மே 2018 - திருவிழாக்கள்

          
1 செவ்வாய் புனித யோசோப்பு-St Joseph the Worker
2 புதன் புனித அத்தனாசியார்-St Athanasius
3 வியாழன் புனித பிலிப்பு, யோக்கோபு-St Philip and James
4 வெள்ளி புனித ப்ளோரின்-St Florian
5 சனி புனித ஆஞ்செலோ-St. Angelo
6 ஞாயிறு பாஸ்கா காலத்தின் ஆறாம் ஞாயிறு-Sixth sunday of Easter புனித தோமினிக் சாவியோ-St Dominic Savio
7 திங்கள் புனித ஜிசெல்
8 செவ்வாய் கேனோசா புனித மகதலேன்-St Maria Magdalen of Canossa
9 புதன் புனித பச்சோமியுஸ்-St Pachomius
10 வியாழன் புனித யோசோப்பு-St. Damien Joseph De VeuSter
11 வெள்ளி லக்னோனி புனிதர் இன்னேசியஸ்-St Ignatius of Laconi
12 சனி புனித நெரேபு, ஆக்கிலேயு, பஸ்கிராஸ்-St Nereus and Achilleus, Pancras
13 ஞாயிறு ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் பெருவிழா- Ascension Sunday புனித பாத்திமா அன்னை-Our Lady of Fatima
14 திங்கள் புனித மத்தியாஸ்-திருத்தூதர் St. Matthias
15 செவ்வாய் புனித இசிதோர்-St. Isidore the Farmer
16 புதன் புனித சிமியோன் ஸ்டாக்-St Simon Stock
17 வியாழன் புனித பாஸ்கல் பேலோன்-St Paschal Baylon
18 வெள்ளி புனித முதலாம் யோவான்-St John 1st
19 சனி புனித பீட்டர் செலஸ்டின் St. Peter Celestine
20 ஞாயிறு தூய ஆவியார் பெருவிழா - Pentecost - சீயான்னா புனித பெர்னார்டின்-St Bernardine of Siena
21 திங்கள் புனித கிறிஸ்டோபர் மகல்லானெஸ் - St.Christopher Magallanes
22 செவ்வாய் காசியாவின் புனித ரிட்டா-St Rita of Cascia
23 புதன் புனித திருமுழுக்கு யோவான் தி ரோசி- St john Baptist Rossi
24 வியாழன் புனித சகாய மாதா- Mary Help of Christians
25 வெள்ளி பாசி நகர் புனித மகதலா மரியா-St Mary Magdalene De Pazzi
26 சனி புனித பிலிப்பு நேரி-St philip neri
27 ஞாயிறு மூவொரு கடவுள் பெருவிழா- The Holy Trinity - புனித காண்டர்பரி அகுஸ்தீன்-St AuguStine of Canterbury
28 திங்கள் புனித ஜெர்மானுஸ் - St. Germanus
29 செவ்வாய் புனித மாக்சிமீனுஸ்-St Maximus
30 புதன் புனித ஜோன் ஆஃப் ஆர்க்- St Joan of Arc
31 வியாழன் புனித மரியாள் எலிசபெத்தைச் சந்தித்தல்-Visitation of the Blessed Virgin Mary