அருள்வாக்கு இன்று

ஜனவரி 7, வியாழன்

இன்றைய நற்செய்தி

லூக்கா 4:14-22அ

இன்றைய புனிதர்

 Saint Raymond of Penyafort

புனித ரெய்மொண்ட் பென்னாபோர்த்

தொகுத்து வழங்குபவர்
அருள்சீலி அந்தோணி

அருள்மொழி:

அவர் வாயிலிருந்து வந்த அருள்மொழிகளைக் கேட்டு வியப்புற்று, "இவர் யோசேப்பின் மகன் அல்லவா?" எனக் கூறி எல்லாரும் அவரைப் பாராட்டினர். லூக்கா 4-22

வார்த்தை வாழ்வாக:

இன்றைய நற்செய்தியில் இயேசுவின் வாயினின்று தோன்றிய அருள் மொழிகளைக் கேட்டு அனைவரும் வியந்தனர். அப்படி என்ன பேசினார். ஆண்டவரின் ஆவி என்மேல் உள்ளது. என்னை அருள்பொழிவு செய்துள்ளார். எதற்காக? ஏழைகளுக்கு நல் போதனைகளை வழங்க, அடிமைபட்டோருக்கு விடுதலைப் பெற்றுத் தரவும், பார்வையற்றோர் தெளிவானப் பார்வைப் பெறவும் ஏழைப் பணக்காரன் வேற்றுமைப் பாராதுக் கடந்து சென்று பணியாற்றத் தன் அன்பு மக்களை வழிநடத்தவும் இறைவன் இயேசுவை அனுப்பினார் என்பதே உண்மை. மேற்கண்ட வார்த்தைகள் அனைத்தும் நல்ல பண்பட்ட நிலத்தில் ஊன்றபடின் அது ஒன்றுக்கு முப்பது-நூறாகப் பயன் தரும் என்பதை இங்கே விளக்குகின்றார். ஆம் சகோதரர்களே நமது தீய எண்ணங்ககளைக் கலைந்து இறைமகனின் வார்த்தைகள் நமது இதயத்தில் ஊன்றபட நாம் நல் விளைநிலமாக மாறுவோம்.

சுய ஆய்வு

  1. நான் பண்பட்ட நிலமாக உள்ளேனா?
  2. அடுத்தரையும் மாற்ற என் நிலை என்ன?

இறைவேண்டல்

அன்பு இயேசுவே! உம் வார்த்தைகள் என் வாழ்வில் பாதாளம் வரை ஊடுருவிச் சென்று என்னையும் அடுத்தவரையும் மாற்றும் வரம் தாரும்.ஆமென்

அன்பின்மடல் முகப்பு