ஏப்ரல்-2018 - திருவிழாக்கள்

          
1 ஞாயிறு ஆண்டவரின் பாஸ்கா ஞாயிறு / St Hugh of Grenoble
2 திங்கள் புனித பவோலா பிரான்சிஸ் / St Francis of Paola
3 செவ்வாய் புனித ரிச்சர்டு - St. Richard of Chichester
4 புதன் புனித இசிதோர் / St Isidore of Seville
5 வியாழன் புனித வின்சென்ட் பெரர் /St Vincent Ferrer
6 வெள்ளி புனித மார்சுலின் / St Pierino Morosini
7 சனி தெலசால் நகர் புனித ஜான் பாப்டிஸ்ட் / St John Baptist de la Salle
8 ஞாயிறு பாஸ்கா இரண்டாம் ஞாயிறு / புனித ஜீலியா/St Julie Billiart
9 திங்கள் கிறிஸ்து பிறப்பு அறிவிப்பு / St Casilda
10 செவ்வாய் புனித புல்பெர்ட் / St. Fulbert of Chartres
11 புதன் புனித தனிஸ்லாஸ் / St Stanislaus
12 வியாழன் புனித ஜீலியஸ் / St. Julius
13 வெள்ளி புனித மார்டின் / St Martin I
14 சனி புனித திபுர்சியுஸ் / St. Tiburtius
15 ஞாயிறு பாஸ்கா மூன்றாம் ஞாயிறு / புனித பாட்டர்னூஸ் / St. Paternus
16 திங்கள் புனித பெனடிக் லாபர் / St Benedict Joseph Labre
17 செவ்வாய் புனித ஸ்டிபன் ஆர்டிங் / St. Stephen Harding
18 புதன் புனித அப்போலினியுஸ் / St. Apollonius the Apologist
19 வியாழன் புனித ஆல்பொஜி - St. Alphege
20 வெள்ளி புனித மார்சலின் / St. Marcellin Champagnat
21 சனி புனித அன்செலம் / St Anselm
22 ஞாயிறு பாஸ்கா நான்காம் ஞாயிறு / புனித எப்பிபோடியுஸ், அலெக்சாண்டர் / St.Epiphanius and Alexander
23 திங்கள் புனித ஜார்ஜ் / St George
24 செவ்வாய் புனித பிதேலிஸ் / St Fidelis of Sigmaringen
25 புதன் புனித மாற்கு நற்செய்தியாளர் / St Mark
26 வியாழன் புனித ஆல்டா / St. Aldo
27 வெள்ளி புனித சீட்டா / St. Zita
28 சனி புனித லூயி மொன்போர்ட் / St Louis Mary Grignion de Montfort
29 ஞாயிறு பாஸ்கா ஐந்தாம் ஞாயிறு / சீயான்னா நகர் புனித கத்தரின் / St Catherine of Siena
30 திங்கள் புனித ஐந்தாம் பயஸ் / St Pius V