டிசம்பர் 2019 - திருவிழாக்கள்

1 ஞாயிறு திருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறு-Advent 1st Sundayபுனித எட்மண்ட் கேம்பியன் - Edmund Campion
2 திங்கள் புனித பிபியானா St. Bibiana
3 செவ்வாய் புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் -Saint Francis Xavier
4 புதன் தமாஸ்கஸ் நகர புனித யோவான் St. John of Damascus
5 வியாழன் புனித ஜெரால்டு் St. Gerald
6 வெள்ளி புனித நிக்கோலஸ் St. Nikolaus
7 சனி புனித அம்புரோஸ் St. Ambrose
8 ஞாயிறு திருவருகைக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு-Advent 2st Sunday
9 திங்கள் தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம். புனித ஜூவான் டிகோ St. Juan Diego
10 செவ்வாய் மூன்றாம் புனித கிரகோரி
11 புதன் புனித தமஸ்கு Pope Saint Damasus I
12 வியாழன் புனித குவாதெலுப் அன்னை Our Lady of Guadalupe
13 வெள்ளி புனித லூசி St.Lucy
14 சனி புனித சிலுவை யோவான்- St. John of the Cross
15 ஞாயிறு திருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு-Advent 3st Sunday புனித மரியா கிராசிபிசா டி ரோசா St. Maria Crocifissa Di Rosa
16 திங்கள் புனித அடலெய்ட் St. Adelaide
17 செவ்வாய் புனித ஒலிம்பியாஸ் -Saint Olympias
18 புதன் புனித வினிபால்ட் St.Wunibald OSB
19 வியாழன் புனித நெமசியஸ் St. Nemesius
20 வெள்ளி சீலோஸ் புனித தோமினிக் St. Dominikus of Silos
21 சனி புனித பீட்டர் கனிஷீயஸ் St. Peter Canisius
22 ஞாயிறு திருவருகைக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு--Advent 4st Sunday புனித கபிரினி புனித பிரான்சிஸ் சேவியர் .Franziska Xaviera Cabrini
23 திங்கள் கண்டி நகர் புனித யோவான் St. John of Kanty
24 செவ்வாய் புனித ஆடெல்
25 புதன் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா Christmas
26 வியாழன் புனித ஸ்தேவான் St. Stephen
27 வெள்ளி புனித யோவான் St. John the Apostle
28 சனி புனித மாசில்லா குழந்தைகள் Feast of the Holy Innocents,
29 ஞாயிறு திருக்குடும்பம் Holy Family புனித தாமஸ் பெக்கெட் st.Thomas Becket
30 திங்கள் புனித சபினுஸ் St.Sabinus
31 செவ்வாய் புனித முதலாம் சில்வெஸ்தர் Saint Sylvester I


sunday homily


முகப்பு பக்கம்
வத்திக்கான் வானொலி
கத்தோலிக்க இதழ்கள்
ஞாயிறு வாசகம்
விருந்தினர் பக்கம்
உம் வாக்கே விளக்கு!
சென்னை பங்குதலங்கள்
நூலகம்
திருத்தலச் சுற்றுலா
தவக்கால சிந்தனைகள்
ஒலியும் ஒளியும்
அன்னை தெரேசா
கிறிஸ்மஸ் மலர்கள்
பொங்கல்
செபமாலை
பாடல்கள்
செபமே ஜெயம்

A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com