பெப்ருவரி 2018 - திருவிழாக்கள்

          
1 வியாழன் புனித ஹென்ரி
2 வெள்ளி இயேசு காணிக்கையாக அர்ப்பணிப்பு
3 சனி புனித பிளாசியுஸ்
4 ஞாயிறு ஆண்டின் பொதுக்காலம்-ஐந்தாம் வாரம் புனித அருளானந்தர்
5 திங்கள் புனித அகதா
6 செவ்வாய் புனித பவுல் மீகி தோழர்கள்
7 புதன் புனித ரிச்சர்டு
8 வியாழன் புனித ஜெரோம் எமிலனி
9 வெள்ளி புனித மிகுவேல் பைபாஸ் காட்டீரோ
10 சனி புனித ஸ்கொலாஸ்திக்கா
11 ஞாயிறு புனித லூர்து அன்னை
12 திங்கள் புனித டமியன்
13 செவ்வாய் புனித கேத்தரீன் டி ரிசி
14 புதன் திருநீற்றுப் புதன்
15 வியாழன் புனித பவுஸ்தினா மற்றும் ஜோவிட்டா
16 வெள்ளி புனித ஒனிசிமஸ் மற்றும் தானியேல்
17 சனி மரியின் ஊழியர் சபை நிறுவிய புனிதர் எழுவர்
18 ஞாயிறு தலக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறு - புனித சைமன்
19 திங்கள் புனித கான்ரட்
20 செவ்வாய் புனித எத்துரியஸ்
21 புதன் புனித பீட்டது தமியான்
22 வியாழன் புனித பேதுருவின் தலைமை பீடம்
23 வெள்ளி புனித பொலிக்கார்ப்பு
24 சனி புனித சீசரியஸ்
25 ஞாயிறு தலக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு -புனித வால்பர்கா
26 திங்கள் புனித மெக்டில்டா
27 செவ்வாய் புனித கபிரியேல்
28 புதன் புனித ரோமானு