ஜூன் - 2018 - திருவிழாக்கள்

          
1 வெள்ளி புனித ஜஸ்டின் / St. Justin Martyr
2 சனி புனித மார்சலின், பீட்டர் / Sts. Marcellinus and Peter
3 ஞாயிறு கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா
4 திங்கள் புனித பிரான்ஸ் கராசியோலோ / St. Francis Caracciolo
5 செவ்வாய் புனித போனிஃபஸ் / St. Boniface of Mainz
6 புதன் புனித நார்பெர்ட் / St. Norbert
7 வியாழன் புனித வில்லிபால்டு / St. Willibald
8 வெள்ளி இயேசுவின் திரு இருதயம்
9 சனி தூய கன்னி மரியாளின் மாசற்ற இதயம் விழா
10 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 10ஆம் ஞாயிறு/புனித ஜெட்டுலியஸ் / St. Getulius
11 திங்கள் புனித பர்னபாஸ் / St. Barnabas
12 செவ்வாய் புனித சகாகுன் ஜான் / St. Barnabas
13 புதன் பதுவை புனித அந்தோணியார் / St. Anthony of Padua
14 வியாழன் புனித மெத்தடியஸ் பேட்ரியார்க் / St. Methodius I
15 வெள்ளி புனித ஜெர்மைன் கௌசின் / St. Germaine Cousin
16 சனி புனித ஜான் பிரான்சிஸ் ரெஜிஸ் / St. John Francis Regis
17 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 11ஆம் ஞாயிறு / புனித ஹார்வி / St. Harvey
18 திங்கள் புனித புனித கிரகோரி பார்பாரிகோ / St. Gregory Barbarigo
19 செவ்வாய் புனித ரோமுவல்டு / St. Romuald
20 புதன் புனித சில்வரியஸ் / St. Silverius
21 வியாழன் புனித அலோசியஸ் கொன்சாகா / St. Aloysius Gonzaga
22 வெள்ளி புனிதர்கள் தாமஸ் மூர் / St. Thomas More
23 சனி புனித ஜோசப் கஃப்பாசோ / St. Joseph Cafasso
24 ஞாயிறு திருமுழுக்கு யோவான் பிறப்பு பெருவிழா / St. John the Baptist
25 திங்கள் மான்டி வெர்ஜின் புனித வில்லியம் / St. William of Vercelli
26 செவ்வாய் புனித ஆன்த்லம் / St. Anthelm
27 புதன் புனித சிரில் ஆப் அலெக்சாண்ட்ரியா /St. Cyril of Alexandria
28 வியாழன் புனித இரேனியஸ் / St. Irenaeus
29 வெள்ளி புனித பேதுரு,பவுல் பெருவிழா / St.Peter&St.Paul
30 சனி திருச்சபையின் முதல் மறைசாட்சியர் /First Martyrs of the See of Rome