மறையுரைச் சிந்தனைத் தொகுப்பு

Tamil Sunday Homily collection..

பாஸ்கா காலத்தின் 3-ஆம் ஞாயிறு
இரண்டாம் ஆண்டு


இன்றைய வாசகங்கள்:-
திருத்தூதர் பணிகள் 3:13-15, 17-19 | 1 யோவான் 2:1-5 | லூக்கா 24:35-48

உங்களுக்குத் தேவையான கட்டுரையைத் தேர்வு செய்யவும்
ஒரு தடவை கடவுள்‌ மனநிறைவற்ற ஒரு மனிதனுக்குத்‌ தோன்றி, மகனே! உனக்கு என்ன வேண்டும்‌ என்று கேட்டார்‌. எனக்குத்‌ தர வேண்டும்‌ என்று விரும்புகிற நீ யார்‌ என்று கேட்டான்‌ அவன்‌. அவரோ நான்தான்‌ உன்னைப்‌ படைத்துக்‌ காத்து வழிநடத்தும்‌ இறைவன்‌ என்றாராம்‌. ஆம்‌! நீர்‌ கடவுள்‌ என்பதை எண்பிக்க என்ன அடையாள அட்டை (ற) வைத்திருக்கிறீர்‌ என்றானாம்‌!

ஆம்‌ அன்பார்ந்தவர்களே! இதேபோல்தான்‌ நம்‌ ஆண்டவர்‌ உயிர்த்த பின்‌ தன்‌ சீடர்களுக்குக்‌ காட்சித்‌ தந்தார்‌. அவர்களோ ஐயோ! இது ஆவி என்றெல்லாம்‌ அச்சம்‌ அடைந்து நடுங்கினார்கள்‌. இயேசு காட்டிய அடையாள அட்டை என்ன? என்‌ கைகளைப்‌ பாருங்கள்‌. கால்களைப்‌ பாருங்கள்‌. என்னைத்‌ தொட்டுப்‌ பாருங்கள்‌, எனக்கு எலும்பும்‌ தசையும்‌ இருப்பதைக்‌ காண்கிறீர்களே! இவை ஆவிக்கு கிடையாதே என்றார்‌ (லூக்‌. 24:89). என்‌ முகத்தைப்‌ பாருங்கள்‌ என்று இயேசு கூறவில்லை. தன்‌ கைகளிலும்‌, கால்களிலும்‌ ஏற்பட்டத்‌ தழும்பைப்‌ பார்க்கும்படி சொல்கிறார்‌. ஏனெனில்‌ மகிமையுடன்‌ உயிர்த்த நம்‌ ஆண்டவர்‌ இயேசு பாடுகளின்‌ தழும்புகளுடன்‌ உயிர்த்தார்‌ என்பதை ஒருபோதும்‌ மறக்க முடியாது. அவரது விழுப்புண்கள்தான்‌ நமக்கு வாழ்வு தந்தது. எனவேதான்‌ அவரோ நம்‌ குற்றங்களுக்காகக்‌ காயமடைந்தார்‌. நம்‌ தீச்செயலுக்காக நொறுக்கப்பட்டார்‌. நமக்கு நிறைவாழ்வளிக்க அவர்‌ தண்டிக்கப்பட்டார்‌. அவர்தம்‌ காயங்களால்‌ நாம்‌ குணமடைகின்றோம்‌ (எசா. 53:5) என்று முன்‌ அறிவிக்கிறார்‌.

நான்தான்‌ இயேசு என்பதைக்‌ காட்டச்‌ சீடர்களுக்கு முன்பாக வேக வைத்த மீனையும்‌ உண்டார்‌ என லூக்கா தன்‌ நற்செய்தியில்‌ குறிப்பிடுகிறார்‌. நாயினும்‌ கடையேன்‌ யான்‌ அதாவது நாயை விட கேடு கெட்டவன்‌ என்று நம்‌ நாட்டு ஞானிகள்‌ கூறுவர்‌. ஏனெனில்‌ நாயானது தன்‌ தலைவர்‌ மாறுவேடத்தில்‌ வந்தாலும்‌ தன்‌ மோப்ப சக்தியால்‌ அவரை அடையாளம்‌ கண்டு கொள்ளும்‌. ஆனால்‌ கடவுள்‌ பல்வேறு வடிவங்களில்‌ வரும்போது அவரை அடையாளம்‌ கண்டு கொள்ளும்‌ ஆற்றல்‌ மனிதருக்கு இல்லையே! எனவேதான்‌ நாயினும்‌ கேடு கெட்டவர்கள்‌ என வருந்துகிறார்கள்‌ ஞானிகள்‌.

உயிர்த்த இயேசு சீடர்களுக்கு வேற்று உருவில்‌ தோன்றினார்‌ (மாற்‌. 16:12-14)
எம்மாவுக்குச்‌ சென்ற சீடர்கள்‌ அவரை அடையாளம்‌ கண்டு கொள்ளவில்லை (லூக்‌. 24:16)
மதலேன்‌ மரியா இயேசுவைத்‌ தோட்டக்காரனாக நினைத்தார்‌ (யோவா. 20:18)
திபேரியா கடல்‌ அருகே அவர்‌ தோன்றிய போதும்‌ சீடர்கள்‌ அவரை அறியவில்லை (யோவா. 21:4) காரணம்‌ இவர்கள்‌ மந்தப்‌ புத்தியுடன்‌ மதி மயங்கியவர்களாக இருந்தார்கள்‌.
பரிசேயர்களோ, கடவுளின்‌ மீட்புத்‌ திட்டத்தைப்‌ புரிந்து கொள்ளவில்லை. காரணம்‌ ஆணவம்‌, தலைக்கனம்‌ அவர்களை ஆட்கொண்டது.

யூதர்களோ இயேசுவின்‌ மீட்புத்‌ திட்டத்தில்‌ பங்கு பெறவில்லை. ஏனெனில்‌ அறிவற்றவர்களாக உலகத்‌ தலைவர்களின்‌ போக்குக்குத்‌ தலைசாய்ப்பவர்களாக மாறிவிட்டார்கள்‌.

முடிவரை

ஆனால்‌ அன்பார்ந்த சகோதரர்களே! சகோதரிகளே! இன்றைய வார்த்தை வழிபாட்டுக்கு வாருங்கள்‌. பேதுரு ஆவியானவரைப்‌ பெற்றபின்‌, வாழ்வுக்கு ஊற்றானவரை நீங்கள்‌ கொன்றுவிட்டீர்கள்‌; ஆனால்‌ கடவுள்‌ இறந்த அவரை உயிரோடு எழுப்பினார்‌. இதற்கு நாங்களே சாட்சிகள்‌ (தி. ப. 3:15) என்றார்‌ துணிவுடன்‌. அதே பேதுருவும்‌, யோவானும்‌ தலைமைச்‌ சங்கத்தின்‌ முன்பாக என்ன ஆனாலும்‌ சரி, நாங்கள்‌ கண்டதையும்‌, கேட்டதையும்‌ எடுத்துரைக்காமலிருக்க எங்களால்‌ முடியாது (தி.ப. 4:20) என்றனர்‌.

இன்றும்‌ இயேசு நம்‌ வாழ்வில்‌ பல்வேறு நிகழ்வுகளில்‌ பல்வேறு வடிவங்களில்‌ தோன்றி நான்தான்‌ என்கிறார்‌. ஏன்‌ இந்த திருப்பலியிலும்‌ கூட, வார்த்தை வடிவிலும்‌ அப்ப இரச வடிவங்களிலும்‌ தோன்றி நான்தான்‌ என்கிறார்‌. நாம்‌ அவரை அடையாளம்‌ கண்டு கொள்ளாதவாறு நமது பய உணர்வு, பகைமை, தாழ்வு மனம்‌, குற்ற உணர்வு, தன்னலம்‌, ஆணவம்‌, முன்‌ சார்பு எண்ணங்கள்‌ போன்றவை நமது விசுவாசப்‌ பார்வையை மறைக்கின்றன.

அருமையான சகோதரர்களே! எங்கள்‌ Mission என்ன! எங்கள்‌ Vision. என்ன என்று சிந்திக்கும்‌ இந்த நாட்களில்‌ ஆண்டவரின்‌ இரண்டாம்‌ வருகை வரை, அவரை மறை நூலிலும்‌ அரும்‌ அடையாளங்களிலும்‌, அப்பம்‌ பிடுவதிலும்‌, சிறப்பாக ஏழை, எளிய மக்களிடத்தில்‌, அவர்களின்‌ இன்ப துன்பங்களிலும்‌, கவலை, கண்ணீரிலும்‌, ஏக்கங்களிலும்‌, ஏமாற்றங்களிலும்‌ அடையாளம்‌ காண முயற்சிப்போம்‌.

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

ஆண்டவரை அறிந்துகொள்வோம்.

சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் அமெரிக்க நாட்டிலே நடந்த ஓர் உண்மை நிகழ்ச்சி. உலகப் புகழ்பெற்ற மாபெரும் நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி! அதன் மீது கயிறு ஒன்று கட்டப்பட்டது. அதன் நீளம் ஆயிரத்து நூறு அடிகள். கையிலே எந்தக் கம்பும் இல்லாமல் அக்கயிற்றின் மீது பிரான்ஸ் நாட்டு நிபுணர் பிளாண்டைன் என்பவர் நடந்து காட்டினார்.

அவர் நடந்து சென்றதைப் பார்க்க பெரிய கூட்டம்! அந்தக் கூட்டத்தைப் பார்த்து பிளாண்டைன், "உங்களில் யாராவது முன்வந்தால், அவர்களை நான் என் தோள் மீது சுமந்துகொண்டு இந்தக் கயிற்றின் மீது நடந்து காட்டுகின்றேன்” என்றார். ஹாரி கால்கார்டு என்பவர் முன்வந்தார். ஹாரி கால்கார்டைச் சுமந்து கொண்டு பிளாண்டைன் கயிற்றின் மீது நடக்கத் துவங்கினார். கயிறு ஆடத்துவங்கியது. ஹாரி கால்கார்டின் மனத்துக்குள் அச்சம் புகுந்தது: கீழே பார்த்தார்.

பயணத்தைத் துவங்குவதற்கு முன் கயிற்றின் மறுபக்கம் போய் சேரும்வரை கீழே பார்க்கக்கூடாது என்று பிளாண்டைன் ஹாரி கால்கார்டை எச்சரித்திருந்தார். அதை மறந்து ஹாரி கால்கார்டு கீழே பார்த்தார். அவர் கண்கள் முன்னே சீறிப்பாய்ந்து கீழே விழுந்து கொண்டிருந்த மாபெரும் ஆறு! அவர் பயங்கரமான பள்ளத்தாக்கிற்குள், கற்பாறைகள் மீது விழுந்து கொண்டிருந்த தண்ணீரைப் பார்த்தார். அவர் நெஞ்சம் படபடத்தது, உடல் நடுங்கியது.

அப்போது பிளாண்டைன் தம் தோள் மீது சுமந்து சென்றவரிடம், கீழே பார்க்காதே! பார்த்தால் உன்னைக் கீழே போட்டுவிடுவேன் என்றார். அதன் பிறகு சுமக்கப்பட்டவர் கீழே பார்ப்பாரா? கீழே பார்க்கவில்லை ! மேலே பார்த்தார். அவரது அச்சம் அவரைவிட்டு அகன்றது ; நடுக்கம், குழப்பம், மயக்கம் அனைத்தும் மறைந்து போயின! வெற்றிகரமாக பிளாண்டைன் கயிறின் மறுபக்கத்தை அடைந்தார். இன்று நம் நடுவே உயிர்த்திருக்கும் இயேசு நம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து : "உங்களை நான் சுமந்து செல்கின்றேன்! நீங்கள் என் தோள் மீது இருக்கின்றீர்கள். என் மீது நீங்களிருக்கும்போது உங்கள் பாவப் பள்ளத்தாக்குகளை, பயங்கரக் குற்றங்களை, ஆறாய்ப் பெருக்கெடுத்து ஓடும் அவமானச் செயல்களைப் பார்க்காதீர்கள். மேலே பாருங்கள். அன்பும், அருளும் மிக்க என் விண்ணகத் தந்தையைப் பாருங்கள். இரக்கமே உருவான அவரிடம் உங்களுக்காகப் பரிந்து பேசுகின்றேன் (இரண்டாம் வாசகம்). அவர் ஒருபோதும் உங்களை உதறித் தள்ளமாட்டார்" என்கின்றார்.

இயேசுவும் (நற்செய்தி), அவருடைய சீடர்களும் (முதல் வாசகம்) நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது மனமாற்றம் ! அவர்கள் விரும்பும் மனமாற்றத்தை நாம் அடைய ஓர் அருமையான வழி விண்ணகத் தந்தையை நம்பிக்கையோடு நோக்குவதாகும்.

இறைவனைப் பார்க்கும்போது அவரின் மூன்று முக்கியமான குணங்களை நமது மனக்கண் முன்னால் நிறுத்திக்கொள்வது நல்லது :

 1. கடவுளின் பாசம்: நாம் கடவுளின் உருவிலே படைக்கப்பட்டவர்கள் (தொநூ 1:27]. ஆகவே அவர் நம்மை ஒருபோதும் வெறுப்பதில்லை (எசா 49: 15-16).
 2. கடவுளின் ஒப்பந்தம்: "இஸ்ரயேல்! முடிவில்லாக் காலத்திற்கும் உன்னோடு நான் மண ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வேன்; நேர்மையிலும் நீதியிலும் பேரன்பிலும் உன்னோடு மண ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வேன். மாறாத அன்புடன் உன்னோடு மலர் ஒப்பந்தம் செய்துகொள்வேன்; ஆண்டவராம் என்னை நீயும் அறிந்து கொள்வாய்" (ஓசே 2:19-20) என்கின்றார் நம் இறைவன்.
 3. கடவுளின் பொறுமை : "ஆண்டவர் ... உங்களுக்காகப் பொறுமையோடிருக்கின்றார். யாரும் அழிந்து போகாமல், எல்லாரும் மனம் மாற வேண்டுமென விரும்புகின்றார்” (2 பேது 3:9) என்கின்றார் புனித பேதுரு.
மேலும் அறிவோம் :

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார் (குறள் : 3).

பொருள் :
அன்பால் இறைவனை நினைந்து போற்றுபவர் உள்ளமாகிய தாமரையில் வீற்றிருப்பவன் இறைவன். அந்த இறைவன் திருவடிகளைப் பின்பற்றி, நல்ல நெறியில் செல்வோர் பூவுலகில் நெடுங்காலம் புகழுடன் வாழ்வர்.

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

இரண்டுபேர் கிணற்றில் குதித்தனர், அவர்களில் ஒருவர் தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்து விட்டார்; மற்றவரோ தண்ணீர் மேல் மிதந்தார். காரணம் என்ன? தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்தவர் தலைக்கனம் பிடித்தவர், தண்ணீர்மேல் மிதந்தவர் மர மண்டையர்.

மெசியா பாடுபட்டு, சிலுவையில் இறந்து, உயிர்த்தெழுந்து உலகை மீட்க வேண்டும் என்னும் கடவுளின் மீட்புத் திட்டத்தைப் பரிசேயர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை; ஏனெனில் அவர்கள் தலைக்கனம் பிடித்தவர்கள். இயேசுவின் சீடர்களும் புரிந்து கொள்ள வில்லை; ஏனெனில் அவர்கள் மரமண்டையினர். உண்மையில், உயிர்த்த ஆண்டவர் எம்மாவுக்குச் சென்றுகொண்டிருந்த இரு சீடர்களையும் 'அறிவிலிகளே, மந்த உள்ளத்தினரே' என்று கடித்துகொண்டார். (லூக் 24:25).

இன்றைய நற்செய்தியில் உயிர்த்த இயேசுவைக் கண்ட சீடர்கள் திகிலும் அச்சமும் கொண்டவர்களாய். ஏதோ ஓர் ஆவியைக் காண்பதாக நினைத்தனர். இயேசுவோ, "நான்தான்" என்றுகூறி, அவர்கள் கண்டது ஓர் ஆவியல்ல, மாறாக எலும்பும் தசையும் கொண்ட, ஊனுடல் எடுத்த அதே நாசரேத்து இயேசு என்பதை எண்பித்தார்.

கடவுள் ஒருவருக்குத்தோன்றி, "நான் தான் கடவுள்" என்று கூறியபோது, அம்மனிதர், "நீங்கள் கடவுள் என்பதை எண்பிக்க அடையாள அட்டை காட்டுங்கள்" என்று கேட்டாராம்.

உயிர்த்த ஆண்டவர் தம் சீடர்களுக்குக் காட்டிய அடையாள அட்டை என்ன? "என் கைகளையும் கால்களையும் பாருங்கள், என்னைத் தொட்டுப்பாருங்கள். எனக்கு எலும்பும் தசையும் இருப்பதைக் காண்கிறீர்களே. இவை ஆவிக்குக் கிடையாதே” என்றார் (லூக் 24:39).

'என் முகத்தைப் பாருங்கள்' என்று இயேசு கூறாமல், தமது கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணிகளால் ஏற்பட்டத் தழும்பைப் பார்க்கும்படி கேட்கிறார். மகிமையுடன் உயிர்த்த இயேசு பாடுகளின் தழும்புகளுடன் உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறக்கமுடியாது, வீர மரணம் அடைந்த அதே இயேசு விழுப்புண்களுடன் உயிர்த்தெழுந்தார்.

சிலுவையில் அறையப்பட்ட 'வரலாற்று இயேசுவும்' (Jesus of history), மாட்சியுடன் உயிர்த்தெழுந்த விசுவாச இயேசுவும் (Jesus of faith) ஒரே ஆள் தான் என்பதை ஐயத்திற்கு இடமின்றி எண்பிக்கிறார் நற்செய்தியாளர் லூக்கா, எனவேதான், உயிர்த்த இயேசு சீடர்களுக்கு முன்பாக வேகவைத்த மீனை உண்டார் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் . (லூக் 24:42-43). இயேசுவின் உயிர்ப்பு வரலாற்றிற்கு அப்பாற்பட்டது என்றாலும்கூட, அது உண்மை நிகழ்வு ஆகும்.

இன்றைய முதல் வாசகத்தில் திருத்தூதர் பேதுரு இயேசு உண்மையிலே உயிர்த்தார் எனச் சான்று பகர்கிறார் (திப 3:13-15). திருத்தூதர் யோவானும், "தொடக்க முதல் இருந்த வாழ்வு அளிக்கும் வாக்கை நாங்கள் கேட்டோம்; கண்ணால் கண்டோம், கையால் தொட்டுணர்ந்தோம்" என்கிறார் (1யோவா 1:1). எனவே திருத்தாதர்கள் இயேசுவைக் கண்டு, கேட்டு அவருடன் உண்டு. உற்று உணர்ந்தனர், அவர்கள் தாங்கள் கண்டதையும் கேட்டதையும் தான் (திப 4:20) நமக்கு அறிவித்துள்ளனர். அவர்களுடைய சாட்சியத்தை ஏற்று, நிலைவாழ்வும் நிறைமகிழ்ச்சியும் அடைய நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இயேசு உயிர்த்தெழுந்தது மண்ணாக வாழ்வுக்குத் திரும்புவதற்காக அன்று, மாறாக விண்ணக மகிமையில் நுழைவதற்காகவே. அவர் விண்ணகத் தூயகத்தில் அமைந்து விட்டார். (எபி 9:24), அவ்வாறு அவர் விண்ணகம் செல்லுமுன், மறைநூலைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் தம் சீடர்களின் மனக்கண்களைத் திறந்தார். அவர்கள் மீது தூய ஆவியைப் பொழியப் போவதாக வாக்களித்தார், "பாவமன்னிப்புப் பெற மனம் மாறுங்கள்' என்று அனைத்துலக மக்களுக்கும் போதிக்கும்படி போரித்தார் (லூக் 24:4549).

தூய ஆவியாரின் வல்லமையுடன், மறைநூலை மையமாகக் கொண்டு, அனைத்து நாட்டு மக்களுக்கும் 'மனமாற்றத்தின் நற்செய்தியை அறிவிப்பது திருச்சபையின் கடமையும் உரிமையுமாகும். இக்கடமையை ஆற்ற, விண்ணகத்தில் கடவுளின் வலப்பக்கம் அமர்ந்து நமக்காகப் பரிந்துபேசும் கிறிஸ்து (உரோ 8:34), உலகு முடியும் வரை எந்நாளும் நம்மோடு இருக்கிறார் (மத் 28:20) என்பதை நாம் உணர்ந்து வாழ்கிறோமா?

'நாயினும் கடையேன்', அதாவது 'நாயை விட நான் கேடுகெட்டவன்' என்ற தம் நாட்டு ஞானிகள் கூறுவர். ஏனெனில், நாயானது தனது தலைவர் மாறுவேடத்தில் வந்தாலும், தனது மோப்ப சக்தியால் அவரை அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் ஆனால், கடவுள் பல்வேறு வடிவங்களில் வரும்போது அவரை அடையாளம் கண்டு கொள்ளும் ஆற்றல் மனிதருக்கு இல்லையே! எனவே, அவர்கள் நாயினும் கேடு கெட்டவர்கள் என வருந்துகின்றனர் ஞானிகள்.

உயிர்த்த இயேசு சீடர்களுக்கு வேற்றுருவில் (மாற் 16:12) தோன்றினார். ஆனால், எம்மாவுக்குச் சென்ற இரு சீடர்கள் அவரை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை (லூக் 24:18). மகதலா மரியாவோ அவரைத் தோட்டக்காரர் என நினைத்தார் (யோவா 20:15).

திபேரியாக் கடல் அருகே அவர் தோன்றியபோது சீடர்கள் அவரை அறியவில்லை (யோவா 21:4). இன்றும் இயேசு நம் வாழ்வில் பல்வேறு நிகழ்வுகளில், பல்வேறு வடிவங்களில் தோன்றி, "நான்தான்" என்கிறார். நாமே அவரை அடையாளம் கண்டு கொள்ளாதவாறு நமது பயஉணர்வு, பகைமை உணர்வு, தாழ்வு மனப்பான்மை, குற்ற உணர்வு. தன்னலம், ஆணவம், முன் சார்பு எண்ணங்கள் போன்றவை நமது விசுவாசப் பார்வையை மறைக்கின்றன.

இயேசுவின் இரண்டாம் வருகைவரை, அவரை மறைநூலிலும் அருளடையாளங்களிலும் அப்பம் பிடுவதிலும் இன்னும் சிறப்பாக ஏழை எளிய மக்களிலும் நமது இன்பதுன்பங்களிலும் கவலை கண்ணீரிலும் ஏக்கங்கள் ஏமாற்றத்திலும் அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்பழகிக் கொள்வோம்.

அன்றாட வாழ்வும் ஓர் அருளடையாளமே!

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

உயிர்ப்பின் சாட்சிகள்

1941 ஜனவரித் திங்கள். ஒருநாள் இங்கிலாந்து நாட்டுக் கடலில் சென்று கொண்டிருந்த கப்பலை ஆர்த்தெழுந்த புயற்காற்று அலைக் கழித்தது. இரவு நேரம், கப்பலை இருள் கவ்வியது. கப்பல் புயற்காற்றில் அலைமோத பொருட்கள் அனைத்தும் வெளியில் நாலாபக்கங்களிலும் வீசி எறியப்பட்டன. தங்கள் உயிரைக் காப்பாற்ற பயணிகள் பாய்மரக் கம்பத்தோடு தங்களைப் பிணைத்துக் கொண்டார்கள். பிணைத்துக் கொண்டபோது உடலில் காயம் அடைந்தார்கள். உடலில் காயம் பட்டாலும், இரத்தம் கசிந்தாலும், பாய்மரத்தோடு பிணைத்துக் கொண்டால் உயிர் பிழைப்போம் என்ற உறுதியான நம்பிக்கை இருந்தது.

பொழுதும் புலர்ந்தது. புயலும் ஓய்ந்தது. புதுத்தெம்பும் மலர்ந்தது.

திருத்தூதர்கள் வாழ்விலும் இயேசுவின் மரணம் ஒரு சூறாவளியையே கிளப்பிவிட்டது. அந்நேரத்தில் இவர்கள் தங்களை மெசியாவின் பாடுகள் பற்றிய இறைவாக்குக்களோடு பிணைத்துக் கொண்டு இருந்திருந்தால் தங்களுடைய வாழ்வில் அலைக்கழிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள்.

தம்முடைய சீடர்களுக்குத் தெளிவைத் தந்து நம்பிக்கைக்கு இட்டுச் செல்ல எப்படியெல்லாம் முயற்சிக்கிறார் உயிர்த்த இயேசு! கலங்கிய உள்ளங்களுக்கு அமைதி அளிக்கிறார்: "உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக என்று அவர்களை வாழ்த்தினார்" (லூக்.24:36). பல்வேறு வழிகளில் அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு வலுவூட்டுகிறார்: "நானேதான். என்னைத் தொட்டுப் பாருங்கள். எனக்கு எலும்பும் சதையும் இருப்பதைக் காண்கிறீர்களே, இவை ஆவிக்குக் கிடையாதே என்று அவர்களிடம் கூறினார்" (லூக்.24:39) எம்மாவு சீடர்கள் போல, இறைவார்த்தை அவர்களது மனக் கண்களைத் திறக்கிறது: “அப்போது மறைநூலைப் புரிந்து கொள்ளுமாறு அவர்களுடைய மனக்கண்களைத் திறந்தார்” (லூக்.24:45) சீடர்களுடைய பணியை, பொறுப்பை நினைவூட்டுகிறார்: "மெசியா துன்புற்று இறந்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழ வேண்டும் என்றும் பாவமன்னிப்புப் பெற மனம் மாறுங்கள். என எருசலேம் தொடங்கி அனைத்து நாடுகளிலும் அவருடைய பெயரால் பறைசாற்றப்படவேண்டும்... இவற்றுக்கு நீங்கள் சாட்சிகள்" (லூக்.24:46-48)

இயேசுவின் சீடர்கள் அவரது உயிர்ப்புக்குச் சாட்சிகள்! எனவேதான் தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட பேதுரு வீறுகொண்டு வீரியத்தோடு முழங்குகிறார்: “வாழ்வுக்கு ஊற்றானவரை நீங்கள் கொன்று விட்டீர்கள். ஆனால், கடவுள் இறந்த அவரை உயிரோடு எழுப்பினார். இதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள்" (தி.ப.3:15)

இயேசுவின் உயிர்ப்பில் இரண்டு கோணங்கள் உண்டு.

 1. இயேசுவின் உயிர்ப்பு ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு என்பது. இது கல்லறைக் காவலர்களுக்குக் கூடத் தெரியும்.
 2. இயேசுவின் உயிர்ப்பு மனிதகுல மீட்பு என்பது. இது அந்த நிகழ்ச்சியின் உட்பொருள். அதைத் திருத்தூதர்கள் மட்டுமே அனுபவ அறிவாகப் பெற்றனர். எனவேதான் அவர்கள் சாட்சிகள்.
உயிர்ப்பின் சாட்சிகள் என்பவர்கள் இயேசு உயிர்த்தார் என்பதைச் செய்தியாகச் சொல்பவர்கள் அல்ல. இயேசுவை மீட்பராக ஏற்றுக் கொண்டவர்கள். உயிர்த்த இயேசு உயிர்ப்பின் ஆற்றலைத் தம்மோடும், தம் வழியாகப் பிறரோடும் பகிர்ந்து கொள்கிறார் என்பதை உணர்ந்தவர்கள்.

உலகக் கண்ணோட்டத்தில் சாட்சி என்பவர் தான் கண்டதும் கேட்டதும் உண்மை என்று உறுதிமொழி கொடுப்பவர். ஆனால் விவிலியப் பார்வையில் தான் கண்டதற்கும் கேட்டதற்கும் தன்னையே அர்ப்பணிப்பவரே சாட்சி. கடந்த கால நிகழ்வாக அல்ல, இன்றைய எதார்த்தமாக வெளிப்பட வேண்டும் இயேசுவின் உயிர்ப்பு. கடந்த காலத்தைக் காட்டியே எந்தச் சமயமும் காலந்தள்ள முடியாது. அப்படி யென்றால் என்றோ ஒருநாள் சாவை வென்று கல்லறையினின்று இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதற்கு அல்ல, இன்று என் இதயக் குகையில் இயேசு எப்படி உயிரோட்டத்தோடு இயங்குகிறார் என்பதற்கு நான் சாட்சி. இயேசு பாவத்தை வென்று உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதற்கல்ல.

அவர் என் வாழ்வில் பாவத்தின் சக்திகளை வென்றுயிர்த்தார் என்பதற்கு நான் சாட்சி. உயிர்ப்பில் இயேசுவுக்கு என்ன நிகழ்ந்தது என்பதல்ல, உயிர்ப்பால் சீடர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதே சாட்சியத்திற்கான அடித்தளம். இயேசுவின் உயிர்ப்பால் மனிதன் பெறும் விடுதலை, காணும் மாற்றம், வாழ்க்கைத் திருப்பம் இவைதாம் நாம் சாட்சியா, எதிர் சாட்சியா என்பதை உணர்த்தும்.

இயேசு இயக்கம் பரவ உயிர்த்த இயேசுவின் சாட்சிகளாக நாம் திகழவேண்டியது தேவை. அதற்காக எங்கோ ஓர் இடறல், எவரோருவர் எதிர்சாட்சி என்பதால் இயேசுவைப் பற்றி அறிந்திருந்தும் அவரோடு இணைய மறுப்பது எந்த வகையில் நியாயம்? நாட்டின் தந்தை எனப் போற்றப்படும் அண்ணல் காந்தி சொன்னார், “நான் கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறேன், ஆனால் கிறிஸ்தவர்களை வெறுக்கிறேன்” என்று.

தனக்கு ஆசை இருந்தும் கிறிஸ்தவச் சமயத்தைத் தழுவத் தடையாக இருந்ததாம். கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவைப் போல் வாழ வேண்டியவர்கள் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. அடையாளங்களாக அமையப் பெற்றவை என்றைக்கும் உண்மைப் பொருளுக்குப் பதிலாக அமைய முடியாது. "அந்த நிலாவைத் தான் என் கையிலே புடிச்சேன்” என்று தண்ணீரில் நிழலாய்ப் படிந்த நிலவைக் கையிலே தாங்கிப் பாடினாளே, அது உண்மையான நிலவாக முடியுமா? அதுபோல அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளப் பலமுறை விவிலியத்தைப் படிக்கலாம். ஆனால் படித்தபின் அந்தக் கருத்து சூப்பர் என்று சொல்லிவிட்டு, அதில் உள்ள உண்மையை எதிர்கொள்ள, ஏற்றுக் கொள்ள மறுப்பவரை என்ன வென்பது?

"இயேசுவே இறைமகனாகிய மெசியா என நீங்கள் நம்புவதற் காகவும், நம்பி அவர் பெயரால் வாழ்வு பெறுவதற்காகவே இந்நூலில் உள்ளவை எழுதப் பெற்றுள்ளன'' (யோவான் 20:31) வாழ்வு தரும்படியாக வாழ்வுக்கு உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து உண்மையான இறைமகன் என்பது அவரது உயிர்ப்பில்தான் தெளிவாகிறது. இந்த வரலாற்று உண்மையை ஏற்றுக் கொள்ள, கிறிஸ்தவன் சரியில்லை என்று சொல்வதில் அர்த்தம் இல்லை. இந்தச் சிந்தனை, கிறிஸ்தவன் வாழுகிற தவறான வாழ்க்கைக் கான சப்பைக் கட்டு அல்ல!

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

“மனம்மாறி ஆண்டவரிடம் திரும்புங்கள்”

நிகழ்வு

2001 ஆம் ஆண்டு, செப்டம்பர் திங்கள் 11 ஆம் நாள், தீவிரவாதிகள் அமெரிக்காவில் நடத்திய இரட்டைக் கோபுரத் தாக்குதலில் ஆயிரக்காண மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள்; பலர் படுகாயமடைந்தார்கள். ஒருசிலர் இடுபாடுகளுக்குள் சிக்கி, உயிருக்குப் போராடினார்கள். இப்படி இடுப்பாடுகளுள் சிக்கி, உயிருக்குப் போராடிக்கொண்டிருந்தவர்களில் கடைசியாக மீட்கப்பட்டவர் ஜெனில்லி குஸ்மேன் மாக்மில்லன் (Genelle Gusman Mcmillan) என்ற பெண்மணி ஆவார்.

இவர் இரட்டைக்கோபுரத்தில் இருந்த ஓர் அலுவலகத்தில் பணியாளராக வேலைசெய்து வந்தார். முப்பது வயது நிறைந்த இவருக்குப் பதினான்கு வயதில் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது.. ஆனாலும், இவர் தனக்கென ஒரு குடும்பம் இருக்கின்றது என்ற எண்ணம் கொஞ்சம்கூட இல்லாமல், தன் ஆண் நண்பரோடு சேர்த்துகொண்டு குடிப்பதும், பல இடங்களுக்குச் சுற்றுவதும், தகாத உறவில் ஈடுபடுவதுமாக இருந்தார்.

இந்நிலையில் இரட்டைக் கோபுரம் தாக்கப்படுவதைக் கண்ட இவர், தான் இருந்த இடத்தில் முழந்தாள்படியிட்டு, “இயேசுவே! இத்தனை ஆண்டுகளும் நான் வாழ்ந்து வந்த முறைகேடான வாழ்க்கையை நினைத்து நான் மனம் வருந்துகின்றேன். ஒருவேளை நான் இதிலிருந்து உயிர்பிழைக்க நேர்ந்தால், புதியதொரு வாழ்க்கை வாழ்வேன்” என்று வேண்டினார். இவருடைய நல்ல நேரம், இடிபாடுகளில் சிக்கிக்கொண்ட இவர் இறக்கவில்லை; மாறாக உயிருக்காகப் போராடிக்கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் இவருடைய சத்தத்தைக் கேட்டு, இவரை மீட்டு, மருத்துவனையில் சேர்த்து இவரது உயிரைக் காப்பாற்றினர். இதன்பிறகு இவர் தான் இயேசுவுக்கு வாக்குறுதி அளித்தது போன்றே மனம்மாறி புதியதொரு வாழ்க்கை வாழத் தொடங்கினார்.

ஆம், ஒருகாலத்தில் முறை தவறி வாழ்ந்த ஜெனில்லி, ஆண்டவர் இயேசுவால் ஆபத்திலிருந்து காக்கப்பட்டதும், மனம்மாறி அவரிடம் திரும்பி வந்து புதியதொரு வாழ்க்கை வாழத் தொடங்கினார். பாஸ்கா காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறான இன்று நாம் வாசிக்கக்கேட்ட இறைவார்த்தை, “மனம்மாறி ஆண்டவரிடம் திரும்பி வாருங்கள்” என்றோர் அழைப்பினைத் தருகின்றது. அது குறித்து நாம் சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.

பாவம் செய்யாதிருங்கள்

மனிதர்களாகிய நாம் வலுக்குறைந்தவர்கள்; சிந்தனையாலும் சொல்லாமலும் செயலாலும் மிக எளிதாகத் தவறு செய்யக்கூடியவர்கள். இத்தகைய சூழ்நிலையில் இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் திருத்தூதர் புனித யோவான், “நீங்கள் பாவம் செய்யாதிருக்க வேண்டும் என இதை நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன்” என்கிறார். யோவான் சொல்வது போன்று நம்மால் பாவம் செய்யாதிருக்க முடியுமா...?

திருத்தூதர் புனித பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இவ்வாறு கூறுவார்: “நான் செய்வது என்னவென்று எனக்கே தெரியவில்லை; எதைச் செய்ய விரும்புகிறேனோ அதை நான் செய்வதில்லை; எதை வெறுக்கிறேனோ அதையே செய்கிறேன்.” (உரோ 7: 15). புனித பவுலுக்கு ஏற்பட்ட இந்த உள்மனப் போராட்டத்தைப் போன்றுதான் பலருக்கும் இன்றைக்குப் பாவம் செய்யாதிருக்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும், வலுவின்மையால் பாவத்தில் விழுந்துவிடுகின்ற உள்மனப் போராட்டம் நடந்துகொண்டே இருக்கின்றது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் நம்மால் பாவம் செய்யாதிருக்க முடியுமா? என்ற கேள்வி எழுகின்றது.

நாம் பாவம் செய்யாதிருப்பது கடினமான ஒரு செயல் என்றாலும், முடியாத ஒருசெயல் கிடையாது. எப்பொழுது நாம் இயேசுவின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்து வாழத் தொடங்குகின்றோமோ, அப்பொழுது நாம் பாவம் செய்யாதிருக்க முடியும். நாம் பாவம் செய்யாதிருக்க இயேசு நமக்குக் கொடுக்கும் கட்டளை என்ன என்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.

ஆண்டவரிடம் திரும்புங்கள்

“பாவம் செய்யாதிருங்கள்” என்ற திருத்தூதர் புனித யோவானின் அறைகூவலுக்கு, ஆண்டவரின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்து வாழ்கின்றபோது, நம்மால் பாவம் செய்யாதிருக்க முடியும் என்று சிந்தித்துப் பார்த்தோம். ஆண்டவரின் எந்தக் கட்டளையைக் கடைப்பிடித்தால், நம்மால் பாவம் செய்யாதிருக்க முடியும் என்று இப்பொழுது சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.

நற்செய்தியில் உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு தன் சீடர்களுகுக்குத் தோன்றி, “உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக” என்று வாழ்த்துகின்றார். அவர்களோ ஓர் ஆவியைக் காண்பதைப் போல் திகிலுற்றதும், இயேசு அவர்களுக்குத் தன் கைகளையும் கால்களையும் காண்பித்து, “நானேதான்” என்று உறுதிப்படுத்துகின்றார். பின்னர் அவர் அவர்களிடம், ‘பாவ மன்னிப்புப் பெற மனம்மாறுங்கள்’ என எழுதியுள்ளது என்கிறார். அப்படியெனில், “மனம்மாறுங்கள்” என்ற இயேசுவின் கட்டளையைக் கடைப்பிடித்து வாழ்கின்றபொழுது நாம் பாவம் செய்யாதிருக்க முடியும் என்பது உறுதி. இயேசுவின் இக்கட்டளைத் திருத்தூதர் புனித பேதுரு நன்றாக உள்வாங்கிக் கொண்டதால்தான், இன்றைய முதல் வாசகத்தில் அவர், “உங்கள் பாங்கள் போக்கப்படும் பொருட்டு மனம்மாறி அவரிடம் திரும்புங்கள்” என்கின்றார். உண்மையில் எவர் ஒருவர் மனம்மாறி ஆண்டவரிடம் திரும்பி வருகின்றாரோ அவர் பாவம் செய்வதில்லை. இதன்மூலம் அவர், பாவம் செய்யாதிருங்கள் என்று யோவான் விடுக்கும் கட்டளையை நிறைவேற்றுபவராகின்றார்.

ஸ்காட்லாந்து நாட்டைச் சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியரான தாமஸ் கார்லைல் (Thomas Carlyle) ஒருமுறை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார், “மனிதன் செய்யும் செயலில் மிகவும் புனிதமானது, மனம்மாறுவது. அவன் செய்யும் செயல்களில் மிகவும் மோசமானது, குற்றத்தை உணராதது.” எவ்வளவு அருமையான வார்த்தைகள் இவை! ஆம், ஒரு மனிதர் தான் செய்த பாவத்தை உணர்ந்து, இனிமேல் பாவம் செய்வதில்லை என்று உறுதியேற்று, ஆண்டவரிடம் திரும்பி வருவதை விடவும் புனிதமான உயர்ந்த செயல் வேறு என்ன இருக்க முடியும்?

கடவுளின் அன்பு நிறைவடையச் செய்யுங்கள் மனம்மாறி ஆண்டவரிம் திரும்பி வரும்போது, பாவம் செய்யாதிருப்போம் என்று சிந்தித்துப் பார்த்தோம். அப்படி ஒருவர் மனம்மாறி ஆண்டவரிடம் திரும்பி வருவதால் அல்லது பாவம் செய்யாதிருப்பால் என்னென்ன பேறுபலன்களைப் பெறுவார் என்பதை இன்றைய இரண்டாவது வாசகத்தின் இறுதிப் பகுதியில் திருத்தூதர் புனித யோவான் அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார்.

“அவரது வார்த்தையைக் கடைப்பிடிப்போரிடம் கடவுளின் அன்பு உண்மையாகவே நிறைவடைகின்றது; நாம் அவரோடு இணைந்து இருக்கின்றோம்” என்று கூறும் யோவான், மனம்மாறி ஆண்டவரிடம் திரும்பி வருவோரிடம் கடவுளின் அன்பு நிறைவடைகின்றது என்றும், அவர் கடவுளோடு இணைந்து இருக்கின்றார் என்றும் சொல்லாமல் சொல்கின்றார். ஆகவே, நாம் மனம்மாறி ஆண்டவரிடம் திரும்பி வந்து, கடவுளின் அன்பை நிறைவடையச் செய்து, அவரோடு இணைந்திருக்கும் பேறுபலனைப் பெறுவோம்.

சிந்தனை
‘நன்மையை நாடுங்கள்; தீமையைத் தேடாதீர்கள் அப்பொழுது படைகளின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பார்’ என்பார் இறைவாக்கினர் ஆமோஸ். எனவே, நாம் தீமை செய்யாது, நன்மையைச் செய்து,ஆண்டவரோடு இணைந்திருந்து இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

உம் முகத்தின் ஒளி

இன்றைய பதிலுரைப்பாடல் (திபா 4) வரிகள் - 'உமது முகத்தின் ஒளி எம்மீது வீசச் செய்யும்' - இன்றைய இறைவார்த்தை வழிபாட்டின் சுருக்கமாக இருக்கிறது. தாவீது அரசரின் கண்களில் விழுந்த தூசியாக , காலுக்குள் சிக்கிய கூழாங்கற்களாக மூன்று விடயங்கள் அவரை வருத்திக்கொண்டே இருக்கின்றன: (அ) பெத்சபாவுடன் கொண்ட உறவு, அந்த உறவுக்குப் பின் நடந்த கொலை. (ஆ) மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு. (இ) அவருடைய மகன் அப்சலோம் அவருக்கு எதிராகச் செய்த கிளர்ச்சி. திபா 3, அப்சலோமின் கிளர்ச்சியைப் பின்புலமாகக் கொண்ட பாடலாக அமைந்துள்ளது. தன் அன்பு மகனே தனக்கு எதிராகக் கிளர்ந்தெழுந்து தன்னைக் கொல்லத் தேடுகிறான் என்பதை தாவீது அரசரால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை. அப்சலோமின் தொடக்கம் வெற்றிகரமாக அமைகிறது. ஆனால், அந்த வெற்றி மிகவும் தற்காலிகமானதாக இருக்கிறது. ஆக, பொல்லார்கள் கிளர்ந்தெழுந்தாலும், அவர்கள் வெற்றி பெற்றாலும், அவர்களுடைய கிளர்ச்சியும் வெற்றியும் சிறு பொழுதே என்றும், அவை விரைவில் மறைந்துவிடும் என்றும் சொல்கிறது இத்திருப்பாடல். இப்பாடலில், 'எவ்வளவு காலம் வெறுமையை விரும்பி பொய்யானதை நாடிச் செல்வீர்கள்?' எனக் கேட்கிறார் தாவீது. இக்கேள்வி புனித அகுஸ்தினார் வாழ்வையும் தொட்டது என்பதை நாம் மனத்தில் கொள்வோம். மேலும், தான் ஆண்டவரால் தேர்ந்துகொள்ளப்பட்ட நிலையை நினைத்து, ஆண்டவருடைய அன்பனாகத் தான் இருக்கின்ற நிலை குறித்து மகிழ்கின்ற தாவீது, 'ஆண்டவரின் முகத்தின் ஒளி நம்மீது வீசும்போது,' 'நாம் மகிழ்ச்சியும், மன அமைதியும், பாதுகாப்பும்' பெறுவோம் என்கிறார்.

இன்றைய முதல் வாசகம் (காண். திப 3:13-15,17-19), திருத்தூதர் பேதுரு எருசலேம் நகரின் சாலமோன் மண்டபத்தில் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. எருசலேம் ஆலயத்திற்கு வழிபாட்டுக்குச் செல்கின்ற பேதுருவும் யோவானும், கால் ஊனமுற்றிருந்த ஒருவருக்கு நலம் தந்து நற்செயல் செய்கின்றனர். இயேசுவின் பெயரால் அவர்கள் நலம் தருகின்றனர். இயேசுவின் பெயரே அவருக்கு நலம் தந்தது என்று உற்சாகமாக அறிவிக்கின்ற பேதுரு, 'வாழ்வின் ஊற்றாகிய அல்லது வாழ்வின் ஆசிரியராகிய அவரை மறுதலித்துக் கொலையாளியை விடுவித்ததை' சுட்டிக்காட்டி, 'மனம் மாறி அவரிடம் திரும்புங்கள்' என அழைப்பு விடுக்கின்றார். மேலும், அவர்கள் தங்கள் அறியாமையில் இப்படிச் செய்ததாகச் சொல்கின்றார். ஒளி படாத எதுவும் அறியப்படாமல் இருக்கும் என்பது அறிவியல் நியதி. அதன்படி, இயேசுவே மெசியா என்பது இயேசுவின் சமகாலத்து ஆட்சியாளர்களுக்கு இருளில் இருந்த ஒரு மறைபொருளாக இருந்தது. ஆனால், இப்போது அது ஒளிக்கு வருகிறது. ஒளிக்கு வந்த செய்தியைக் கேட்ட அனைவரும் ஒளிக்கு வர வேண்டும். அதாவது, அவர்கள் மனம் மாற வேண்டும்.

இரண்டாம் வாசகத்தில் (காண். 1 யோவா 2:1-15), இயேசுவை அறிதல் பற்றிப் பேசுகின்ற யோவான், அறிதல் என்பது அன்பு செய்தலிலும், அன்பு செய்தல் என்பது கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்தலிலும் நிறைவு பெறுகிறது எனத் தன் குழுமத்துக்கு எழுதுகின்றார். அறிதல் என்பது செயலாற்றுவதற்கே என்பது யோவான் தரும் பாடமாக இருக்கிறது.

நற்செய்தி வாசகத்தில் (காண். லூக் 24:25-48), இயேசு சீடர்களுக்குத் தோன்றும் நிகழ்வை வாசிக்கின்றோம். இந்நிகழ்வு எம்மாவு நிகழ்வின் தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது. இங்கே லூக்கா, 'இன்க்ளுசியோ' என்ற இலக்கியக் கூற்றைப் பயன்படுத்தி தன் நற்செய்தியின் இறுதிப் பகுதியான இப்பகுதியை நிறைவு செய்கிறார். லூக்கா நற்செய்தி எருசலேம் நகரத்தில் தொடங்குகிறது. இங்கே எருசலேம் நகரத்தில் முடிகிறது: 'எருசலேம் தொடங்கி ...,' 'நீங்கள் வல்லமையால் ஆட்கொள்ளப்படும் வரை இந்நகரத்திலேயே இருங்கள் ...' எனச் சொல்கிறார் இயேசு. இரண்டாவதாக, லூக்கா நற்செய்தியின் தொடக்கமும் இறுதியும் மகிழ்ச்சி என்ற வார்த்தையை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

இயேசுவைக் கண்டவுடன் சீடர்கள் திகிலுற்று, அச்சம் நிறைந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால், இயேசு மூன்று படிகளில் அவர்களுடைய அச்சத்தைக் களைகின்றார்: (அ) அவர்களோடு உரையாடுகின்றார். கேள்விகள் கேட்டு அவர்களின் சந்தேகத்தைப் போக்க விழைகின்றார். (ஆ) அவர்களோடு உண்கின்றார். இயேசு மீன் உண்ணும் நிகழ்வு அவர்களுக்கு இயேசுவின் உயிர்ப்பின் சான்றாக இருப்பதோடு, இயேசு உடலோடு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுவதாக இருக்கிறது. மற்றும் (இ) மறைநூலை விளக்குகின்றார். திருச்சட்டம், இறைவாக்கு, மற்றும் திருப்பாடல்கள் நூல்களில் தன்னைப் பற்றி எழுதியிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகின்ற இயேசு, மறைநூலின் படி அவர்கள் பெற்ற அனைத்துக்கும், 'நீங்கள் சாட்சிகள்' என மொழிகின்றார். 'சான்று பகர்தல்' என்னும் இந்த வார்த்தையே லூக்காவின் இரண்டாவது நூலாகிய திருத்தூதர் பணிகள் நூலின் அடிப்படையாக இருக்கிறது.

ஆக, இயேசுவின் முகத்தின் ஒளி சீடர்களின் மேல் வீசியவடன், அவர்களுடைய வாழ்வு மாற்றம் பெறுகிறது. அந்த மாற்றம் அவர்களுடைய நற்செய்தி அறிவிப்பிலும் போதனையிலும் தெரிகின்றது.

இன்றும் ஆண்டவரின் ஒளி நம்மேல் வீசுகிறது.
சாவின் காரணிகள் நம்மைச் சூழ்ந்திருந்தாலும், நம்மைச் சுற்றி இருக்கும் ஊடகங்கள் பொய்யுரையைத் தொடர்ந்து பரப்பி, நம்மைத் திகிலுக்கும், அச்சத்துக்கும் உள்ளாக்கினாலும், இவை எல்லாவற்றின் நடுவில் அவர் நிற்கின்றார். இவை எல்லாவற்றையும் எதிர்கொண்டவர் அவர். அவர் இன்று நம்மைப் பார்த்துக் கேட்கும் ஒற்றைக் கேள்வி இதுதான்: 'நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள்?'

அப்சலோமின் வெற்றி கண்டு கலங்கிய தாவீதிடம் ஆண்டவர் இதே கேள்வியை அவர் உள்ளத்தில் கேட்கின்றார்: 'தாவீது, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்?'

தங்கள் தலைவராம் இயேசுவைக் கொன்றுவிட்டு, தங்களையும் கொல்லத் தேடுகிறார்கள் என யூத மற்றும் உரோமை ஆட்சியாளர்களுக்கு அஞ்சி நடுங்கிய சீடர்களிடம், 'நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள்?' எனக் கேட்கின்றார் இயேசு.

நம்மைச் சுற்றி நடக்கும் நிகழ்வுகளைப் பார்க்கும்போது, தீமை வெல்வதும், நன்மை செய்பவர்கள் தோற்பதும் நமக்கு நெருடலாக இருக்கின்றது. ஆனால், ஆண்டவரின் முகத்தின் ஒளி நம்மேல் படும் போது, 'இது ஏன்?' என்ற கேள்விக்கு விடை நமக்குத் தெரியத் தொடங்குகிறது.

ஆண்டவரின் முகத்தின் ஒளி நம்மேல் இன்றும் தொடர்ந்து படுகின்றது:
(அ) நமக்கு நடுவில் நிற்கும் நம் உறவுகள் மற்றும் நட்பு வழியாக.
(ஆ) நற்கருணை மற்றும் மற்ற அருளடையாளங்களில் அவரை நாம் உண்பதன் வழியாக.
(இ) இறைவார்த்தையைக் கேட்டு, வாசித்து, அதன்படி நாம் நடப்பதன் வழியாக.
அவருடைய முகத்தின் ஒளி நம்மேல் படுகிறது. ஏனெனில், நாம் அவரால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட அன்பர்கள்.

அவருடைய முகத்தின் ஒளியைப் பெற்ற நாம், கண்ணாடி போல நின்று மற்றவர்கள் மேல் பிரதிபலித்தால், அதுவே சாட்சிய வாழ்வு.
இன்று, நம் இறைவேண்டல் இப்படியாக இருக்கட்டும்:
'ஆண்டவரே, கொரோனா பெருந்தொற்று மீண்டும் எங்களை அச்சுறுத்தத் தொடங்கியுள்ள வேளையில், தீமை மானுடத்தை வெற்றிகொண்டது போல நாங்கள் உணரும் இவ்வேளையில், உம் முகத்தின் ஒளி எம்மேல் வீச் செய்யும். எங்களை ஆளும் அதிகாரம் கொண்டவர்கள் தங்களுடைய நலன்களை மட்டுமே முன்நிறுத்தி, எம் நலனைப் புறந்தள்ளுகின்ற வேளையில், உம் முகத்தின் ஒளி எம்மேல் வீசச் செய்யும். பசி, வறுமை, நோய், தனிமை, முதுமை, வெறுமை, சோர்வு, விரக்தி, ஏமாற்றம், பயம், சந்தேகம் என்னும் புற மற்றும் அகக் காரணிகளால் எங்கள் வாழ்வு இருள்சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கு போல இருக்கும் வேளையில், உம் முகத்தின் ஒளி எம்மேல் வீசச் செய்யும்!'

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு

இயேசுவின் உயிர்ப்பு மனமாற்றத்தின் அடித்தளம்!

மனமாற்றம் என்பது ஏதோ தவக்காலத்திலும் திருவருகைக் காலத்திலும் மட்டும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று அல்ல. மனிதர்களாகிய நாம் அனைவருமே பலவீனர்கள் தான். எந்தத் தருணத்திலும் தவறி விழக்கூடியவர்கள். ஆயினும் நாம் மனம் மாறி எழுந்து நடக்க முயலும் போதெல்லாம் ஆண்டவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருக்கிறார் என்பது நாம் மறுக்க முடியாத உண்மை. இயேசுவின் உயிர்ப்பும் இதையே நமக்குச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

மனமாற்றம் என்பது தனிமனித வாழ்க்கையை மட்டுமல்ல சமூக வாழ்வையும் சீர்படுத்த உதவுவது. தவறு செய்வதிலிருந்து நம் மனநிலையை மாற்றுவது மட்டும் மனமாற்றமல்ல. நம்முடைய பார்வை,வார்த்தை, நம்பிக்கை,செயல்பாடு,பிறர்பற்றிய எண்ணம், முயற்சி என நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செம்மைப்படுத்துவதே உண்மையான மனமாற்றம்.

ஒருவீட்டில் தாய் தந்தையுடன் இருமகன்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். இருவரிடமுமே தாயானவள் மிகுந்த அன்பு வைத்திருந்தார். ஆனால் இளையமகன் சற்று சேட்டைக்காரனாக இருந்ததால் அம்மாவிடம் ஏச்சுகளும் அடியும் வாங்குவான். இதனால் அம்மாவுக்குத் தன்னைப் பிடிக்கவில்லை என்ற ஒரு மனநிலை அவனுள்ளே இருந்தது. இதனால் மற்ற நேரங்களில் அம்மா எவ்வளவு பாசமாக இருந்தாலும் அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை. அம்மாவின் அன்பு மேல் நம்பிக்கை இல்லை. இப்படி இருக்க ஒருநாள் அண்டை வீட்டிலுள்ளவர் ஒருவர் இளையமகனைப் பற்றி இந்த அம்மாவிடம் பல குற்றச்சாட்டுக்களை வைத்தார். இந்த அம்மாவிற்கு சற்று வருத்தமாக இருந்தாலும் தன் மகனை சிறிதும் விட்டுக் கொடுக்காமல் பேசினார். அப்போது அதை மறைவாக இருந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்த இளைய மகன் தன் தாயை இதுநாள் வரை புரிந்து கொள்ளாத நிலையை உணர்ந்தார். தன்னுடைய நல்வாழ்விற்காகத்தான் அம்மா தன்னைக் கண்டித்ததை உணர்ந்த அப்பையன் மனம்மாறி தன் பழக்கவழக்கங்களை மாற்றிக்கொண்டான்.

இன்றைய மூன்று வாசகங்களும் மனமாற்றத்தைக் குறித்து கூறுகின்றன.முதல்வாசகத்தில் பேதுரு யூதர்களிடம் இயேசுதான் வரவிருந்த மெசியா என அறியாமல் இயேசுவை கொலைசெய்தாலும் மனம் மாறினால் நிச்சயமாக மன்னிப்பும் புதுவாழ்வும் உண்டு எனக் கூறுவதை நாம் வாசிக்கிறோம்.

இரண்டாம் வாசகத்தில் திருத்தூதர் யோவான் பாவ வாழ்வை விட்டு விலக நம்மை வலியுறுத்துகிறார். அவ்வாறே நாம் பாவம் செய்தாலும் கூட மனம்மாறும்போது இயேசு தந்தையாம் கடவுளிடம் நமக்காகப் பரிந்து பேசுவார். அவர் நம் பாவங்களுக்கெல்லாம் கழுவாயாக இறந்தார் என்று சொல்லி நம்மிடம் மனமாற்ற வாழ்வைத் தூண்டுகிறார்.

நற்செய்தி வாசகத்தில் இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததை நம்ப இயலாமல் இருந்த சீடர்களுக்குத் தன்னையே வெளிப்படுத்தி அவர்களுடைய நம்பிக்கையை ஆழப்படுத்தினார். பயம், நம்பிக்கையின்மை, மனச்சோர்வு,சோகம் ஆகியவற்றை நீக்கி புது உற்சாகத்தையும் நம்பிக்கையையும் அமைதியையும் அளித்தார். அதுவும் மனமாற்ற வாழ்வே.

எனவே நாமும் நம்முடைய பழைய பாவ, நம்பிக்கையில்லாத,சோர்வான மனநிலைகளை மாற்றி மனமாற்றத்துடன் புதிய வாழ்வை வாழ உயிர்த்தத இயேசுவிடம் அருளை வேண்டுவோம்.

இறைவேண்டல்
அன்பு இறைவா நாங்கள் மனமாற்றத்தால் புதுவாழ்வு பெற்று நம்பிக்கையுடனும் அமைதியுடனும் வாழ வரம் தாரும். ஆமென்.

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு
ser
மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு