அருள்வாக்கு இன்று

ஜனவரி 25, திங்கள்

இன்றைய நற்செய்தி

மாற்கு 16:15-18

இன்றைய புனிதர்

 Conversion of Saint Paul

திருத்தூதர் பவுல் மனமாற்றம்

தொகுத்து வழங்குபவர்
அருள்சீலி அந்தோணி

அருள்மொழி:

நம்பிக்கைகொண்டு திருமுழுக்குப் பெறுவோர் மீட்புப் பெறுவர்: நம்பிக்கையற்றவரோ தண்டனைத் தீர்ப்புப் பெறுவர். மாற்கு 16:16

வார்த்தை வாழ்வாக:

இன்றைய நற்செய்தியில் நம்பிக்கைக் கொண்டு திருமுழுக்குப் பெறுவோர் கண்டிப்பாக அனைத்துத் தீயச் செயல்களிலிருந்து விடுதலைப் பெறுவர் என்பதைப் பற்றி இயேசு கூறுகின்றார். நாம் இன்றைய மாறிவரும் கலாச்சாரச் சூழலில் உலக மாயைகளுக்குச் சிக்கி விடாமல் நிறைவாழ்வுப் பெறும் பொருட்டு நாம் பெற்றுக் கொண்ட திருமுழுக்கை அறிக்கையிடும் பொருட்டும் நமது வாழ்வு அமைய வேண்டும். நாம் இறைவார்த்தையில் கண்டவற்றை அறிந்தவற்றை அடுத்தவருக்கு அறிவிக்கும் போது நாம் இறைமகனின் பணியைச் செய்கின்றோம். மற்றவர்களும் இறைவனின் படைப்புகளே! இதனை மனதில் கொண்டு மனம் திருந்தி நற்செய்தியைப் பறைசாற்றுவோம் வாரீர். சமுதாயத்தில் நலிந்தோரை நாடுவோம் வாரீர்.

சுய ஆய்வு

  1. இறைவார்த்தையை ஏற்பதில் என் நிலை என்ன?
  2. ஏற்றுக் கொண்டதை என் வாழ்வில் கடைபிடிக்கின்றேனா?

இறைவேண்டல்

அன்பு இயேசுவே! நான் எனக்காக மட்டுமன்றிப் பிறருக்காகவும் வாழும் பேற்றினைத் தாரும். ஆமென்.

அன்பின்மடல் முகப்பு