அக்டோபர் 2019 - திருவிழாக்கள்

1 செவ்வாய் குழந்தை இயேசுவின் புனித தெரேசா St. Therese of Lisieux
2 புதன் காவல் தூதர்கள் Guardian Angels
3 வியாழன் புனித ஈவால்ட்ஸ் St. Ewald & Ewald
4 வெள்ளி புனித பிரான்சிஸ் அசிசி St. Francis of Assisi
5 சனி புனித மரிய பவுஸ்தீனா கொவல்ஸ்கா St. Faustina Kowalska
6 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 27 வது ஞாயிறு புனித புரூனோ St. Bruno
7 திங்கள் புனித செபமாலை அன்னை Our Lady of the Rosary
8 செவ்வாய் புனித செர்ஜியஸ், பேச்ஹஸ் Sts. Sergius, Bacchus
9 புதன் புனித ஜான் லியோனார்டி St. John Leonardi
10 வியாழன் புனித பிரான்சிஸ் போர்கியா St. Francis Borgia
11 வெள்ளி மொலோகை புனித டேமியன் St. Damien of Molokai
12 சனி புனித வில்ப்ரடு St. Wilfrid
13 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 28 வது ஞாயிறு புனித எட்வர்ட் கிங் St. Edward the Confessor
14 திங்கள் புனித முதலாம் கல்லிஸ்துஸ் - திருத்தந்தை St. Callistus I
15 செவ்வாய் புனித அவிலா தெரேசா St. Teresa of Avila
16 புதன் புனித மார்கரெட் மரிய அலக்கோக், St. Margaret Mary Alacoque
17 வியாழன் அந்தியோக்கு புனித இஞ்ஞாசியார் St. Ignatius of Antioch
18 வெள்ளி புனித லூக்கா St. Luke
19 சனி புனித ஐசக் ஜோக்ஸ், சிலுவையின் புனித பவுல் St. Isaac Jogues, St. Paul of the Cross
20 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 29 வது ஞாயிறு புனித பெர்டில்லா போஸ்கார்டியன் St. Bertilla Boscardin
21 திங்கள் புனித ஹிலாரியன் St. Hilarion
22 செவ்வாய் புனித இரண்டாம் ஜான்பால் -திருத்தந்தை St. John Paul II
23 புதன் புனித கப்பெஸ்ட்ரானோ நகர் ஜான், St. Johannes von Capestrano
24 வியாழன் புனித அந்தோணி மரிய கிளாரெட் St. Anthony Mary Claret
25 வெள்ளி புனித கிறிஸ்பின், கிறிஸ்பினியன் Crispin and Crispinian,
26 சனி புனித இவாரிஸ்டஸ் St. Evaristus
27 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 30 வது ஞாயிறு புனித ப்ரூமென்டியஸ் St. Frumentius
28 திங்கள் புனித சீமோன், யூதா - திருத்தூதர் St. Simon, St. Jude
29 செவ்வாய் புனித நார்சிசஸ் St. Narcissus
30 புதன் புனித அல்போன்ஸ் ரோட்ரீக்கஸ், St. Alphonsus Rodriguez
31 வியாழன் புனித வொல்ப்காங்க் St. Wolfgang


sunday homily


முகப்பு பக்கம்
வத்திக்கான் வானொலி
கத்தோலிக்க இதழ்கள்
ஞாயிறு வாசகம்
விருந்தினர் பக்கம்
உம் வாக்கே விளக்கு!
சென்னை பங்குதலங்கள்
நூலகம்
திருத்தலச் சுற்றுலா
தவக்கால சிந்தனைகள்
ஒலியும் ஒளியும்
அன்னை தெரேசா
கிறிஸ்மஸ் மலர்கள்
பொங்கல்
செபமாலை
பாடல்கள்
செபமே ஜெயம்A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com