ஏப்ரல் 2020 - திருவிழாக்கள்

1 புதன் புனித ஹியூக் / St Hugh of Grenoble
2 வியாழன் புனித பவோலா பிரான்சிஸ் / St Francis of Paola
3 வெள்ளி புனித ரிச்சர்டு - St. Richard of Chichester
4 சனி புனித இசிதோர் / St Isidore of Seville
5 ஞாயிறு குருத்து ஞாயிறு/புனித வின்சென்ட் பெரர் /St Vincent Ferrer
6 திங்கள் புனித மார்சுலின் / St Pierino Morosini
7 செவ்வாய் தெலசால் நகர் புனித ஜான் பாப்டிஸ்ட் / St John Baptist de la Salle
8 புதன் புனித ஜீலியா/St Julie Billiart
9 வியாழன் ஆண்டவரின் இரவு உணவுத் திருப்பலி/ St Casilda
10 வெள்ளி திருப்பாடுகளின் வெள்ளி/ புனித புல்பெர்ட் / St. Fulbert of Chartres
11 சனி பாஸ்கா திருவிழிப்பு /புனித ஸ்தனிஸ்லாஸ் / St Stanislaus
12 ஞாயிறு உயிர்ப்பு பெருவிழா/புனித ஜீலியஸ் / St. Julius
13 திங்கள் புனித முதலாம் மார்டின் / St Martin I
14 செவ்வாய் புனித திபுர்சியுஸ் / St. Tiburtius
15 புதன் புனித பாட்டர்னூஸ் / St. Paternus
16 வியாழன் புனித பெனடிக் லாபர் / St Benedict Joseph Labre
17 வெள்ளி புனித ஸ்டிபன் ஆர்டிங் / St. Stephen Harding
18 சனி புனித அப்போலினியுஸ் / St. Apollonius the Apologist
19 ஞாயிறு பாஸ்கா இரண்டாம் ஞாயிறு /புனித ஆல்பொஜி - St. Alphege
20 திங்கள் புனித மார்சலின் / St. Marcellin Champagnat
21 செவ்வாய் புனித அன்செலம் / St Anselm
22 புதன் புனித எப்பிபோடியுஸ், அலெக்சாண்டர் / St.Epiphanius and Alexander
23 வியாழன் புனித ஜார்ஜ் / St George
24 வெள்ளி புனித பிதேலிஸ் / St Fidelis of Sigmaringen
25 சனி புனித மாற்கு நற்செய்தியாளர் / St Mark
26 ஞாயிறு பாஸ்கா மூன்றாம் ஞாயிறு /புனித ஆல்டா / St. Aldo
27 திங்கள் புனித சீட்டா / St. Zita
28 செவ்வாய் புனித லூயி மொன்போர்ட் / St Louis Mary Grignion de Montfort
29 புதன் சீயான்னா நகர் புனித கத்தரின் / St Catherine of Siena
30 வியாழன் புனித ஐந்தாம் பயஸ் / St Pius V


sunday homily


முகப்பு பக்கம்
வத்திக்கான் வானொலி
கத்தோலிக்க இதழ்கள்
ஞாயிறு வாசகம்
விருந்தினர் பக்கம்
உம் வாக்கே விளக்கு!
சென்னை பங்குதலங்கள்
நூலகம்
திருத்தலச் சுற்றுலா
தவக்கால சிந்தனைகள்
ஒலியும் ஒளியும்
அன்னை தெரேசா
கிறிஸ்மஸ் மலர்கள்
பொங்கல்
செபமாலை
பாடல்கள்
செபமே ஜெயம்

A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com