இணைந்து செயல்படுவோம் இறையரசை அறிவிக்க...
sunday homily bible in tamil vatican radio

Manuvel titus titus

2017 ஆண்டின் புதிய பதிவுகள்

வாழ்த்துகள்அனைவருக்கும் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழா நல்வாழ்த்துகள்!!

உயிர்ப்பில் ஒரு உறவுtamil cathoilc
பேரழிவை உண்டாக்கும் பேராசை tamil cathoilc
குருத்தும்! கருத்தும்!! tamil cathoilc
இறை ஊழியர் அன்னை ஞானம்மா!
மானுட தேவதை - அன்னை தெரேசா.
ஆடைகளின் ஓரங்கள்
பாத்திமாவில் அன்னையின் அழைப்பு
புத்தாண்டு இறைஆசீர்
புத்தாண்டு செபம்

RC church
இரண்டாம் வத்திக்கன் சங்க ஏடுகள் - விளக்க உரை

WhatsApp வழியே வத்திக்கான் வானொலியைக் கேட்க...

WhatsApp வசதி உள்ளவர்கள், (+91) 9524467823 என்ற எண்ணுக்கு SMS அனுப்பினால், அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாள் நிகழ்ச்சியும் அனுப்பி வைக்கப்படும்.


இம்மாத விழாக்கள்.

1சனிபுனித ஹியூக்
2ஞாயிறுதவக்காலம் 5 வது ஞாயிறு
3திங்கள்புனித ரிச்சர்டு
4 செவ்வாய்செவில் புனித இசிதோர்
5 புதன்புனித வின்சென்ட் ஃபெரா
6வியாழன்புனித செலஸ்டின் 1
7வெள்ளிபுனித திருமுழுக்கு யோவான் டி லா சேல்
8சனிபுனித ஜுலி பில்யர்ட்
9ஞாயிறுகுருத்து ஞாயிறு
10திங்கள்புனித ஃபுல்பெர்ட்
11செவ்வாய் புனித தனிஸ்லாஸ்
12புதன்புனித டாமியன்
13வியாழன்புனித வியாழன்
14வெள்ளிபுனித வெள்ளி
15சனிபுனித சனி
16ஞாயிறுஉயிர்ப்பு ஞாயிறு
17திங்கள்புனித அனிசிடஸ்
18செவ்வாய் புனித கிளாடினஸ்
19புதன்புனித க்ரசென்டியஸ்
20வியாழன்புனித ஆக்னஸ்
21வெள்ளிபுனித ஆன்செலம்
22சனி புனித சோட்டர்
23ஞாயிறு பாஸ்கா காலம் 2ஆம் ஞாயிறு
24திங்கள்சிக்மேரின்ஜென் புனித ஃபிடலிஸ்
25செவ்வாய் புனித மாற்கு
26புதன்புனித ஆல்டோ
27வியாழன்புனித தியோபிலஸ்
28வெள்ளிபுனித பீட்டர் சானல், லூயிதே மோன்போர்ட்
29சனி புனித சியான்னா கத்தீரின்
30ஞாயிறுபாஸ்கா காலம் 3ஆம் ஞாயிறு


மாத இதழ்கள்-Tamil Catholic Magazine

ஆவியின் அனல்
வத்திக்கான் வானொலி செய்தி மடல்
தூயஆவியில் புதுவாழ்வு
சீயோன் குரல்
ஆன்மீக உதயம்

தமிழ் கத்தோலிக்க இதழ்களின் (PDF File) பிரதிகள் - பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கவும்
தாராள மனதுடன் இப்பத்திரிக்கைகளுக்கு நன்கொடை அல்லது சந்தா அனுப்பவும்  இவர்களுக்கு உதவுங்களேன்

ST.JOSEPH'S HOSPICE.புனித ஜோசப் ஆதரவற்ற இறக்கும் தருவாயிலுள்ள அனாதைகள் கருணை இல்லம். இறப்பிற்கு முன்னாலான வாழ்விற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் அறிய