மே 2019 - திருவிழாக்கள்

1 புதன் புனித யோசோப்பு-St Joseph the Worker
2 வியாழன் புனித அத்தனாசியார்-St Athanasius
3 வெள்ளி புனித பிலிப்பு, யோக்கோபு-St Philip and James
4 சனி புனித ப்ளோரின்-St Florian
5 ஞாயிறு பாஸ்கா காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு- புனித ஆஞ்செலோ-St. Angelo
6 திங்கள் புனித தோமினிக் சாவியோ-St Dominic Savio
7 செவ்வாய் புனித ஜிசெல் /St. Gels
8 புதன் கேனோசா புனித மகதலேன்-St Maria Magdalen of Canossa
9 வியாழன் புனித பச்சோமியுஸ்-St Pachomius
10 வெள்ளி புனித யோசோப்பு-St. Damien Joseph De VeuSter
11 சனி லக்னோனி புனிதர் இன்னேசியஸ்-St Ignatius of Laconi
12 ஞாயிறு பாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு / புனித நெரேபு, ஆக்கிலேயு, பஸ்கிராஸ்-St Nereus and Achilleus, Pancras
13 திங்கள் புனித பாத்திமா அன்னை-Our Lady of Fatima
14 செவ்வாய் புனித மத்தியாஸ்-திருத்தூதர் St. Matthias
15 புதன் புனித இசிதோர்-St. Isidore the Farmer
16 வியாழன் புனித சிமியோன் ஸ்டாக்-St Simon Stock
17 வெள்ளி புனித பாஸ்கல் பேலோன்-St Paschal Baylon
18 சனி புனித முதலாம் யோவான்-St John 1st
19 ஞாயிறு பாஸ்கா காலத்தின் ஐந்தாம் ஞாயிறு / புனித பீட்டர் செலஸ்டின் St. Peter Celestine
20 திங்கள் சீயான்னா புனித பெர்னார்டின்-St Bernardine of Siena,
21 செவ்வாய் புனித கிறிஸ்டோபர் மகல்லானெஸ் - St.Christopher Magallanes
22 புதன் காசியாவின் புனித ரிட்டா-St Rita of Cascia
23 வியாழன் புனித திருமுழுக்கு யோவான் தி ரோசி- St john Baptist Rossi
24 வெள்ளி புனித சகாய மாதா-
25 சனி பாசி நகர் புனித மகதலா மரியா-St Mary Magdalene De Pazzi
26 ஞாயிறு பாஸ்கா காலத்தின் ஆறாம் ஞாயிறு / புனித பிலிப்பு நேரி-St philip neri
27 திங்கள் புனித காண்டர்பரி அகுஸ்தீன்-St AuguStine of Canterbury
28 செவ்வாய் புனித ஜெர்மானுஸ் - St. Germanus
29 புதன் புனித மாக்சிமீனுஸ்-St Maximus
30 வியாழன் புனித ஜோன் ஆஃப் ஆர்க்- St Joan of Arc
31 வெள்ளி புனித மரியாள் எலிசபெத்தைச் சந்தித்தல்-Visitation of the Blessed Virgin Mary


sunday homily


A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com