மறையுரைச் சிந்தனைத் தொகுப்பு

Tamil Sunday Homily collection..

மூவொரு கடவுளின் பெருவிழா :
மூன்றாம் ஆண்டு


இன்றைய வாசகங்கள்:-
நீதிமொழிகள் 8:22-31 | உரோமையர் 5: 1-5 | யோவான் 16:12-15

இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசு சீடர்களைப் பார்த்து அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியவை இன்னும் பல உண்டு என்கிறார். அவருக்குப் பின் வரப் போகிறவர் ஒருவர் உண்டு, அவர் பெயர் தூய ஆவியார் என்கிறார். மேலும் தந்தையுடையதெல்லாம் அவருடையதே. என்கிறார்.

ஆக, இங்கே நாம் மூவொரு கடவுளைச் சந்திக்கின்றோம். தந்தை , மகன், தூய ஆவியார்.

கடவுளின் ஞானம்தான் கிறிஸ்து (மத். 11:19). புனித பவுலும் இயேசுவைக் கடவுளின் ஞானம் என்று அழைக்கின்றார் (1 கொரி. 1:30). "

முதல் வாசகத்தில் வானத்தை அவர் நிலைநிறுத்தினபோது, கடல்மீது அடிவானத்தின் எல்லையைக் குறித்த போது. நான் அங்கே இருந்தேன்.... நான் அவர் அருகில் அவருடைய சிற்பியாய் இருந்தேன்.... (நீ .மொ. 8:27-30) என்று ஞானம் கூறுவதை நாம் படிக்கின்றோம். ஆக, இயேசு என்றும் இறைவனோடு இருப்பவர்.

நமது காலத்தில் மனுவுரு எடுத்தது இந்த ஞானமே, இந்த இயேசுவே, இயேசு மட்டுமல்ல, தூய ஆவியாரும் மீட்புப் பணியிலே,படைப்பிலே பங்கு கொள்கிறார் என்பதைத் திருப்பாடல்கள் நமக்குக் கற்பிக்கின்றன: உமது ஆவியை நீ அனுப்ப அவை படைக்கப்பெறுகின்றன. மண்ணகத்தின் முகத்தைப் புதுப்பிக்கின்றீர் (தி.பா. 104:30).

ஆக, தந்தை , மகன், தூய ஆவியார் மூவரும் இந்த உலகம் உண்டாகக் காரணமாயிருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவு.

படைப்புப் பொருள் ஒவ்வொன்றிலும் மூவொரு தேவனின் முத்திரை பதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, எல்லா உயிர்களும் ஒருமைப்பாட்டிற்கும், ஒற்றுமைக்கும் சான்று பகரக் கடமைப் பட்டுள்ளன.

கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று நம்புகின்ற எந்த தனி மனிதனும், சமுதாயமும் பிரிவினையைப் பற்றி, பிள்வைப் பற்றி, சண்டை , சச்சரவுகள் பற்றி, வைராக்கியம், வர்மம் பற்றி கனவில் கூட நினைத்துப் பார்க்கக் கூடாது.

தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் மூவரும் எப்படி நிறைவான உறவில் நிலைத்திருந்து, ஆக்கப் பணியில் ஈடுபடுகிறார்களோ அதேபோல மனிதர்கள் அனைவரும் அருள் நிலையில் வாழ்ந்து அனைவரோடும் ஒற்றுமையாக வாழ முன்வர வேண்டும்.

புனித பவுல் கூறுவதுபோல மூவொரு இறைவனின் உண்மைக் குழந்தைகளாக வாழ பரம தந்தை நமது இதயத்திற்குள் அன்பின் ஆவியைப் பொழிந்துள்ளார்.

ஒருவேளை நம்முடைய ஆற்றலால் நாம் மூவொரு தேவனின் முத்தான குழந்தைகளாக வாழ முடியாமல் தவிக்கலாம்! ஆனால் நம்மை நாளும் வழிநடத்தும் ஆவியாரின் அன்புக் கடலில் நமது இதயத்தை, நமது உணர்வுகளை கலக்கவிட்டால் நாம் நீதிக் கடலில், நேர்மைக் கடலில், மகிழ்ச்சிக் கடலில், சமாதானக் கடலில், சமத்துவக் கடலில் சகோதரத்துவக் கடலில், சுதந்திரக் கடலில் சங்கமமாகப் போவது உறுதி.

நீல நிற மை கலந்த தண்ணீரை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக் கொண்டு. அதற்குள் தண்ணீரை ஊற்றிக் கொண்டேயிருக்கிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

அங்கே என்ன நிகழும்? ஓர் சங்கமம் நிகழும்.

ஊற்றப்படும் தண்ணீரின் அளவு அதிகரிக்க, அதிகரிக்க பாத்திரத்திலிருக்கும் நீரிலுள்ள நீல நிறம் மறைந்து, பாத்திரத்திலிருக்கும் தண்ணீர் நிறமற்ற நிலையை அடைவதை நாம் காண்போம்.

இவ்வாறே அன்பே உருவான தேவ ஆவியின் அருளை நாம் நமது இயத்திற்குள் ஊற்ற, ஊற்ற நமது இதயத்தில் நிறமாற்றம் ஏற்பட்டு நமது இதயம் ஆவியாரின் இதயமாக மாறிவிடும். அதாவது நமது குணம் ஆவியாரின் குணமாக மாறிவிடும். குணமே வாழ்வு

ser

மூவொரு கடவுள் பெருவிழா
மூவொரு கடவுளுக்கு சமாதானம் பிடிக்கும்.
இன்று தந்தை, மகன், தூய ஆவியராய் வாழும் ஒரே கடவுளின் பெருவிழாவைக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம்.

இந்த மூன்று பேருக்கும் எது பிடிக்குமோ அதை அவர்களுக்குக் கொடுத்து, நமக்கு எது பிடிக்குமோ அதை மூவொரு கடவுளிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்வோம்!

நம்மிலே சிலருக்கு ஆடுவது பிடிக்கும்! சிலருக்குப் பாடுவது பிடிக்கும்! சிலருக்கு உண்பது பிடிக்கும்! சிலருக்கு உறங்குவது பிடிக்கும்! சிலருக்குப் பணம் பிடிக்கும்! சிலருக்குப் பதவி பிடிக்கும்! சிலருக்குப் பட்டம் பிடிக்கும்! சிலருக்குப் பரிசு பிடிக்கும்!

சிலருக்குப் பாதாம்கீர் பிடிக்கும்! சிலருக்கு ரோஸ்மில்க் பிடிக்கும்! சிலருக்குப் பழைய பாடல்கள் பிடிக்கும்! சிலருக்குப் புதிய பாடல்கள் பிடிக்கும்! மூவொரு கடவுளுக்கு எது பிடிக்கும்? சமாதானம் பிடிக்கும்! திருப்பாடல் 120:7 இறைவன் விரும்புவது சமாதானமே என்று கூறுகின்றது.

தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் மூன்று பேருக்கும் சமாதானம் என்றால் பிடிக்கும்! அதுவும் மகனுக்கு, இயேசுவிற்கு சமாதானம் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும்!

சண்டையை சச்சரவை, சமாதானமின்மையை இயேசு ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை.

இயேசு எல்லா பாவத்தையும் மன்னித்தார். ஆனால் ஒரே ஒரு பாவத்தை மட்டும் அவர் மன்னிக்கத் தயங்கினார்!

யோவா 8:1-8: பாவத்தில் பிடிபட்ட பெண்ணொருத்தியை இயேசுவின் முன் கொண்டுபோய் நிறுத்தினார்கள். இயேசு அந்தப் பெண்ணை பார்த்து, நீர் போகலாம் இனி பாவம் செய்யாதீர் என்றார்.

லூக் 19:1-10: சக்கேயு ! அவர் ஒரு தேசத் துரோகி! உரோமையர்கள் யூதர்களை அடிமைப்படுத்தி வாழ்ந்தார்கள்! சக்கேயு - அவர் ஒரு யூதர்! அவர் யூத மக்களிடையே வரி வசூலித்து அதை உரோமையர்களிடம் கொடுத்து அவர்கள் கொடுத்த பணத்தில் பணக்காரராக வாழ்ந்து தனது சொந்த மக்களையே சுரண்டியவர்.

ஆனால் அப்படிப்பட்ட பாவியைக் கூட இயேசு மன்னித்து அவர் வீட்டில் விருந்தாடினார்.

லூக் 23:38-43: சிலுவையில் தொங்கிக்கொண்டிருந்த திருடன்! அவன் ஒரு பெரிய கொள்ளைக்காரன் ! ஆனால் அவன் அவனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டபோது அவனை இயேசு மன்னித்து அவனுக்கு விண்ணக வாழ்வை அளித்தார்.

யோவா 21:15-19: தன்னை மூன்று முறை மறுதலித்த பேதுருவை இயேசு மன்னித்தார்.

இப்படிப் பெரும் பாவிகளையெல்லாம் மன்னித்த இயேசு ஒரு சிலரை மட்டும் பார்த்து, என் அருகில் வராதீர் என்றார்! யாரைப் பார்த்து இயேசு அப்படிச் சொன்னார்? யார் மற்றவர்களோடு சமாதானத்தோடு வாழவில்லையோ அவர்களைப் பார்த்து, நீங்கள் காணிக்கை செலுத்த வரும்போது யாராவது உங்கள் மீது மனத்தாங்கல் கொண்டு வாழ்வதாக உங்கள் நினைவுக்கு வந்தால், உங்கள் காணிக்கையை பீடத்தின் முன்னால் வைத்துவிட்டு யார் உங்கள் மீது மனத்தாங்கல் கொண்டுள்ளனரோ அவர்களோடு சமாதானம் செய்து கொண்ட பிறகு வந்து எனக்குக் காணிக்கை செலுத்துங்கள் என்கின்றார் (மத் 5:23-24).

ஆம். இயேசு விரும்புவது சமாதானமே!

இயேசுவுக்குச் சமாதானம் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும்! இயேசு பிறந்தபோது விண்ணவர், உலகில் அவருக்கு (கடவுளுக்கு) உகந்தோருக்கு அமைதி உண்டாகுக என்று சொல்லி கடவுளைப் புகழ்ந்தனர்.

அவர் உயிர்த்த போது சீடர்களைப் பார்த்து, உங்களுக்கு அமைதி உரித்தாகுக என்றார் இயேசு.

இன்று நமக்குள் எத்தனைச் சண்டை சச்சரவுகள் !

பல சமயங்களிலே நாம் சமாதானத்தோடு வாழ விரும்பினாலும் நம்மால் வாழ முடிவதில்லை !

என்ன செய்யலாம்? உலகம் தராத சமாதானத்தை உங்களுக்கு நான் தருகின்றேன் என்ற இயேசுவிடம் சமாதானத்தை இன்று வரமாகக் கேட்போம்.

இதுவே நமது மன்றாட்டாக இருக்கட்டும் :

மூவொரு இறைவா, எங்களுக்கு உங்களது சமாதானத்தைத் தந்தருளும்! ஆமென். மேலும் அறிவோம் :
பகைநட் பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற்று) உலகு (குறள் : 874).

பொருள் : பகைமை பாராட்டுபவரையும் நண்பராகக் கருதிப் பழகும் பெருந்தகையின் பண்புச் சிறப்பை இவ்வுலகம் போற்றிப் பாராட்டும்!

சூரியன் ஒளிர்வது எதற்காக?

கற்றது ஒரு துளியளவு கல்லாதது பெருங்கடலளவு. அறிவியல் ஞானி ஐசக் நியூட்டன் சொல்வாராம்: “எனக்கு எதிராகக் கண்டுபிடிக்கப்படாத உண்மைகள் சமுத்திரம் போல் இருக்கின்றன. நானோ கடற்கரை அருகில் சில கிளிஞ்சல்களைப் பொறுக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன்.

ஒரே கடவுள் மூன்று ஆட்களாய் எப்படி இருக்க முடியும் என்ற கேள்வியை மனதில் எழுப்பி ஆழ்ந்த சிந்தனையில் கடற்கரையில் நடந்து பெற்ற தூய அகுஸ்தினாரின் அனுபவம் நினைவுக்கு வருகிறது. சிறுவன் ஒருவன் கடல் கிளிஞ்சலைக் கொண்டு கடல்நீரை அள்ளி சிறுகுழி ஒன்றில் ஊற்றிக் கொண்டிருந்தான். என்ன செய்கிறாய்? என்று கேட்ட போது அவன் சொன்னான்: “இந்த கடல் நீர் முழுவதையும் இந்தச் சிறு குழிக்குள் ஊற்றப் போகிறேன்", இதைக் கேட்டு ஏளனமாகச் சிரித்துக் கொண்டே “இது முடிகிற காரியமா? கடல் எவ்வளவு பெரியது. இந்தக் கிளிஞ்சல் எவ்வளவு சிறியது. கடலின் கொள்ளளவு என்ன, இந்தக் குழியின் கொள்ளளவு என்ன?" என்று கேள்விக்குமேல் கேள்வியாக அடுக்க அந்தச் சிறுவன் உருவில் தோன்றிய வானவர் அகுஸ்தினாரிடம் சொன்னார்: "ஒருக்கால் இந்தச் சிறிய கிளிஞ்சலைக் கொண்டு இவ்வளவு கடல்நீரையும் சிறுகுழியில் நிரப்பினாலும் உம் அற்ப சொற்ப அறிவைக் கொண்டு மூவொரு கடவுளை முழுமையாக அறிந்து உணர முடியாது. சொல்லி விட்டுச் சிறுவன் மறைந்த கதை அனைவரும் அறிந்ததே.

மூவொரு கடவுள் என்ற கோட்பாடு புரியாத புதிராகத் தோன்றினாலும், நமது கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் அடிப்படையான, ஆழமான பொருள் செறிந்த உண்மைகளில் முதன்மையானது.

தந்தை மகன் தூய ஆவி - மீட்புத் திட்டத்தின் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் இணைந்து செயல்படுகிறார்கள். ஒரே ஞானம், ஒரே சித்தம், ஒரே வல்லமை என்பது மூவரிடமும் விளங்கிய அன் புறவை, தனித்துவத்தை, சமத்துவத்தை எடுத்துக் காட்டுகிறது.

ஒரே மரத்தினைப் பகுத்துப் பார்த்தால் அதில் வேர், தண்டு, கனி என்ற கூறுகள் உண்டு ஆனால் மரம் என்று கூறும் போது வேர், தண்டு, கனி அனைத்தையும் சேர்த்துத்தான் மரம் என்கிறோம்.

சூரியன் -அதன் கதிர் - அதன் வெப்பம் எல்லாவற்றையும் சேர்த்துத்தான் சூரியன் என்று கூறுகிறோம், உணர்கிறோம். தந்தை, மகன், ஆவி இவர்கள் மூன்று ஆளாக இருந்தாலும் ஒரே இறைவன் தான். சூரியனின் இயக்கத்தைப் புரிந்து கொண்டாலும் கூட, மூவொரு கடவுள் என்ற மறைபொருளைப் புரிந்து கொள்வது கடினம்தான். அதனால்தான் "கடவுளின் ஆழ்ந்த உண்மைகளை நீர் அறிய முடியுமா? எல்லாம் வல்லவரின் எல்லையைக் கண்டுணர முடியுமா?” (யோபு 11:7) என்று வியந்து நிற்கிறார் யோபு.

சூரியன் ஒளிர்வது எதற்காக? தன்னை மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவா? அல்ல. மாறாக அதன் ஒளியில் நாம் மற்ற பொருட்களைப் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவன்றோ! மூவொரு கடவுள் சூரியனைப் போலத்தான். தான் மூன்று ஆட்களாய் இருப்பதை வெளிப்படுத்தியது எதற்காக? அவர் எப்படி மூன்று ஆட்களாய் இருக்கிறார் என்பதை ஆராய்வதற்காக அல்ல. நடுவானில் சுடரும் சூரியனைக் கண்களால் காண முடியுமா? மூவொரு கடவுளின் மறையுண்மையை மனித அறிவால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா? முடியாது. எனவே இறைவனின் இவ்வொளியில் மனிதன் தன் வாழ்வை ஆராய் வேண்டும்.

ஒருமையில் பன்மை, ஒற்றுமையில் வேற்றுமை, தனித்துவத்தில் சமத்துவம். இதுதானே மூவொரு கடவுளின் வெளிப்பாடு. இது எப்படி இயலும் என்று சிந்திப்பதை விடுத்து இவ்விழா தருகின்ற செய்தி என்ன, அதுவிடுக்கும் அழைப்பு என்ன என்று தேர்ந்து தெளிந்து செயல்படுவதே சிறப்பானது, அறிவார்ந்தது.

மூவொரு கடவுள் பற்றிய வெளிப்பாடு வெறும் கோட்பாடு அல்ல. அது அன்புறவில் எழும் தெய்வீக வாழ்க்கை முறை. ஓர் அறையில் மூன்று மெழுகுதிரிகள் தனித்தனியாக எரிந்தாலும், அவற்றின் ஒளியைப் பிரித்துப் பார்க்க முடியுமா? ஒரே ஒளியைத்தான் கொடுக்கின்றன. அதேபோல் மூன்று ஆட்களாக இருந்தாலும் இறைத்தன்மை ஒன்றுதான்.

தனித்துவம் மதித்துச் சமத்துவம் வளர்க்க வேண்டிய உறவுகள் எப்படியெல்லாம் சீரழித்து கிடக்கின்றன. சீராக்கின் ஞானம் சொல்கிறது: “என் மனத்துக்குப் பிடித்தமானவை மூன்று. அவை ஆண்டவர் முன்னும் மனிதர் முன்னும் அழகுள்ளவை. அவை:
1. உடன்பிறப்புக்களிடையே காணப்படும் ஒற்றுமை,
2. அடுத்திருப்பாரோடு ஏற்படும் நட்பு
3. தங்களுக்குள் ஒன்றி வாழும் கணவர் மனைவியர்” (சீராக்.25:1)
மூவொரு கடவுள் என்ற பேருண்மை இதயம் தொடர்பானது. மூளை தொடர்பானதல்ல. மூவொரு கடவுளை நினைந்து சிலுவை அடையாளம் வரையுங்கள். இதயம் மூளை தொடர்பான கோளாறுகள் நீங்கும். தூய்மைபெறும்.

எல்லா செபங்களிலும் வழிபாட்டுக் கொண்டாட்டங்களிலும் அதிகமாக நினைவு கூறும் மூவொரு கடவுள் மறையுண்மையும் சிலுவை அடையாளமும் நாம் எத்தகைய மன நிலையோடு வழிபாடுகளில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றன,

தந்தை என்று சொல்லி நம் நெற்றியில் கைவைக்கிறோம். நெற்றி என்பது நமது மூளையின் இருப்பையும் செயல்பாட்டையும் கொண்ட இடம். எனவே தந்தையாகிய இறைவனிடம் நமது மூளை எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், மனக்காயங்கள் முதலியவற்றை முழுமையாக ஒப்படைக்க அழைக்கப்படுகிறோம்.

மகன் என்று சொல்லி நமது நெஞ்சில் கைவைக்கிறோம், இதயம், அது தொடர்பான அன்பு, பாசம், கோபம், வெறுப்பு, பழி வாங்கும் உணர்வு முதலியவற்றை ஆண்டவர் இயேசுவிடம் முழுமையாக ஒப்படைக்க அழைக்கப்படுகிறோம். தூய ஆவி என்று சொல்லி நம் தோள் பட்டைகளில் நம் கையை வைக்கிறோம், தோள்பட்டை உடல்வலிமையின் அடையாளம். எனவே தூய ஆவியிடம் நமது உடல், அதன் வலிமை, ஆற்றல் பலம், பலகீனம், திறமைகள், நோய்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக ஒப்புக் கொடுத்து வாழ அழைக்கப்படுகிறோம்.

இவ்வாறு நமது மனம், இதயம், உடல் மூன்றையும் மூவொரு கடவுளிடம் ஒப்புக் கொடுத்து அவரது ஆற்றலாலும் சக்தியாலும் வல்லமையாலும் நம்மை நிரப்பிக் கொள்வோம்.

கடவுள் பக்தியற்ற கல்லூரிப் பேராசிரியர் ஒருவர் வயலில் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த கடவுள் பக்தியுள்ள ஒரு விவசாயிடம், "நீங்கள் கடவுளை நம்புவதற்குக் காரணம் என்ன?" என்று கேட்டார். இக்கேள்விக்கு விவசாயி கொடுத்த பதில்: "நான் மேய்த்துக் கொண்டிருக்கும் இம்மாட்டின் நிறம் கருப்பு: அது மேய்கின்ற புல்லின் நிறம் பச்சை; அது கொடுக்கின்ற பாலின் நிறம் வெள்ளை, கருப்புநிறப் பசு, பச்சை நிறப்புல்லைத் தின்று, வெள்ளை நிறப்பாலைக் கொடுக்கிறது. இது போதாதா கடவுளை நம்புவதற்கு ? பேராசிரியர் விவசாயின் பதிலைக் கேட்டு வியப்படைந்தார்.

இயற்கை இருக்கும் வரை எவரும் இறைவனை மறுக்க இயலாது. வானகமும் வையகமும் அவருடைய மாட்சிமையால் நிறைந்துள்ளன. தாயின்றிச் சேயில்லை, படைத்தவரின்றிப் படைப்பு இல்லை, வானம், நிலா, விண்மீன்கள் அனைத்தும் கடவுளுடைய கைவேலைப்பாடு என்கிறது இன்றைய பதிலுரைப்பாடல் (திபா 8),

கடவுள் ஒருவர் இருப்பதைப் பகுத்தறிவால் அறியமுடியும். ஆனால் ஒரே கடவுள் மூன்று ஆள் களாக (தந்தை -மகன்-ஆவி) இருப்பதை அறிய பகுத்தறிவு மட்டும் போதாது. அதற்கு இறைவெளிப்பாடு தேவை. மூவொரு கடவுளைப் பற்றிக் கிறிஸ்துவே நமக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

"தந்தையைத் தவிர வேறு எவரும் மகனை அறியார்; மகனும் அவர் யாருக்கு வெளிப்படுத்தவேண்டுமென்று விரும்புகிறாரோ அவருமன்றி வேறு எவரும் தந்தையை அறியார்" (மத் 11:27). "நான் தந்தையிடமிருந்து உலகிற்கு வந்தேன்; இப்போது உலகை விட்டுத் தந்தையிடம் செல்கிறேன்" (யோவா 16:28). "என் பெயரால் தந்தை அனுப்பப் போகிற தூய ஆவியா ராம் துணையாளர் உங்களுக்கு அனைத்தையும் கற்றுத் தருவார்" (யோவா 14:26), "நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள். தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள்" (மத் 28:20). எனவே, கிறிஸ்துவே மூவொரு கடவுளைப் பற்றி வெளிப்படுத்தியுள்ளதால், நாம் அதை நம்பிக்கையின் மறையுண்மையாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.

மூவொரு கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன ? கடவுள் தந்தையாக இருந்து நம்மை அன்பு செய்து, நம்மைப் பாதுகாத்துப் பராமரித்து வருகிறார், கடவுள் மகனாக, வார்த்தையாக இருந்து நம்மோடு பேசி, நமக்காகத் தன் உயிரையே பலியாக்கி, நம்மைப் பாவத் தளையிலிருந்து விடுவித்து நம் மீட்பராகத் திகழ்கிறார். கடவுள் ஆவியாராக இருந்து நம்மைப் புனிதப்படுத்தி நம்மை துப்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்; நிறையுண்மையை நோக்கி வழிநடத்துகிறார்.

இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில், கடவுளது அன்பு தூய ஆவியின் வழியாக நம் உள்ளங்களில் பொழியப்பட்டுள்ளது எனக் கூறுகிறார் திருத்தூதர் பவுல் (உரோ 5:5). தந்தையாகிய கடவுள் தமது அருளன்பை நம்மீது என்றும் பொழிந்து கொண்டேயுள்ளார். வானம் பொய்த்தாலும் கடவுளுடைய அன்பு ஒருபோதும் பொய்க்காது,

இவ்வுலகில் மிகவும் நெருக்கமான அன்பாகக் கருதப்படும் காதல் கூட மாறிவிடுகிறது. ஓர் இளைஞன் ஒரு பெண்ணைக் காதலித்தான். பிறகு அவளைக் கைவிட்டுவிட்டு அவளின் தங்கையைக் காதலித்தான், மூத்த பெண் அவனிடம் ஏன் அவன் அவ்வாறு செய்தான் என்று கேட்டதற்கு அவன் கூறிய பதில்; "உன்னைப் பார்த்த போது என்னை மறந்தேன், உன் தங்கையைபை பார்த்த போது உன்னை மறந்தேன்", மனித அன்பு மாறக் கூடியது,

ஆனால், கடவுளன்பு ஒருபோதும் மாறாது, மறையாது. குன்றாது, குறையாது. "மலைகள் நிலை சாயினும், குன்றுகள் இடம் பெயரினும், உன் மீது நான் கொண்ட பேரன்போ நிலைசாயாது" (எசா 54:10). கடவுள் நம் கால் இடறாதபடி பார்த்துக் கொள்வார்; நம்மைக் காக்கும் அவர் உறங்கிவிடமாட்டார். அவர் நாம் வெளியே போகும் போதும் உள்ளே வரும்போதும், இப்போதும் எப்போதும் நம்மைக் காத்தருள்வார் (திபா 121),

இன்றைய முதல் வாசகம் ஞானத்தை ஓர் ஆளாக உருவகப்படுத்துகிறது (நீமொ 8:22-31), "கிறிஸ்துவே கடவுளின் வல்லமையும் ஞானமுமாய் இருக்கிறார்" (1 கொரி 1:24). ஞானம் இருவகைப்படும்: ஒன்று பசு ஞானம்; மற்றொன்று பதி ஞானம். பசுஞானம் மண்ணைச் சார்ந்தது: பதிஞானம் விண்ணைச் சார்ந்தது. முன்னது வளர்ந்து கொண்டே போகிறது, பின்னது தேய்ந்துகொண்டே போகிறது. விஞ்ஞானம் வளர்கிறது, விசுவாசம் தேய்கிறது. "இவ்வுலக ஞானம் கடவுள் முன் மடமையாக உள்ளது” (1 கொரி 3:19),

கடவுள் தரும் விண்ணக ஞானம் இம்மண்ணக நலன்களை வெறுக்கச் சொல்லவில்லை, மாறாக இம்மண்ணக நலன்களை விண்ணக நலன்களோடு தொடர்புபடுத்துகிறது, உலகம் இருப்பது நமக்காக; நாம் இருப்பது கிறிஸ்துவுக்காக; கிறிஸ்து இருப்பது கடவுளுக்காக (1 கொரி 3:21-23) இப் படி முறை நிலையக் காண்பது தான் உண்மையான ஞானம். விண்ணகத்தை மண்ணகத்தோடு இணைத்தவர் தான் கிறிஸ்து, இரண்டாம் வத்திக்கான் சங்கம் கூறுவதுபோல, கிறிஸ்துவே மனித வரலாற்றின் இறுதிக் குறிக்கோள்; அவரே மனித குலத்தின் மையம் (இன்றைய உலகில் திருச்சபை, எண் 45) கிறிஸ்துவைக் கடவுளின் ஞானமாக ஏற்று அவர் காட்டிய அன்பு நெறியில் நடப்போமாக.

தூய ஆவி நம்மைப் புதுப்பிக்கிறார், "உமது ஆவியை நீர் அனுப்ப, அவை படைக்கப்படும், மண்ணகத்தில் முகத்தைப் புதுப்பிக்கின்றீர் (திபா 104:30), உலர்ந்து போன எலும்புகளுக்கு உயிர் கொடுத்து வாழ வைப்பவர் தூய ஆவியார் (காண். எசே 37:1-14). எந்நிலையிலும் மனவிரக்தி அடையாது தூய ஆவியாரின் துணை | கொண்டு வாழ்க்கைச் சவால்களை மனஉறுதியுடன் சமாளிப்போம்.

மூவொரு கடவுளிடையே ஆள்வகையில் தனித்தன்மை நிலவினாலும், கடவுள் தன்மையில் அவர்களிடையே சமத்துவம் நிலவுகிறது. இன்றைய நற்செய்தியில் கிறிஸ்து கூறுகிறார்: "தந்தையுடையவை யாவும் என்னுடையவையே" (யோவா 16:15), தந்தை மகனை மகிமைப்படுத்துகிறார்; மகனோ தந்தையையும், ஆவியானவரோ மகனையும் மகிமைப் படுத்துக்கின்றனர். மூவொரு கடவுளி டையே நிலவும் அன்புறவைப் பின்பற்றி, மற்றவரின் தனித்தன்மையை மதித்து பன்மையில் ஒருமையை நிலைநாட்டுவோம்.

திருப்பலியின் உச்சக்கட்டமாகிய 'இறுதிப்புகழுரையில்' தந்தையாகிய கடவுளுக்கு, கிறிஸ்து வழியாக, தூய ஆவியின் ஒன்றிப்பில் மகிமை செலுத்துகின்றோம். இதுதான் இறை அஞ்சலி, நிறை அஞ்சலி மூவொரு கடவுளை அறிக்கையிடும் இப்புகழுரையை குரு மட்டுமே முன்மொழிய, மக்கள் 'ஆமென்' என்று கூறி வழிமொழிகின்றனர். எனவே | இப்புகழுரையை அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவதும், அல்லது இப்புகழுரைக்குப்பின் வேறொரு புகழுரையைப் பாடுவதும் ஒரு முறைகேடான செயலாகும் என்பதை அறிந்திருப்பது நல்லது.

இருந்தவரும் இருக்கின்றவரும் வரவிருக்கின்றவருமான தந்தை, மகன், தூய ஆவிக்கு மகிமை உண்டாகுக (திவெ 1:8).

நல்லுறவுக்கு இலக்கணமான மூவொரு கடவுள்


நிகழ்வு

அயர்லாந்தின் தலைநகரான டப்ளினில் (Dublin) பேராயர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் அதே நகரில் இருந்த சீர்த்திருத்த சபைச் சகோதரர்கள் (Protestant) நடத்திவந்த மிகவும் புகழ்பெற்ற ட்ரினிட்டி கல்லூரில் கத்தோலிக்கக் கிறிஸ்தவர்கள் யாரும் சேரக்கூடாது என்று உத்தரவு பிறப்பித்தார். அவரது உத்தரவையும் மீறி ஒரு கத்தோலிக்கக் கிறிஸ்தவர் அந்த ட்ரினிட்டி கல்லூரியில் நுழைந்தார். இது நடந்து ஓரிரு நாட்களிலேயே பேராயரின் உத்தரவை மீறி ட்ரினிட்டி கல்லூரில் நுழைந்த அந்த மனிதர் இறந்துபோனார். இதைப் பார்த்துவிட்டு மக்களெல்லாம், ‘பேராயரின் உத்தரவை மீறி ட்ரினிட்டி கல்லூரில் நுழைந்ததால்தான், அவர்க்கு இப்படியொரு நிலைமை நேர்ந்தது’ என்று பேசத் தொடங்கினார்கள்.

இதற்குப் பின்பு அந்த மனிதர் விண்ணகத்திற்குச் சென்றார். விண்ணக வாசலில் நின்றுகொண்டிருந்த பேதுரு, “நீ என் வழியாக வரும் பேராயரின் உத்தரவையும் மீறி, ட்ரினிட்டி கல்லூரில் நுழைந்தவன்தானே! அதனால் உனக்கு விண்ணகத்தில் இடமில்லை. நீ பாதாளத்திற்குப் போ” என்று விரட்டினார். அப்பொழுது தற்செயலாக அங்கு வந்த கடவுள்விடம் பேதுரு, “நாமே மூவொரு கடவுள். அப்படியிருக்கும்போது இவர் ட்ரினிட்டி கல்லூரியில் நுழைந்தார் என்பதற்காக விண்ணகத்திற்குள் நுழையவிடாமல் தடுப்பது எந்தவிதத்தில் நியாயம்!. அதனால் தயவுசெய்து இவரை உள்ளே அனுப்பிவிடுங்கள்” என்றார். பேதுருவும் கடவுள் சொன்னதற்கு ஏற்ப அவர் விண்ணகத்திற்குள் செல்ல அனுமதித்தார்.

வேடிக்கையாகச் சொல்லப்பட்ட நிகழ்வாக இருந்தாலும், பேரன்பிற்கும் நல்லுறவிற்கும் இலக்கணமாக விளங்கும் மூவொரு கடவுள் யாரையும் புறம்பே தள்ளிவிடுவதில்லை என்ற உண்மையை எடுத்துச் சொல்லும் இந்த நிகழ்வு நமது சிந்தனைக்குறித்து. இன்று அன்னையாம் திருஅவை மூவொரு கடவுளின் விழாவைக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றது. இந்த நல்லநாளில் மூவொரு கடவுள் விழா நமக்கு என்ன செய்தியை எடுத்துச் சொல்கின்றது என்று சிந்தித்துப் பார்த்து நிறைவுசெய்வோம்.


மூவொரு கடவுளுக்கு புனிதர்கள் கொடுக்கும் விளக்கம்
குருக்களின் பாதுகாவலர் என அழைக்கப்படுகின்ற, ஜான் மரிய வியான்னி மூவொரு கடவுளைக் குறித்துச் சொல்லும்போது, “மூவொரு கடவுளை ஒரு மரத்திற்கு ஒப்பிடலாம். எப்படி ஒரு மரத்தில் ஆணிவேர், தண்டு, கிளைகள் என்று மூன்று பகுதிகள் இருந்தாலும் அவை மரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றதோ, அதுபோன்று தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் என்று மூன்று ஆட்களாக இருந்தாலும், மூவொரு கடவுள் என்றே அழைக்கப்படுகின்றார்கள்” என்பார்.

இதுபோன்று அயர்லாந்தின் திருத்தூதர் என அழைக்கப்படுகின்ற தூய பேட்ரிக் மூவொரு கடவுளைக் குறித்துச் சொல்லும்போது, “மூவொரு கடவுளை ஷாம்ரோக் (Shamrock) என்ற செடியில் உள்ள இலைக்கு ஒப்பிடலாம். இவ்விலையில் மூன்று இதழ்கள் இருந்தாலும் அவை, ஷாம்ரோக் இல்லை என்றே அழைக்கப்படுவதுபோல, தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் என்று மூன்று ஆட்களாக இருந்தாலும், மூவொரு கடவுள் என்ற அழைக்கப்படுகின்றார்கள்” என்று விளக்கம் தருவார். இவ்விளக்கங்களில் ஒருசில குறைபாடுகள் இருந்தாலும், மூவொரு கடவுளை எளிய வகையில் புரிந்துகொள்வதற்கு இவை வழிவக்கும் என்பதில் எந்தவொரு மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை.


விவிலியத்தில் மூவொரு கடவுள்
மூவொரு கடவுளுக்கு ஒருசில புனிதர்கள் கொடுத்த எளிய விளக்கத்தை அறிந்துகொண்ட நாம், இப்பொழுது விவிலியத்தில் மூவொரு கடவுளைக் குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருகின்றது என்பதைத் தெரிந்துகொள்வோம்.

கடவுள் மானிடரைப் படைக்கும்போது, “மானிடரை நம் உருவிலும் நம் சாயலிலும் உண்டாக்குவோம்’ (தொநூ 1:26) என்பார். இங்கே குறிப்பிடப்படும் ‘நம்’ என்ற வார்த்தை தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் ஆகிய மூன்று ஆட்களும் படைப்பின்போது செயலாற்றியிருகின்றார்கள் என்பதைத் தெளிவாக எடுத்துக்கூறுகின்றது. மூவொரு கடவுள் சேர்ந்து செயல்பட்ட இன்னொரு நிகழ்வு இயேசுவின் பிறப்பாகும். இதை வானதூதர் கபிரியேல் மரியாவிடம் சொல்லக்கூடிய, “தூய ஆவியார் உம்மீது வருவார். உன்னத கடவுளின் வல்லமை உன்மேல் நிழலிடும். ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்கப்போகும் குழந்தை தூயது. அக்குழந்தை இறைமகன் என அழைக்கப்படும்” (லுக் 1: 35) என்ற வார்த்தைகளில் கண்டுகொள்ளலாம்.

மூவொரு இறைவன் ஒன்றாகச் செயல்படும் இன்னுமோர் இடம், இயேசுவின் திருமுழுக்கு ஆகும். இங்கு இயேசு யோர்தான் ஆற்றில் திருமுழுக்கு யோவானிடமிருந்து திருமுழுக்குப் பெற்றுவிட்டு வெளியே வரும்போது, தூய ஆவியார் அவர்மீது இறங்கி வருகின்றார். தந்தைக் கடவுளோ, “என் அன்பார்ந்த மைந்தர் இவரே. இவர் பொருட்டு நான் பூரிப்படைகிறேன்” (மத் 3: 13-17) என்கின்றார். இப்படி மூவொரு இறைவன் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட்டதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளைச் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். மூவொரு கடவுள் அன்றைக்கு மட்டுமல்ல, இன்றைக்கும் நம் மத்தியில் செயல்படுகின்றார் (மத் 28: 19,20) என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது.


நல்லுறவுக்கு இலக்கணமான மூவொரு கடவுள்
மூவொரு கடவுளைக் குறித்து புனிதர்கள் சொன்னதையும் விவிலியத்தின் மூவொரு செயல்பாட்டினையும் அறிந்துகொண்ட நாம், இந்த மூவொரு கடவுள் நல்லுறவுக்கு எப்படி இலக்கணமாக இருக்கிறார்? நாம் எப்படி நல்லுறவோடு இருப்பது? என்று சிந்தித்துப் பார்ப்போம்.

யோவான் நற்செய்தியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தில், இயேசு இவ்வாறு கூறுவார்: “உண்மையை வெளிப்படுத்தும் தூய ஆவியார் தாமாக எதையும் பேசமாட்டார்; அவர் தாம் கேட்பதையே பேசுவார்.” இவ்வார்த்தைகளை நாம் ஆழமாகச் சிந்தித்துப் பார்த்தால் தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் ஆகிய மூன்று ஆட்கட்க்கும் இடையே இருக்கும் நல்லுறவு புரிந்துவிடும். தூய ஆவியார் உண்மையை வெளிப்படுத்துபவராக இருந்தாலும்கூட, அவர் தாமாக எதையும் பேசாமல், தந்தைக் கடவுள் வெளிப்படுத்துவதை வார்த்தையாம் இயேசுவின் வழியாக சொல்கின்றார் என்றால், அங்குதான் அவர்கட்க்கு இடையே இருக்கும் நல்லுறவானது முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. இத்தகைய நல்லுறவு ஒருவர் மற்றவர் அன்பு கொள்வதாலும் ஒருவர் மற்றவர்க்கு மதிப்பளிப்பதாலும் ஒருவர் மற்றவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாலும் மட்டுமே நிகழும். மூவொரு கடவுளிடம் அவை இவையெல்லாம் இருந்தது.

ஆகையால், மூவொரு கடவுளிடம் நல்லுறவு நிலவ அவர்கள் எப்படி அன்போடும் மதிப்பளித்தும் இருந்தார்களோ, அதுபோன்று நாமும் இருந்தால், நாம் வாழும் குடும்பத்திலும் சரி, சமூகத்திலும் சரி நல்லுறவு ஏற்படும் என்பதில் எந்தவிதமான ஐயமுமில்லை.


சிந்தனை
‘துணிவு, மனசாட்சி, இரக்கம் ஆகிய மூன்றுதாம் ஓர் அறிவார்ந்த சமூகத்தில் தமதிருத்துவமாகும்’ என்பார் அபிஜித் நஷ்கர் (Abhijit Naskarr) என்ற எழுத்தாளர். ஆகவே, மூவொரு கடவுளின் விழாவைக் கொண்டாடும் நாம், மூவொரு கடவுளிடம் விளங்கும் நல்லுறவையும் பேரன்பையும், மேலே நாம் பார்த்த துணிவு, மனசாட்சி, இரக்கம் ஆகியவற்றையும் நமதாக்குவோம். அதன்வழியாக இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.

ser ser

A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com