்து, சுயமாகச் சிந்திக்கும் ஆற்றலைப் பறித்து விட்டது. இப்பேராபத்திலிருந்து நாம் நம்மையும் நம்மைச் சார்ந்திருப்போரையும் காத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

'நல்லாயன் ஞாயிறு' என்றழைக்கப்படும் இந்த ஞாயிறு இறை அழைத்தல் நாளாகவும் கொண்டாடப்படுகின்றது. பெரிய திரையிலும் சின்னத்திரையிலும் சிக்கித் தவிக்கும் இன்றைய இளைய சமுதாயம், "என் பின்னே வாருங்கள்; நான் உங்களை மனிதரைப் பிடிப்பவர் ஆக்குவேன்" (மாற் 1:17) என்னும் நல்லாயன் குரலைக் கேட்டு. விசுவாசம் மற்றும் அர்ப்பண உணர்வுடன் அவரைப் பின்பற்றத் துணிச்சலுடன் முன் வரவேண்டும், கடலுக்குத் தேவை 'மீன்வலை' (fishing net), காதலுக்குத் தேவை 'இணையக வலை' (internet), ஆனால் இறை அழைத்தலுக்குத் தேவை 'விசுவாச வலை' (Faith net).

'ஆப்பிள் பெண்ணே நீயாரோ? ஐஸ்க்ரீம் சிலையே நீ யாரோ? உன்னைக்காணும் முன்னே கடவுளே வந்தாலும் தொழமாட்டேன்" எனப்பாடுகிறது திரைப்பட உலகம். "ஆண்டவரே நாங்கள் யாரிடம் செல்வோம்? வாழ்வளிக்கும் வார்த்தைகள் உம்மிடம் தானே உள்ளன" (யோவா 6:68) என்றழைக்கிறது விவிலிய உலகம். முந்தைய உலகம் நிழல் உலகம்; பிந்தைய உலகம் நிஜ உலகம், இன்றைய இளைஞர்கள் நிழல் உலகத்திலிருந்து நிஜ உலகத்திற்கு வருவார்களா?

"இளைஞரே, நீங்கள் வலிமை வாய்ந்தவர்கள், கடவுளின் வார்த்தை உங்களுள் நிலைத்திருக்கிறது. தீயோனை நீங்கள் வென்று விட்டீர்கள்" (1 யோவா 2:14).

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

குருவுக்கான வரைபடம்

பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுள் தன் மக்களோடு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை உறவை மூன்று விதங்களில் பார்க்கலாம்.

 1. தந்தை - மக்கள் உறவு
 2. கணவன் - மனைவி உறவு
 3. ஆயன் - மந்தை உறவு

இந்த மூன்று வகை உறவுகளில் ஆயன் - மந்தை உறவு சிறிது அதிக அழுத்தம் பெறுவதை விவிலியத்தில் உணரலாம். (தி.பா.23, எசா.40, எரேமி.23, எசேக்.34, யோவான் 10)

இந்த அடிப்படையில் இறைமகன் இயேசுவோடு அவரது அடிச்சுவட்டில் திருத்தூதர் வழிமரபினரும் ஆயர்பணி செய்ய அழைக்கப்படுகிறார்கள். அந்த வகையில் இன்று பங்குக் குருக்களும் ஆயர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள்.

இங்கெல்லாம் பணித்தளம் ஒன்றுக்குப் பங்குக்குரு வேண்டுமா? பங்கு மக்களின் தலையெழுத்தோ, பணியேற்கும் குருவின் தலையெழுத்தோ ஆயரின் கையெழுத்தைப் பொறுத்தது.

அமெரிக்காவில் ஒரு பங்கில் அப்படி இல்லையாம். குரு இல்லாத காலியிடத்தை நிரப்ப நேர்ந்தால் மறைமாவட்ட அலுவலகத்திலிருந்து மூன்று நான்கு பெயர்ப் பட்டியலும் அவர்களது தகுதிகள் திறமைகள் பற்றிய விவரங்களும் அனுப்பப்படும். பங்குப் பேரவை அதனை அலசி ஆராயும். வேண்டுமானால் ஒவ்வொருவரையும் அழைத்து நேர்முகப் பேட்டி காணும். பங்கின் வளர்ச்சிக்கு, மக்களின் ஆன்மிக வாழ்வுக்கு, அவர்கள் என்ன திட்டம் வைத்துள்ளார்கள் என்பதை அறிந்து திருப்தியானால் ஒருவரை மேலிடத்திற்குப் பரிந்துரைக்கும். இல்லை யென்றால் புதிய பட்டியலைக் கோரும். அப்படி ஒரு முதிர்ச்சியான செயல்பாடு. ஆனால் அதுவெல்லாம் நமது மண்ணுக்கும் மனநிலைக்கும் ஒத்துவருமா என்பது வேறு கேள்வி.

இப்படி ஒரு பங்குப் பேரவைக்கு வந்த பட்டியல்களில் உள்ள எந்தக் குரு பற்றியும் மக்களுக்குத் திருப்தி இல்லை. நெடு நாட்களாக அங்கு நிரந்தரப் பணியாளர் நியமிக்க முடியாமல் இருந்தது. பேரவைத் தலைவர் பொறுமை இழந்தார். எரிச்சலடைந்தார். ஒருநாள் திடீரென்று பேரவையைக் கூட்டினார். தனக்கு வந்த ஒரு விண்ணப்பத்தைப் பேரவையில் சமர்ப்பித்துப் படித்தார்.

“பெரு மக்களே, உங்கள் பங்கின் காலியிடத்தில் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளும்படி விண்ணப்பிக்கிறேன்.

"எனக்கெனச் சிறப்புத் தகுதிகள் சில உண்டு. நல்ல மறையுரையாளர், நல்ல எழுத்தாளர் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள். நல்ல நிர்வாகி என்பவர்களும் உண்டு. நான் சென்ற பல இடங்களிலும் உறுதியான தலைமைப் பண்போடு செயல்பட முனைந்துள்ளேன். எனக்கு வயது ஐம்பதுக்கு மேல். ஒரே இடத்தில் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்ததில்லை. இருந்த இடங்களிலும் என் பணி குழப்பங்களையும் கலவரங்களையும் எழுப்பியதால் வெளியேற நேரிட்டது.

“மூன்று நான்கு முறை நான் சிறைவைக்கப்பட்டேன். நீதி மன்றத்துக்குக் கூடச் சென்றதுண்டு. தற்காப்புக்காக உச்ச நீதி மன்றத்துக்கே அப்பீல் செய்த வரலாறு உண்டு. என் உடல் நிலையும் மிகச் சீரானது என்று சொல்வதற்கில்லை. என் உள்ளமோ... ஏதோ ஒன்று முள்போல் குத்திக் கொண்டே இருக்கிறது என்றாலும், இயன்ற வரை நிறையவே உழைக்கிறேன்.

"மற்றொன்றும் மறுப்பதற்கில்லை. பணியாற்றிய இடங்களில் எல்லாம் மதத் தலைமைப் பீடமும் என்னோடு எப்போதும் ஒத்துப் போனதும் இல்லை. புரிந்து கொண்டதும் இல்லை. இதையெல்லாம் அறிந்தும் நீங்கள் என்னைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினால், என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் அர்ப்பண உணர்வோடு உங்களுக்காகச் செய்வேன் என்று வாக்களிக்கிறேன்..."

விண்ணப்பம் படிக்கப்படும் போதே பலப்பல முணுமுணுப்புக்கள்,கண்டனக் கனைகள், எதிர்க்குரல்கள். "என்ன கிண்டலா? கோர்ட்,சிறை என்று சுற்றுபவனா நமக்குப் பங்குக் குரு? உடலும் சரியில்லை, மனமும் சரியில்லை என்பவனா நமக்குப் பங்குக்குரு? இருந்தஇடமெல்லாம் கலாட்டா, கலவரம் என்கிறான். இங்கேயும் இரண்டு படுத்தவா அந்தக்குரு?...

பொறுமையாக இருந்த தலைவர் அமளி சிறிது ஓய்ந்ததும் நிமிர்ந்து பேசினார்: “நண்பர்களே, விண்ணப்பத்தை இன்னும் படித்து முடிக்கவில்லை. எழுதியவர் யார் என்று கேட்கக்கூட எவரும் நினைக்கவில்லை . அதற்குள் இப்படியா?...” என்றதும் தான் வியப்புடன் யார் அது என்ற கேள்வியை எழுப்பினர்.

“இதை எழுதியவர் ஆனானப்பட்ட திருத்தூதர் பவுல். திருச்சபையின் வரலாற்றிலேயே தனக்கு ஈடாக, இணையாகத் தோன்றிய நற்செய்திப் பணியாளர் யார் என்று சவால் விடும் புரட்சியாளர் பவுல்''.

"புனித பவுலா!” வாயடைத்து நின்றனர். அத்தனை பேரும் தொடர்ந்து பேச ஒன்றும் தோன்றாதவர்களாய்.

நகைச் சுவைக்காகவோ, இப்படியும் நடந்திருக்குமோ என்ற கேள்வியை எழுப்புவதற்காகவோ, கத்தரிக்காயாகட்டும் அல்லது கருவாடாகட்டும், நல்லதா சிறந்ததா என்று சோதித்து வாங்குவது தானே மனித இயல்பு, அதன்படி குறையில்லாத குரு வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும் மக்களுக்கு அறிவுரையாகவோ இந்தக் கதையைச் சொல்லவில்லை.

குரு என்பவர் யார்? குருத்துவ அழைப்பும் நிலையும் எத்தகையது? அதன் வாழ்வும் பணியும் எத்தகையது? என்பதற்கெல்லாம் ஒரு வரைபடம் வேண்டுமென்றால் அது திருத்தூதர் பவுலின் வரலாறாகத்தான் இருக்கும்.

இயேசு தன்னை ஓர் ஆயனாக வெளிப்படுத்தித் தன்னைப் பற்றிச் சொன்ன வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு பங்குக் குருவும் தன்னைப் பற்றிச் சொல்ல முடியுமா? மக்களிடையே இருந்து எடுக்கப்பட்ட மனிதன்தான் குரு. தான் பெற்ற குருத்துவத் திருநிலையால் தன் மனிதத் தன்மையை இழந்து விடுவதில்லை, திடீரென்று சம்மனசாகி விடுவதும் இல்லை என்றெல்லாம் குறைகளுக்குச் சப்பை கட்டி வாழ முடியாது!

நம் தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான பங்குகளில் பங்குக் குருக்களுக்கும் பங்கு மக்களுக்கும் நல்ல உறவு இல்லை என்பது கசப்பான எதார்த்தம். இந்தச் சூழலில் நல்லுறவுக்கான வழி ஒன்றே ஒன்று தான். அது ஒருவர் மற்றவரை அவர் இருப்பது போல் ஏற்றுக் கொள்வதே!

பொறுமையாக இருந்த தலைவர் அமளி சிறிது ஓய்ந்ததும் நிமிர்ந்து பேசினார்: “நண்பர்களே, விண்ணப்பத்தை இன்னும் படித்து முடிக்கவில்லை. எழுதியவர் யார் என்று கேட்கக்கூட எவரும் நினைக்கவில்லை . அதற்குள் இப்படியா?...” என்றதும் தான் வியப்புடன் யார் அது என்ற கேள்வியை எழுப்பினர். “இதை எழுதியவர் ஆனானப்பட்ட திருத்தூதர் பவுல். திருச்சபையின் வரலாற்றிலேயே தனக்கு ஈடாக, இணையாகத் தோன்றிய நற்செய்திப் பணியாளர் யார் என்று சவால் விடும் புரட்சியாளர் பவுல்''.

"புனித பவுலா!” வாயடைத்து நின்றனர். அத்தனை பேரும் தொடர்ந்து பேச ஒன்றும் தோன்றாதவர்களாய்.

நகைச் சுவைக்காகவோ, இப்படியும் நடந்திருக்குமோ என்ற கேள்வியை எழுப்புவதற்காகவோ, கத்தரிக்காயாகட்டும் அல்லது கருவாடாகட்டும், நல்லதா சிறந்ததா என்று சோதித்து வாங்குவது தானே மனித இயல்பு, அதன்படி குறையில்லாத குரு வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும் மக்களுக்கு அறிவுரையாகவோ இந்தக் கதையைச் சொல்லவில்லை.

குரு என்பவர் யார்? குருத்துவ அழைப்பும் நிலையும் எத்தகையது? அதன் வாழ்வும் பணியும் எத்தகையது? என்பதற்கெல்லாம் ஒரு வரைபடம் வேண்டுமென்றால் அது திருத்தூதர் பவுலின் வரலாறாகத்தான் இருக்கும்.

இயேசு தன்னை ஓர் ஆயனாக வெளிப்படுத்தித் தன்னைப் பற்றிச் சொன்ன வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு பங்குக் குருவும் தன்னைப் பற்றிச் சொல்ல முடியுமா? மக்களிடையே இருந்து எடுக்கப்பட்ட மனிதன்தான் குரு. தான் பெற்ற குருத்துவத் திருநிலையால் தன் மனிதத் தன்மையை இழந்து விடுவதில்லை, திடீரென்று சம்மனசாகி விடுவதும் இல்லை என்றெல்லாம் குறைகளுக்குச் சப்பை கட்டி வாழ முடியாது!

நம் தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான பங்குகளில் பங்குக் குருக்களுக்கும் பங்கு மக்களுக்கும் நல்ல உறவு இல்லை என்பது கசப்பான எதார்த்தம். இந்தச் சூழலில் நல்லுறவுக்கான வழி ஒன்றே ஒன்று தான். அது ஒருவர் மற்றவரை அவர் இருப்பது போல் ஏற்றுக் கொள்வதே!

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

தன்னுயிரையே கொடுத்த நல்லாயன் இயேசு

நிகழ்வு
இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகனாம் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு நன்கு அறிமுகமானவர் ஆங்கிலேயரான ஜெனரல் ஸ்ட்ராவ். இவரிடம் விவேகானந்தர் மனம்விட்டுப் பேசுவதுண்டு. ஜெனரல் ஸ்ட்ராவும் விவேகானந்தரிடம் பல செய்திகளைப் பகிர்ந்துகொள்வதுண்டு.

ஒருநாள் விவேகானந்தர் இவரிடம், “நடந்து முடிந்த சிப்பாய்க் கலகத்தில் எங்களுடைய சிப்பாய்கள் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாகவும், கையில் தரமான துப்பாக்கிகளோடும், வெடிமருந்துகளோடும், உணவுக் பொருள்களோடும் இருந்தும், அவர்களால் ஏன் வெற்றி பெற முடியவில்லை?” என்றார். அதற்கு ஜெனரல் ஸ்ட்ராவ், “சிப்பாய்க் கலகத்தின்போது உங்களுடைய படைத்தலைவர்கள், சிப்பாய்களுக்கு முன்னால் நின்று போர் புரியாமல், அவர்களுக்குப் பின்னால் மிகவும் பாதுகாப்பாக நின்றுகொண்டு, ‘வீரர்களே! சண்டையிடுங்கள்” என்று கத்திக்கொண்டிருந்தார்கள். தலைமை ஏற்பவர்கள் தாங்கள் முதலில் இறப்பை எதிர்கொள்ள முன்வராவிட்டால், எஞ்சிய வீரர்கள் ஒருபோதும் இறப்பை எதிர்கொள்ள முன்வரமாட்டார்கள். இதுதான் உங்களுடைய தோல்விக் காரணம்” என்றார்.

இதைத் தொடர்ந்து விவேகானந்தர் அவரிடம், “நீங்கள் சொல்வதிலிருந்து ஒன்று எனக்கு நன்றாகப் புரிகிறது. அது என்னவெனில், தலைவன் என்பவன் தன் தலையைப் பலி கொடுக்கக்கூடியவனாய் இருக்கவேண்டும். ஒரு இலட்சியத்திற்காக உயிரையும் அர்ப்பணிக்கக்கூடியவனே உண்மையான தலைவன் என்பதாகும்” என்றான்.

ஆம், தலையைப் பலியாகக் கொடுக்கக்கூடியவனே உண்மையான தலைவன், ஆயன். இன்று நாம் நல்லாயன் ஞாயிறைச் சிறப்பிக்கின்றோம். இன்று நாம் வாசிக்கக்கேட்ட வாசகங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவை எத்தகைய ஆயனாக முன்னிலைப்படுத்துகின்றன என்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.

ஆடுகளுக்காக உயிரையும் தரும் நல்லாயன்
மேய்ச்சல் நிலங்களைத் தேடி, நாடோடிகளாய் அலைந்து திரிந்த இஸ்ரயேல் மக்கள் தங்களுடைய கடவுளை ஓர் ஆயனாகப் பார்த்ததில் வியப்பேதும் இல்லை (திபா 23: 1; எசா 40: 11); ஆனால், இஸ்ரயேலை ஆயரென ஆண்டவர்கள் மந்தையைச் சரியாக மேய்க்காமலும், நலிவுற்றதைத் திடப்படுத்தாமலும், நோயுற்றதை நலப்படுத்தாமலும், காயப்பட்டதிற்குக் கட்டுப் போடாமலும், வழிதவறிப்போனவற்றைத் தேடாமலும் இருந்து, கொழுத்ததை உண்டு, மந்தையைச் சிதறடித்து வந்ததால் (எசே 34: 1-6) ஆடுகள் வாழ்வைப் பெறும்பொருட்டு, அதுவும் நிறைவாகப் பெறும்பொருட்டு வந்தார் (யோவா 10: 10) “நல்ல ஆயன்” இயேசு.

“நல்லாயன் நானே” என்றும், “எனக்கு முன்பு வந்தவர் அனைவரும் திருடரும் கொள்ளையருமே” (யோவா 10:8) என்றும் சொல்வதற்கு இயேசுவுக்கு மிகுந்த துணிச்சல் இருந்திருக்கவேண்டும் என்றுதான் சொல்லவேண்டும். ஏனெனில் இயேசு இவ்வார்த்தைகளைப் பேசிய நேரம், எருசலேமில் அர்ப்பண விழாவானது நடந்துகொண்டிருந்தது (யோவா 10: 22). இவ்விழாவானது கி.மு.165 ஆம் ஆண்டு யூதா மக்கபே, அந்தியோக்கு எப்பிபானை வெற்றிகொண்டு, எருசலேம் திருக்கோயிலை மீண்டுமாக ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்ததன் நினைவாகக் கொண்டாடப்பட்டது. நிச்சயம் இவ்விழாவிற்குத் தங்களை ‘ஆயர்கள்’ என்று அழைத்துக்கொண்ட யூத சமயத்தலைவர்கள் வந்திருக்கவேண்டும். அவர்களுக்கு நடுவில், தனக்கு முன்பாக வந்தவர் அனைவரும் திருடரும் கொள்ளையருமே என்று சொல்லிவிட்டு, நல்லாயன் நானே என்று இயேசு சொல்வதால், அவருக்கு மிகுந்த துணிவு இருந்திருக்கவேண்டும் என்று சொல்லத் தோன்றுகின்றது.

ஆம், இயேசு தனக்கு முன்பிருந்தவர்களைப் போன்று மந்தையிலிருந்த கொழுத்ததைத் தின்றவர் அல்ல, மாறாக, அவர் மந்தைக்காக, ஆடுகளுக்காகத் தம் உயிரைக் கொடுத்தார். அதனால் அவர் நல்லாயனாகத் திகழ்கின்றார்.

ஆடுகளை அறிந்த நல்லாயன்
எல்லாராலும் ஆயனாக, அதுவும் நல்லாயனாக முடியாது. காரணம், ஒரு நல்லாயன் ஆடுகளின் பெயரை மட்டுமல்லாது, அவற்றின் தேவையையும் நன்றாக அறிந்து வைத்திருப்பான். “பெயர் சொல்லி உன்னை அழைத்த இஸ்ரயேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே” (எசா 45: 3) என்ற வார்த்தைகளும், “நீங்கள் கேட்கும் முன்னரே உங்கள் தேவையை உங்கள் தந்தை அறிந்திருக்கிறார் (மத் 6: 8) என்ற வார்த்தைகளும் கடவுள் நல்லாயனாய் இருக்கின்றார் என்பதை உறுதிப்படுத்திப்படுத்துகின்றன.

இப்படி ஆடுகளின் பெயரையும் தேவையையும் அறிய, அவற்றின்மீது அன்புகொண்டிருப்பவரால் மட்டுமே முடியும். கடவுளாகிய ஆண்டவர் நம்மீது பேரன்பு கொண்டுள்ளார் என்பதை இன்றைய இரண்டாம் வாசகம் மிக அழகாக எடுத்துக்கூறுகின்றது. திருத்தூதர் புனித யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் இடம்பெறும், “நம் தந்தை நம்மிடம் எத்துணை அன்பு கொண்டுள்ளார்!” என்ற வார்த்தைகளே இதற்குச் சான்றாக இருக்கின்றன. நற்செய்தியில் இயேசு, “என் ஆடுகளை நான் அறிந்திருக்கின்றேன்” என்று சொல்கிறார் எனில், அவர் தன் ஆடுகளை – நம்மை – முழுமையான அன்பு செய்வதாலேயே அப்படிச் சொல்கின்றார் என்று புரிந்துகொள்ளலாம்.

இன்றைக்கு மக்கள் தலைவர்கள் என்று இருக்கும் பலர் மக்களுடைய தேவைகளையும், அவர்களுடைய பிரச்சனைகளையும் அறியாமல், மழைக்கு மட்டும் வந்துபோகும் புற்றீசல்கள்போல், தேர்தல் சமயங்களில் மட்டும் வந்து போய்க்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்களுக்கு நடுவில், தன் ஆடுகளை – மக்களை – முழுமையாக அறிந்துவைத்திருக்கும் இயேசு நல்லாயன்தான்.

ஆடுகளுக்கு மீட்பளிக்கும் நல்லாயன்
திருத்தூதர் புனித பவுல் திமொத்தேயுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்தில் இவ்வாறு கூறுவார்: “எல்லா மனிதரும் மீட்புப்பெறவும் உண்மையை அறிந்துணரவும் வேண்டுமென அவர் விரும்புகிறார்” (1திமொ 2: 4). பவுல் சொல்லக்கூடிய இவ்வார்த்தைகளை இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தோடும், முதல் வாசகத்தோடும் இணைத்துச் சிந்தித்துப் பார்த்தால், நல்லாயனாம் இயேசு எல்லா மனிதரும் மீட்பு பெற விரும்புகின்றார் என்பது புரியும்.

நற்செய்தியில் இயேசு, “இக்கொட்டிலைச் சேரா வேறு ஆடுகளும் எனக்கு உள்ளன” என்கின்றார். இங்கு இயேசு குறிப்பிடும் ‘வேறு ஆடுகள்’ என்பன, ஏழைகள் மற்றும் பிறவினத்தார் என்று திருவிவிலிய அறிஞர்கள் சொல்வார்கள். ஆகையால், ஏழைகளும் பிறவினத்து மக்களும் அவருக்கு ஆடுகளாக இருக்கின்றார்கள் அல்லது அவர் எல்லாருக்கும் ஆயராக இருக்கின்றார் என்பது உறுதியாகின்றது. இப்படி எல்லாருக்கும் ஆயராக இருக்கும் நல்லாயன் இயேசு, எல்லாருக்கும் மீட்பு அளிக்கக்கூடியவராக இருக்கின்றார். இன்றைய முதல் வாசகத்தில் திருத்தூதர் புனித பேதுரு, “இயேசுவாலே அன்றி வேறு எவராலும் மீட்பு இல்லை” என்கின்றார்.

இன்றைக்குப் பலர் ‘மக்கள் தலைவர்கள்’ என்று சொல்லிக்கொண்டு அலையலாம். அவர்களால் யாருக்கும் மீட்பளிக்க முடியாது. நல்லாயனாம் இயேசுவாலேயே எல்லாருக்கும் மீட்பளிக்க முடியும். இது யாராலும் மறுக்க முடியாத உண்மை! இப்படி நமக்காகத் தன்னுயிர் தந்து, நம்மை முழுவதும் அறிந்து, நமக்கு மீட்பினை வழங்கும் நல்லாயனாகிய இயேசுவின் ஆடுகளாக இருக்க, நாம் அவரது குரல் கேட்டு நடப்பது தேவையான ஒன்று. ஏனெனில், இயேசுவின் ஆடுகள் அவரது குரலுக்குச் செவிமடுக்கும்.

நாம் நல்லாயன் இயேசுவின் குரலுக்குச் செவிகொடுத்து, அவரின் ஆடுகளாக முயற்சி செய்வோம்.

சிந்தனை
‘மக்களுக்குப் பணிபுரிவது ஒன்றே ஆயர்களுக்கும் அருள்பணியாளர்களுக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ள முதன்மையான கடமை’ என்பார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். எனவே, மக்களுக்குப் பணிபுரிவது ஆயர்களுக்கும் அருள்பணியாளர்களுக்கும் மட்டுமல்லாது, எல்லாருக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ள முதன்மையான கடமை என உணர்ந்து, நல்லாயன் இயேசுவைப் போன்று மக்களுக்காக நம்மையே தர முன்வருவோம். அதன்வழியாக இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

ஆண்டவரால் இது நிகழ்ந்துள்ளது!

இன்றைய பதிலுரைப்பாடல் (திபா 118) ஹல்லேல் (புகழ்ச்சி) பாடல் வகையைச் சார்ந்தது. இங்கே பாடலாசிரியர், தன் வாழ்வின் எதார்த்தங்களைக் காண்கிறபோது, 'ஆண்டவரால் இது நிகழ்ந்துள்ளது. நம் கண்களுக்கு இது வியப்பாயிற்று' என அக்களிக்கின்றார். தன் வாழ்க்கையை நம்பிக்கைக் கண்கள் கொண்டு பார்க்கும் ஒருவரே இப்படிப் பாட முடியும். முதல் வாசகத்தில், நாம் பேதுரு மற்றும் யோவானின் விசாரணை நிகழ்வை வாசிக்கின்றோம். 'நாங்கள் செய்த நற்செயல்' என்று தாங்கள் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவருக்குச் செய்த நலன் குறித்துப் பேசுகின்றார் பேதுரு. 'நற்செயல்' என்பது இயேசுவின் செயலைக் குறிப்பதாக திப 10:38இல் வாசிக்கின்றோம். இயேசுவின் பெயரால் இப்போது திருத்தூதர்கள் நற்செயல் செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர். மேலும், நலம் பெறுவதற்கும் (மீட்பு பெறுவதற்கும்) இயேசுவின் பெயரைத் தவிர வேறு பெயர் இல்லை என்றும் அறிக்கையிடுகின்றனர். இயேசுவின் உயிர்ப்பு அனுபவத்திற்குப் பின்னர், அனைத்தையும் புதியனவாகப் பார்க்கத் தொடங்குகின்றனர் திருத்தூதர்கள்.

இரண்டாம் வாசகத்தில், 'நம் தந்தை நம்மிடம் எத்துணை அன்பு கொண்டுள்ளார் என்று பாருங்கள்' என்று கடவுளின் அன்பு பற்றித் தன் குழுமத்திற்கு நினைவூட்டுகின்றார் யோவான். மேலும், கடவுளுக்கு எதிராக இருக்கின்ற உலகம் அவரை அறிந்துகொள்ளவில்லை என்றும் சொல்வதன் வழியாக, அறிதல் வழியாகவே அன்பு செய்யவும், அன்பு செய்யப்படவும் முடியும் என்கிறார் யோவான்.

நற்செய்தி வாசகத்தில், இயேசுவின் 'நானே' வாக்கியங்களில் ஒன்றை வாசிக்கின்றோம். 'நல்ல ஆயன் நானே' என்று தன்னை முன்வைக்கின்றார் இயேசு. தன்னை நல்ல ஆயன் என்று மூன்று நிலைகளில் முன்னிறுத்துகின்றார் இயேசு:

(அ) தன் ஆடுகள் உயிர் பெறுவதற்காக ஆயன் தன் உயிரைக் கையளிக்கத் தயாராக இருக்கின்றார். உயிரைக் கையளித்தல் என்பது இயேசுவின் வாழ்வில் வெறும் வாக்குறுதியாக நில்லாமல், சிலுவையில் அரங்கேறும் மேலான செயலாகவும் இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அர்ப்பணம் 'கூலிக்கு மேய்ப்பவர்களிடம்' இருப்பதில்லை. ஏனெனில், அவர்களுக்கு ஆடுகளின்மேல் உரிமை இல்லை. ஆடுகளுக்கும் அவர்களுக்குமான உறவு அவர்களை மையமாக வைத்து அல்ல, மாறாக, ஆடுகளை மையமாக வைத்தே அங்கு நிகழ்கிறது. ஆனால், ஆயன்-ஆடுகள் உறவில், ஆடுகளும் ஆடுகளின் நலனுமே முதன்மை பெறுகின்றன.

(ஆ) கடவுளுக்கும் இயேசுவுக்கும் சீடர்களுக்கும் இருக்கின்ற இணைப்பின் அடிநாதமாக இருப்பது அறிதல். எபிரேய விவிலியத்தில், 'அறிதல்' என்றால் 'உறவு கொள்தல்' என்பது பொருள். தந்தைக்கும் இயேசுவுக்கும் இடையே இருக்கும் அறிதல் என்னும் வலைப்பின்னல் நீண்டுகொண்டே போகிறது. ஆக, இந்த வலைப்பின்னலில் அல்லது செடி-கொடி போன்ற இணைந்திருத்தலில் ஆடுகள் வாழ்வு பெறுகின்றன.

(இ) இயேசு தன் உயிர்ப்பு பற்றிப் பேசுகின்றார்: 'நான் உயிரைக் கொடுக்கிறேன். அதை மீண்டும் பெற்றுக் கொள்ளவே. கொடுக்கிறேன்'. இயேசுவின் வாழ்வின் இலக்காக இருந்தது அவருடைய உயிர்ப்பே. இந்த இடத்தில் இயேசு தன் உயிர்ப்பைப் பற்றிப் பேசுவதன் வழியாக, தான் இறப்பின்மேல் கொண்டிருக்கின்ற வெற்றியைப் பற்றிக் குறிப்பிடுவதோடல்லாமல், தன்னோடு இருக்கும் அனைவருக்கும் என்றும் வாழ்வு என்று உறுதியளிக்கின்றார்.

பல நேரங்களில், நாம் நல்லாயன் போல இருக்க விரும்புகின்றோம். இன்று சற்று மாற்றாக, நல்லாயன் கழுத்தில் கிடக்கும் ஆடு போல இருக்க முயற்சி செய்வோம். அவரின் கழுத்தில் படுத்திருக்கும் ஆடு, அனைத்தையும் ஆண்டவரின் கண் கொண்டே பார்க்கும். அவரின் பாதுகாப்பையும், உடனிருப்பையும், அவர் தரும் நலத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும்.

உயிர்ப்புக் காலம் 4ஆம் ஞாயிற்றை, 'நல்லாயன் ஞாயிறு' என்று சிறப்பிக்கும் நாம், இறையழைத்தலுக்காகவும் இன்று சிறப்பாக செபிக்கின்றோம். இறைவன் தன் இதயத்துக்கேற்ற நல்ல தலைவர்களைத் தேர்ந்துகொள்ளுமாறு அவரிடம் மன்றாடுவோம். மேலும், தேர்ந்துகொள்ளப்பட்ட தலைவர்கள் நல்லாயனின் தோள் தவழும் ஆடுகளாய் அவரோடு தங்களை இணைத்துக்கொள்ளவும் மன்றாடுவோம்.

அவரே ஆயன். அவராலேயே இது நிகழ்ந்துள்ளது. 'நம் கண்களுக்கு வியப்பாயிற்று!'

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

முழு மூச்சுடன் இறை பணி செய்பவர்களா நாம்!

சமூகப் பணிபுரியும் ஒரு சகோதரியை சில ஆண்டுகளுக்கு முன் சந்திக்க நேர்ந்தது. அச்சகோதரி சமூகத்தில் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினருக்காக பணிசெய்து வந்தார். அவர் பணிசெய்த அந்த குறிப்பிட்ட கிராமத்திற்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளைப் பெற்றுத்தர அவர் பலவாறு முயற்சித்தார். தினமும் அரசு அலுவலகங்கள் சென்று வந்தார். மக்களைத் திரட்டி விழிப்புணர்வு அளித்தார். பல நாட்கள் ஓய்வின்றி உழைத்ததால் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது. ஆயினும் அவர் தளரவில்லை. தான் மேற்கொண்ட அந்த பணியை இயேசுவின் பெயரால் மக்களுடைய நல்வாழ்விற்காக அவர் செய்து முடித்தார். இதனால் அவர் பலவாறு அலைக்கழிக்கப்பட்டார். எதிர்ப்புகளையும் சந்தித்தார்.

இன்றும் இயேசுவின் பெயரால் மக்களின் நன்மைக்காக உழைக்கும் அருட்பணியாளர்கள், அருட்சகோதரிகள், பல சமூக ஆர்வலர்கள் நம் நடுவில் உள்ளனர். அருட்பணி ஸ்டேன் சுவாமி நாம் வாழும் இக்காலத்தில் நமக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார்.இன்றைய சமூகத்தில் நல்லது செய்தாலோ அல்லது தீமையை எதிர்த்துப் பேசினாலோ நமக்குக் கிடைப்பது எதிர்ப்புகள், விமர்சனங்கள்,அவப்பெயர்கள். ஆயினும் அவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் நமது பணியைத் தொடர வேண்டும் என்பதே இயேசுவின் விருப்பம்.

இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இயேசுவின் நற்பணியைத் தொடர்ந்ததால் விசாரணைக் கைதிகளாயினர் சீடர்கள். ஆயினும் அவர்கள் மனந்தளராமல் தாங்கள் செய்வது அனைத்துமே இயேசுவால் நடந்தது என்பதை ஆணித்தரமாகக் கூறுகிறார்கள். இது அவர்களின் துணிச்சலையும் இயேசுவின் பணியை முழுமூச்சுடன் செய்ய அவர்களுக்கு இருந்த ஆர்வத்தையும் புலப்படுத்துகிறது.

நற்செய்தியில் ஆண்டவர் இயேசு என் ஆடுகளுக்காக நான் என் உயிரையே கொடுப்பேன் என்கிறார். தந்தை தனக்குக் கொடுத்தப் பணியை முழுமூச்சுடன்,துணிச்சலுடன், அர்ப்பண உணர்வுடன், ஆர்வத்துடன் நிறைவேற்றத் துடித்தார் இயேசு. அதற்காகத் தன் உயிரையே கொடுப்பேன் எனவும் வாக்களிக்கிறார்.

நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணியை இயேசுவைப்போல திருத்தூதர்களைப் போல நாம் முழுமூச்சுடன் செய்கிறோமா என ஆய்வு செய்ய நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இயேசுவே நம் ஆயர். அவருடைய குரலை அறிந்தவர்களாய் இயேசுவை நமக்குள் இருந்து பணியாற்ற நாம் அனுபதிக்கும் போது நிச்சயமாக எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலும் நம்மால் முழுமூச்சுடன் பணிசெய்ய முடியும். ஆழ்ந்து சிந்திப்போம்.இறையருள் பெறுவோம்.

இறைவேண்டல்
இறைவா உம் திருமகன் விட்டுச்சென்ற பணிகளை நாங்கள் முழுமூச்சுடன் செய்யவும், அதன் மூலம் இயேசுவுக்குச் சான்று பகரவும் அருள் தாரும். ஆமென்.

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

குருக்கள் பலவீனர்கள்
குருத்துவம் பலம் வாய்ந்தது

இறைஇயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே
இன்று பாஸ்கா காலம் 4-ம் ஞாயிறை கொண்டாடுகிறோம். இஞ்ஞாயிறு நல்லாயன் ஞாயிறு என்றும், இறையழைத்தல் ஞாயிறு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. எனவே இந்நாளில் குருத்துவம், அதன் பணி பற்றி பார்க்க விரும்புகிறேன்.

எனது நண்பர் குரு ஒருவரின் முதல் நன்றித் திருப்பலியில், குருத்துவம் பற்றி ஆற்றப்பட்ட மறையுரையில் கூறப்பட்டதாவது அன்புள்ள தந்தையவர்களே! இன்றைய நாள் உங்கள் வாழ்வில் பாடுகளின் ஞாயிறு. குருத்து ஞாயிறு அன்று எவ்வாறு இயேசுவை நோக்கி “ஒசன்னா, ஒசன்னா” என்று கத்திய மக்கள் கூட்டம் பின்னர் அவரை “சிலுவையில் அறையும், சிலுவையில் அறையும்” என்று கத்தியதோ அதுபோல இன்று பல்வேறு வாழ்த்துப்பாக்கள், புகழ்பாக்களால் புகழும் இவர்கள் நாளை இவனைப் பற்றி தெரியாதா? இவன் பெற்றோரைப் பற்றித் தெரியாதா? என கூறுவார்கள். எனிலும் ஒன்று மட்டும் நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

“குருத்துவம் பலம் வாய்ந்தது: குருக்கள் பலவீனர்கள்” என்றார் அந்த மறையுரையாளர். இதனையே மையமாகக் கொண்டு குருத்துவம் பற்றி இன்றைய ஞாயிறு மறையுரையை அமைக்க விரும்புகிறேன். குருத்துவம் பலம் வாய்ந்தது என்றால் அது மேன்மை வாய்ந்தது என்பது பொருள். அப்படிப்பட்ட இந்தக் குருத்துவப் பணிக்கு யாரெல்லாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் என்பதை புனித பேதுரு தனது முதல் திருமடலில், சின்ன ஆசியாவிலுள்ள மக்களுக்கு எழுதும் போது அதிகாரம் 1 இறைவார்த்தை 9-ல் கூறுகிறார் “நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழிமரபினர், அரச குருக்களின் கூட்டத்தினர், தூய மக்களினத்தினர், அவரது உரிமைச் சொத்தான மக்கள். எனவே உங்களை இருளினின்று தமது வியத்தகு ஒளிக்கு அழைத்துள்ளவரின் மேன்மைமிக்க செயல்களை அறிவிப்பது உங்கள் பணி” என்கிறார். யார் இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மரபினர் என்றுப் பார்க்கையில் திரு அவைச் சட்டம் எண் 9 அழகாக விளக்குகிறது. அதாவது திருமுழுக்குப் பெற்ற அனைவரும் கிறிஸ்துவின் குருத்துவத்தில் பங்கெடுக்கிறோம் என்கிறது. அதாவது அனைத்து அருளடையாளுக்கும் நுழைவு வாசல் திருமுழுக்கு அருள்டையாளமே. அதாவது திருமுழுக்கு பெற்ற அனைவரும் கிறிஸ்துவின் பொதுக் குருத்துவத்தில் பங்கெடுக்கிறோம். ஆனால் பணிநிலைகளை ஆற்ற கிறிஸ்து ஒரு சிலரைத் தனக்காக ஒதுக்கி வைத்துத் தேர்ந்து கொண்டார். 72 சீடர்களில் எவ்வாறு 12 சீடர்களை தனியாக வைத்திருந்தாரோ அதுபோல, 12 திருத்தூதர்களில் எவ்வாறு 3 திருத்தூதர்களை சில முக்கியமான இடங்களுக்கு அழைத்து சென்றாரோ அதுபோல அவரால் தனக்கென தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோரே இப்பணிக்குருத்துவத்தில் பங்கெடுக்கிறார்கள். இந்தப் பணிக் குருத்துவம் என்பது இயேசுவோடு தொடங்கவில்லை. இயேசு புதிய புரிதலைக் கொடுத்தார். இது தொடக்க காலம் தொட்டே இருப்பதை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். இதைத் தான் விடுதலைப் பயண நூலில் ஆரோனின் குருத்துவ நிலைப்பாட்டைப் பார்க்கிறோம். அதற்கு முன்பு தொடக்க நூல் 14: 18 –ல் சாலேம் அரசர் மெல்கிசதேக் அவர் உன்னத கடவுளின் அர்ச்சகராக இருந்து வந்தார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள எல்லா நூல்களிலும் நாம் குருத்துவம் பற்றியும் குருக்கள் பற்றியும் வாசிக்கிறோம். ஆனால் இறைவன் குருக்களை எதற்காக ஏற்படுத்தினார் மக்களின் நல வாழ்வுக்கு வழிகாட்டுபவர்களாக, சமூகத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட விழிம்பு நிலையில் உள்ளவர்களை தூக்கிவிட, குரல் நெறிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குரல் கொடுப்பவர்களாக இருக்கவே கடவுள் குருக்களை ஏற்படுத்தினார். ஆனால் விளைந்ததோ எதிர்மறை! இதைத்தான் இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூல் அதிகாரம் 34: 3- 6ல் நீங்கள் கொழுப்பானதை உண்டு, ஆட்டு மயிரடையை உடுத்தி மந்தையில் சிறப்பானதை அடிக்கிறீர்கள். மந்தையையோ மேய்ப்பதில்லை. நீங்கள் நலிந்தவற்றை திடப்படுத்துவதில்லை. பிணியுற்றவற்றிற்குக் குணமளிக்கவில்லை. காணயமுற்றவற்றிற்குக் கட்டுப்போடவில்லை. வழிதப்பியவற்றை திரும்ப கூட்டி வரவில்லை. காணாமல் போனவற்றை தேடவில்லை. ஆனால் அவற்றை கொடுமையுடனும் வன்முறையுடனும் நடத்துனீர்கள் … அதைத் தேடவோ, கூட்டிச் சேர்க்கவோ எவரும் இலர் என்று வாசிக்கிறோம்.

ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு குருத்துவப் பணியை மீட்டுருவாக்கும் செய்கிறார். உண்மைத் தன்மையை கண்டறிகிறார். குருத்துவம் என்பது உயர் பதவியில் அமர்வதற்கானது அல்ல. மாறாக அது பணி ஆற்றவே என்பதனை இயேசுவின் இறுதி இரவு விருந்தில் அவர் தன் சீடர்களின் பாதங்களை கழுவியதின் வழி நினைவூட்டுகிறார். இதைத்தான் பணிவிடை ஏற்க அல்ல, பணிவிடைப் புரியவே வந்தேன் என்கிறார். இன்றைய நற்செய்தியும் தலைவன் என்பவன் தன் ஆடுகளுக்காகத் தன் உயிரைக் கொடுக்க முன் வர வேண்டும். தலைவர்கள் மக்களை நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். தனது மந்தையின் வாசனையை உணர்ந்திருக்க வேண்டும். அதாவது மக்களின் வேதனைகள், துயரங்கள் வலிகள் போன்றவற்றை அறிந்திருக்க வேண்டும், மக்களை வழிநடத்த பாதையைப் பற்றித் தெளிவாய் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆடுகளுக்கு ஆபத்து வரும்போது தன் உயிரையும் கொடுத்து காக்கவும் முன் வர வேண்டும் என்று கூறுகிறது. ஒரு நல்ல ஆயன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றுப் பார்க்கையில் எசேக்கியேல் இறைவாக்கினர் புத்தகம் 34:11-16 வரை உள்ள இறைவார்த்தை விரிவாக எடுத்துரைக்கிறது.

1. மந்தையில் இருந்து சிதறுண்ட ஆடுகளை ஆயன் தேடிப் போவதுபோல ஆயனும் தேடிச் செல்லவேண்டும். அதாவது சமூகத்தில் எழுந்த பிரச்சினைகளை பொருட்டு பணபலம் கொண்ட நபர்களால் சிதறடிக்கப்பட்ட மக்களைத் தேடிச் செல்வது ஒரு ஆயனின் முதன்மையானப் பணி.

2. காணாமல் போனதைத் தேடுதல்; அலைந்து திரிவதை திரும்பிக் கொண்டு வருதல். அதாவது அங்கேயா இங்கையா என கொழுப்பெடுத்து அலைகின்ற ஆடுகள் நம் பங்குச் சமூகத்திலும் நாம் காணலாம். அங்கேயா இங்கையா என அலைந்து வாழ்க்கையை மறந்தது திரிபவர்கள்.

3. காயப்படதற்கு கட்டுப்போடுதல், நலிந்தவற்றை திடப்படுத்துதல் இயேசு ஏன் நயின் ஊர் கைம்பெண்னைத் தேற்றினர்? ஏனெனில் அவள் - விதவை சமூத்தால் வஞ்சிக்கப்பட்டவள். மகனை இழந்ததால் மிகவும் துன்பத்துக்கு ஆளாகிறாள். இவளைப் போன்று நாம் சமூகத்தில் தேவைகள் இருப்பவர்களை அடையாளம் கண்டு செயல்பட ஒவ்வொரு தலைவரும் அழைக்கப்படுகின்றார்.

4. கொழுத்ததையும் வலிமையுள்ளதையும் அழித்தல்: எல்லோரையும் நீதியுடன் நடத்துதல்: மரியாளின் விடுதலைப் பாடலில் (லூக் : 1:50-53) வலியோரை அரியனையின்று தூக்கி எறிந்துள்ளர். தாழ்நிலையில் இருப்போரை உயர்த்துகிறார் என்றுப் பாடுகிறோம். அதாவது தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி நான், எனது குடும்பம் என்று இருந்து பிறரை வளர, வாழ விடாமல் இருக்கும் நீதியற்றவர்களை பிடுங்கி எறிந்து நீதியினை நிலை நிறுத்துபவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

ஒட்டு மொத்தமாக இந்தப் பணிகளைப் பார்க்கையில் குரு என்பவர் மக்கள் பணியாளர். இந்த சமூகத்தில் நடக்கும் எல்லா வகையானத் தீங்குகளையும் கண்டும் கணாமல் செல்பவர் அல்ல. அவற்றை எதிர்த்து குரல் கொடுப்பவர். புனித ஆயர் ஆஸ்கர் ரொமேரோப் போல ஏழை எளிய மக்களின் நலனுக்கு எதிராக நடக்கும் அனைத்துக்கும் எதிராக குரல் கொடுக்கவும் இன்று அரசுகளால் கொண்டுவரப்படும் எல்லா வகையான தேவையற்ற பொருளாதார கொள்கைகளால் துன்புறுத்தப்படும் மக்களின் சார்பாக குரல் கொடுக்கவும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இன்று பலரும் இது போல இருந்து வருகின்றார். நாமும் இந்தப் பணியைச் செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம்.

இத்தகையப் பணிக்கே இறைவன் நம்மையும் அழைக்கிறார். அதைத் தான் அறுவடையோ மிகுதி;: வேலையாட்களோ குறைவு என்கிறார். இதைத்தான் இந்த இறையழைத்தல் ஞாயிறு நமக்கு சுட்டிக் காட்டுகிறது. எனவே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இதனைச் சொல்லிக் கொடுத்து நம்முடைய பங்கில் இன்னும் இறையழைத்தல் அதிகமாகப் பெருகிட நம் குழந்தைகளை அனுப்பி வைப்போம்.

ser
மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு