தவக்கால சிந்தனைகள்


புனித வார நிகழ்வுகள்-வாசகங்கள்-மன்றாட்டுகள்-திருச்சடங்கு முறைகள்
குருத்து ஞாயிறு | பெரிய வியாழன் | புனித வெள்ளி | பாஸ்காத் திருவிழிப்பு

அருட்தந்தை ஏசு கருணாநிதி அவர்கள் வழங்கும் பெரிய வியாழன், புனித வெள்ளி , பாஸ்காத் திருவிழிப்பு மறையுரைகள் குறிப்புகள் அடங்கிய PDF கோப்பு (Holy Triduum (24, 25, 26 March, 2016) Reflections ) இங்கிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

சிலுவையின் நிழலில் (.rar 10.95 MB)
(10.95 MB) பாடல்களை பதிவிறக்கம் செய்ய

நமக்காகத் துன்புறும் இயேசு
தூயதொரு வெண்துகில்
இறைவன் அருளும் பொற்காலம்
தந்தையின் இரக்கம்
எது உண்மையான நோன்பு?
"தவக்காலத்தின் மாண்பு" வீடியோ காட்சி
தவக்காலத்தின் மாண்பு


ஒரு கண்ணீர் துளி
காத்திருந்தது கல்வாரி
வியாகுல அன்னை
உறவைத் தேடி -சிலுவைப்பாதை
நமக்காக 40 நாட்கள்
ஒரு வரி சிலுவைப்பாதை
துயர் மறை பேருண்மைகள்
சிலுவையில் சீர் கொண்ட பெண்மை ஒலிவடிவில்


மேலும் பல கட்டுரைகள் உங்கள் சிந்தனைகளுக்கு....


lent 2016