செப்டம்பர் 2020 - திருவிழாக்கள்

          
1 செவ்வாய் புனித ஜைலஸ் St. Gilles
2 புதன் புனித வில்லியம் St. William of Roeskilde
3 வியாழன் புனித பெரிய கிரகோரியார் Pope Saint Gregory the Great
4 வெள்ளி விட்டர்போ புனித ராஸ் St. Rose of Viterbo
5 சனி புனித அன்னை தெரெசா St..Teresa of Calcutta
6 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 23 ஆம் ஞாயிறு--புனித எலுதீருயஸ் St. Eleutherius
7 திங்கள் புனித பெட்ரிப் ஓசானம் Bl. Frederic Ozanam
8 செவ்வாய் தூய கன்னி மரியாளின் பிறப்பு The Nativity of the Blessed Virgin Mary
9 புதன் புனித பீட்டர் கிளாவர் St. Peter Claver
10 வியாழன் புனித லாரன்ஸ் Saint Lawrence
11 வெள்ளி புனித பெரிய பாப்னூசியஸ் St.Paphnutius
12 சனி புனித மரியாவிள் திருப்பெயர் Most Holy Name of Mary
13 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 24 ஆம் ஞாயிறு--புனித யோவான் கிறிஸோஸ்டம் St. John Chrysostom
14 திங்கள் புனிததிருச்சிலுவையின் மகிமை விழா The Exaltation of the Holy Cross
15 செவ்வாய் புனித வியாகுல அன்னை Our Lady of Sorrows
16 புதன் புனிதகோர்னேலியு, சிப்ரயான் ஆயர் St. Cornelius St. Cyprian
17 வியாழன் புனித இராபர்ட் பெல்லார்மின் Saint Robert Bellarmine
18 வெள்ளி குப்பர்டினோ புனித ஜோசப் St. Joseph of Cupertino
19 சனி புனித ஜனுவாரியஸ் -ஆயர் St. Januarius
20 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 25 ஆம் ஞாயிறு--புனிதஅந்திரேயா கிம் டேகன் St. Andrew Kim Taegon
21 திங்கள் புனித மத்தேயு- திருத்தூதர் St. Andrew Kim Taegon
22 செவ்வாய் விலானுவானின் புனித தாமஸ் St. Thomas of Villanova
23 புதன் பியத்ரெல்சியா புனித பியோ St. Pio of Pietrelcina
24 வியாழன் புனித உபகார அன்னை Our Lady of Ramsom
25 வெள்ளி புனித கிளியோஃபிரிட் St. Ceolfrid
26 சனி புனித கோஸ்மாஸ், தமியான் St. Cosmas & St. Damian
27 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறு--புனித வின்சென்ட் தே பவுல் St. Vincent de Paul
28 திங்கள் புனித வென்செஸ்ஸாஸ், லாரன்ஸ் ரூபிஸ் St. Wenceslaus
29 செவ்வாய் புனித மிக்கேல்,கபிரியேல்,ரபேல்-அதிதூதர்கள் The Archangels-Michael,Gabriel,Raphael)
30 புதன் புனித ஜெரோம் St. Jerome
sunday homily


முகப்பு பக்கம்
வத்திக்கான் வானொலி
கத்தோலிக்க இதழ்கள்
ஞாயிறு வாசகம்
விருந்தினர் பக்கம்
உம் வாக்கே விளக்கு!
சென்னை பங்குதலங்கள்
நூலகம்
திருத்தலச் சுற்றுலா
தவக்கால சிந்தனைகள்
ஒலியும் ஒளியும்
அன்னை தெரேசா
கிறிஸ்மஸ் மலர்கள்
பொங்கல்
செபமாலை
பாடல்கள்
செபமே ஜெயம்A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2020 | Email ID: anbinmadal at gmail.com
இணைந்து செயல்பாடுவோம்.. இறையரசை அறிவிக்க...