<ர்ead> அருள்வாக்கு இன்று ++ arulvakku-25
<ர்2>ஜனவரி 25 - வெள்ளி்
திருத்தூதர் பவுல் மனமாற்றம்<ர்1>இன்றைய நற்செய்தி: <ர்3 class="cen">மாற்கு 16:15-18

"“உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியைப் பறைசாற்றுங்கள்"

<ர்3 class="cen">அருள்மொழி:
இயேசு அவர்களை நோக்கி, “உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியைப் பறைசாற்றுங்கள்" என்றார். .
மாற்கு. 16:15
<ர்3>வார்த்தை வாழ்வாக:

இன்றைய நற்செய்தியில் நம்பிக்கைக் கொண்டு திருமுழுக்குப் பெறுவோர் கண்டிப்பாக அனைத்துத் தீயச் செயல்களிலிருந்து விடுதலைப் பெறுவர் என்பதைப் பற்றி இயேசு கூறுகின்றார். நாம் இன்றைய மாறிவரும் கலாச்சாரச் சூழலில் உலக மாயைகளுக்குச் சிக்கி விடாமல் நிறைவாழ்வுப் பெறும் பொருட்டு நாம் பெற்றுக் கொண்ட திருமுழுக்கை அறிக்கையிடும் பொருட்டும் நமது வாழ்வு அமைய வேண்டும். நாம் இறைவார்த்தையில் கண்டவற்றை அறிந்தவற்றை அடுத்தவருக்கு அறிவிக்கும் போது நாம் இறைமகனின் பணியைச் செய்கின்றோம். மற்றவர்களும் இறைவனின் படைப்புகளே! இதனை மனதில் கொண்டு மனம் திருந்தி நற்செய்தியைப் பறைசாற்றுவோம் வாரீர். சமுதாயத்தில் நலிந்தோரை நாடுவோம் வாரீர்.

<ர்3>சுயஆய்வு :
  1. இறைவார்த்தையை ஏற்பதில் என் நிலை என்ன?
  2. ஏற்றுக் கொண்டதை என் வாழ்வில் கடைபிடிக்கின்றேனா?
<ர்3>இறை வேண்டல்:

அன்பு இயேசுவே! நான் எனக்காக மட்டுமன்றி பிறருக்காகவும் வாழும் பேற்றினைத் தாரும். ஆமென்.

<ர்r color="#003300" size="3" widtர்="72%" />
www.anbinmadal.org