செப்டம்பர் 2019 - திருவிழாக்கள்

1 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 22வது ஞாயிறு புனித ஜைலஸ் St. Gilles
2 திங்கள் புனித வில்லியம் St. William of Roeskilde
3 செவ்வாய் புனித பெரிய கிரகோரியார் Pope Saint Gregory the Great
4 புதன் விட்டர்போ புனித ராஸ் St. Rose of Viterbo
5 வியாழன் புனித அன்னை தெரெசா St..Teresa of Calcutta
6 வெள்ளி புனித எலுதீருயஸ் St. Eleutherius
7 சனி புனித பெட்ரிப் ஓசானம் Bl. Frederic Ozanam
8 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 23வது ஞாயிறு-தூய கன்னி மரியாளின் பிறப்பு The Nativity of the Blessed Virgin Mary
9 திங்கள் புனித பீட்டர் கிளாவர் St. Peter Claver
10 செவ்வாய் புனித நிக்கோலஸ்
11 புதன் புனித பெரிய பாப்னூசியஸ் St.Paphnutius
12 வியாழன் புனித மரியாவிள் திருப்பெயர் Most Holy Name of Mary
13 வெள்ளி புனித யோவான் கிறிஸோஸ்டம் St. John Chrysostom
14 சனி புனித திருச்சிலுவையின் மகிமை விழா The Exaltation of the Holy Cross
15 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 24வது ஞாயிறு-புனித வியாகுல அன்னை Our Lady of Sorrows
16 திங்கள் புனித கோர்னேலியு, சிப்ரயான் ஆயர் St. Cornelius St. Cyprian
17 செவ்வாய் புனித இராபர்ட் பெல்லார்மின் Saint Robert Bellarmine
18 புதன் குப்பர்டினோ புனித ஜோசப் St. Joseph of Cupertino
19 வியாழன் புனித ஜனுவாரியஸ் -ஆயர் St. Januarius
20 வெள்ளி புனித அந்திரேயா கிம் டேகன் St. Andrew Kim Taegon
21 சனி புனித மத்தேயு- திருத்தூதர் St. Andrew Kim Taegon
22 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 25வது ஞாயிறு-விலானுவானின் புனித தாமஸ் St. Thomas of Villanova
23 திங்கள் பியத்ரெல்சியா புனித பியோ St. Pio of Pietrelcina
24 செவ்வாய் புனித உபகார அன்னை Our Lady of Ramsom
25 புதன் புனித சியோல்ஃபிரிட்
26 வியாழன் புனித கோஸ்மாஸ், தமியான் St. Cosmas & St. Damian
27 வெள்ளி புனித வின்சென்ட் தே பவுல் St. Vincent de Paul
28 சனி புனித வென்செஸ்ஸாஸ், லாரன்ஸ் ரூபிஸ் St. Wenceslaus
29 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம் 26வது ஞாயிறு-புனித மிக்கேல், கபிரியேல், ரபேல் -அதிதூதர்கள்The Archangels-Michael, Gabriel, Raphael)
30 திங்கள் புனித ஜெரோம் St. Jerome


sunday homily


முகப்பு பக்கம்
வத்திக்கான் வானொலி
கத்தோலிக்க இதழ்கள்
ஞாயிறு வாசகம்
விருந்தினர் பக்கம்
உம் வாக்கே விளக்கு!
சென்னை பங்குதலங்கள்
நூலகம்
திருத்தலச் சுற்றுலா
தவக்கால சிந்தனைகள்
ஒலியும் ஒளியும்
அன்னை தெரேசா
கிறிஸ்மஸ் மலர்கள்
பொங்கல்
செபமாலை
பாடல்கள்
செபமே ஜெயம்



A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com