ஏப்ரல் 2019 - திருவிழாக்கள்

1 திங்கள் புனித ஹியூக் / St Hugh of Grenoble
2 செவ்வாய் புனித பவோலா பிரான்சிஸ் / St Francis of Paola
3 புதன் புனித ரிச்சர்டு - St. Richard of Chichester
4 வியாழன் புனித இசிதோர் / St Isidore of Seville
5 வெள்ளி புனித வின்சென்ட் பெரர் /St Vincent Ferrer
6 சனி புனித மார்சுலின் / St Pierino Morosini
7 ஞாயிறு தவக்காலம் 5ம் ஞாயிறு/தெலசால் நகர் புனித ஜான் பாப்டிஸ்ட் / St John Baptist de la Salle
8 திங்கள் புனித ஜீலியா/St Julie Billiart
9 செவ்வாய் கிறிஸ்து பிறப்பு அறிவிப்பு / St Casilda
10 புதன் புனித புல்பெர்ட் / St. Fulbert of Chartres
11 வியாழன் புனித ஸ்தனிஸ்லாஸ் / St Stanislaus
12 வெள்ளி புனித ஜீலியஸ் / St. Julius
13 சனி புனித முதலாம் மார்டின் / St Martin I
14 ஞாயிறு குருத்து ஞாயிறு /புனித திபுர்சியுஸ் / St. Tiburtius
15 திங்கள் புனித பாட்டர்னூஸ் / St. Paternus
16 செவ்வாய் புனித பெனடிக் லாபர் / St Benedict Joseph Labre
17 புதன் புனித ஸ்டிபன் ஆர்டிங் / St. Stephen Harding
18 வியாழன் ஆண்டவரின் இரவு உணவுத் திருப்பலி / புனித அப்போலினியுஸ் / St. Apollonius the Apologist
19 வெள்ளி திருப்பாடுகளின் வெள்ளி / புனித ஆல்பொஜி - St. Alphege
20 சனி பாஸ்கா திருவிழிப்பு / புனித மார்சலின் / St. Marcellin Champagnat
21 ஞாயிறு உயிர்ப்பு பெருவிழா / புனித அன்செலம் / St Anselm
22 திங்கள் புனித எப்பிபோடியுஸ், அலெக்சாண்டர் / St.Epiphanius and Alexander
23 செவ்வாய் புனித ஜார்ஜ் / St George
24 புதன் புனித பிதேலிஸ் / St Fidelis of Sigmaringen
25 வியாழன் புனித மாற்கு நற்செய்தியாளர் / St Mark
26 வெள்ளி புனித ஆல்டா / St. Aldo
27 சனி புனித சீட்டா / St. Zita
28 ஞாயிறு பாஸ்கா இரண்டாம் ஞாயிறு / புனித லூயி மொன்போர்ட் / St Louis Mary Grignion de Montfort
29 திங்கள் சீயான்னா நகர் புனித கத்தரின் / St Catherine of Siena
30 செவ்வாய் புனித ஐந்தாம் பயஸ் / St Pius V


sunday homily


A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com