அருள்வாக்கு இன்று

ஜூன்18 - வெள்ளி

இன்றைய நற்செய்தி

இன்றைய புனிதர்

St. Gregory Barbarigo

புனித புனித கிரகோரி பார்பாரிகோ

தொகுத்து வழங்குபவர்
அருள்சீலி அந்தோணி

அருள்மொழி:

உங்கள் செல்வம் எங்கு உள்ளதோ அங்கே உங்கள் உள்ளமும் இருக்கும். மத்தேயு: 6.21

வார்த்தை வாழ்வாக:

நமக்கு பிடித்தமானவைகள் எங்குள்ளதோ அந்த இடத்தில் தான் நம் உள்ளமும் இருக்கும். ஆனால் நாம் இவ்வுலகில் சேர்க்கின்ற பொன்னோஇ பொருளோ எதுவும் நம் ஆன்மா இவ்வுலவை விட்டு பிரியும் போது நம்மோடு வருவதில்லை. இவ்வுலகில் என்னென்ன நல்ல காரியங்கள் செய்தோமோஇ இவையே நாம் இறந்தபிறகும் இறைவனிடம் நம்மை அழைத்து செல்லும் பொக்கிஷம். இவ்வுலகில் சேர்க்கும் பொருட்களுக்கு திருடனும் பூச்சிகளும் அழித்துவிடும். ஆனால் வறியோருக்கும்இ கைம்பெண்களும் செய்யும் உதவியே நமக்கு முன் இறைவனிடம் சென்றடையும் என்பதை மறவாதீர்கள். அதுவே நிறை வாழ்வு!

சுய ஆய்வு

  1. என் உள்ளம் விண்ணகசெல்வத்தை சேர்க்கவிரும்புகிறதா?
  2. அழியக்கூடிய செல்வத்தை சேர்ப்பது வீண் என்று உணர்கின்றேனா?

இறைவேண்டல்

மூவுலகின் மூலவரே! எம் இறைவா! அழிந்துபோகும் பொருள்களை தவிர்த்து அழியா செல்வமாகிய விண்ணக அரசை யாம் அடையும் வரத்தை இறைவா உம்மிடம் வேண்டுகிறோம். ஆமென்.

அன்பின்மடல் முகப்பு